Domes sēžu protokoli, ieraksti

Domes sēdes

Datums Nosaukums Faili
2021-01-11 Janvāra ārkārtas domes sēde
2021-01-13 Janvāra ārkārtas domes sēde
2021-01-28 Janvāra domes sēde
2021-02-04 Februāra ārkārtas domes sēde
2021-02-25 Februāra domes sēde
2021-03-04 Marta ārkārtas domes sēde
2021-03-25 Marta domes sēde
2021-03-30 Marta ārkārtas domes sēde
2021-04-12 Aprīļa ārkārtas domes sēde
2021-04-22 Aprīļa ārkārtas domes sēde
2021-04-29 Aprīļa domes sēde
2021-05-06 Maija ārkārtas domes sēde
2021-05-07 Maija ārkārtas domes sēde
2021-05-27 Maija domes sēde
2021-06-21 Jūnija domes sēde
2021-06-29 Jūnija ārkārtas domes sēde