Dome

Ozolnieku novada dome

Ozolnieku novada domi pārstāv 15 deputāti

Rasma Skruļa, Dainis Liepiņš, Lolita Meinharde, Dina Štelmahere, Pēteris Veļeckis
 Zigmārs Babčuks, Miķelis Rēdlihs, Artūrs Semjonovs, Guntars Akmentiņš, Uldis Ainārs,
 Igors Orlovs, Andris Ozoliņš, Ervins Vēveris, Jānis Kažotnieks, Jānis Valerts

kopfoto

Pirmajā rindā no kreisās: Miķelis Rēdlihs, Dina Štelmahere, Guntars Akmentiņš, Rasma Skruļa, Zigmārs Babčuks, Lolita Meinharde, Pēteris Veļeckis.
Otrajā rindā: Jānis Kažotnieks, Ervins Vēveris, Andris Ozoliņš, Jānis Valerts, Dainis Liepiņš, Igors Orlovs, Uldis Ainārs, Artūrs Semjonovs.