Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes 
 sēde notiks
2018. gada 18. oktobrī plkst. 17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.

2. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2018 "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam" (A.Židkovs).

3. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 "Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem" (A.Jaka).

4. Precizējumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā" (J.Vilciņa).

5. Precizējumi saistošajos noteikumos Nr.12/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā"(J.Vilciņa).

6. Precizējumi saistošajos noteikumos Nr.7/2018 "Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana"(J.Vilciņa).

7. Par Ozolnieku novada domes pārstāvja iekļaušanu Garozas pamatskolas padomes sastāvā (A.Jaka).

8. Par grozījumiem Ozolnieku pašvaldības maksas pakalpojumu sarakstā (D.Liepa).

9. Ozolnieku novada izglītības iestāžu viena audzēkņa izmaksu noteikšana savstarpējiem norēķiniem par laika periodu no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (D.Liepa).

10. Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana (J.Vilciņa).

11. Par SIA Ozolnieku KSDU pamatkapitāla palielināšanu uzņēmuma attīstībai (A.Židkovs).

12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (I.Malahovska).

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spartaka ielā 1, Brankās, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ozolzīles", Salgales pagastā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 1.Maija ielā 1, Emburgā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

Iesniegumi
16. Par dzīvokļa īpašuma „Dvīņi"-1, Cenā, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

17. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 13-10, Ānē, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

18. Par dzīvokļa īpašuma Spartaka ielā 9-18, Brankās, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

19. Par dzīvokļa Nr. 24 daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā 7A, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, atsavināšanu (I.Malahovska).

20. Par nekustama īpašuma "Tīrumi", Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).

21. Par nekustama īpašuma "Sidrabi", Salgales pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

22. Iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5478 007 0295 nomu (A.Plotņikova).

23. Par sakaru komunikāciju antenām uz Ānes ūdenstorņa (A.Židkovs).

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                    D.Liepiņš

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

oktobris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
15
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs