Komitejas

Ozolnieku novada domes komitejas

Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja 7 deputātu sastāvā:

Andris Ozoliņš – komitejas priekšsēdētājs

Artūrs Semjonovs

Jānis Kažotnieks

Dainis Liepiņš

Ervins Vēveris

Igors Orlovs

Pēteris Veļeckis

 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja 6 deputātu sastāvā:

Rasma Skruļa – komitejas priekšsēdētāja

Guntars Akmentiņš

Pēteris Veļeckis

Uldis Ainārs

Zigmārs Babčuks

Ervīns Vēveris

 

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas pastāvīgā komiteja 6 deputātu sastāvā:

Zigmārs Babčuks – komitejas priekšsēdētājs

Lolita Meinharde

Miķelis Rēdlihs

Jānis Valerts

Dina Štelmahere

Jānis Kažotnieks

 

Finanšu pastāvīgā komiteja 7 deputātu sastāvā:

Dainis Liepiņš – komitejas priekšsēdētājs

Guntars Akmentiņš

Zigmārs Babčuks

Rasma Skruļa

Andris Ozoliņš

Pēteris Veļeckis

Jānis Valerts