Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

    Ozolnieku novada domes 
 sēde notiks
2018. gada 23. augustā plkst. 17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.

2. Saistošie noteikumi Nr.12/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā" (Ē.Zaporožecs).

3. Saistošie noteikumi Nr.17/2018 "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi"(G.Žeivots, J.Vilciņa).

4. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.16/2018 "Grozījumi saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"(J.Vilciņa).

5. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā" (A.Jaka).

6. Par grozījumiem 2017.gada 16.maija Ozolnieku novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikumā (A.Jaka).

7. Par grozījumiem Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 "Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem" (R.Skruļa).

8. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada štatu sarakstā (A.Židkovs).

9. Par pašvaldībai piederošo teritoriju sakārtošanu (A.Plotņikova).

10. Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā" (A.Pošeika).

11. Par privatizācijas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu (S.Krūmiņa).

12. SIA "Ozolnieku KSDU" iesniegums par siltuma tarifa saskaņošanu decentralizētajās sistēmās (A.Židkovs).

13. Par SIA "Ozolnieku KSDU" iznomāšanā nododamajiem objektiem (L.Upeniece).

14. Par Jaunpēternieku ārējo apkalpošanas punktu (E.Poča).

15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 9 un Atpūtas iela 1 Ānē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (I.Malahovska).

16. Par dzīvokļa Nr. 4 daudzdzīvokļu mājā Spartaka ielā 12, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, atsavināšanu (I.Malahovska).

17. Par dzīvokļa Spartaka iela 14-47, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

18. Par finansiālu atbalstu pašvaldības dibinātājai biedrībai "Volejbola attīstība Ozolniekos" (E.Juste).

19. Par nekustamā īpašuma "Graudi", Jaunpēterniekos, atsavināšanu (A.Plotņikova, J.Vilciņa).

20. Par deputātu nodrošināšanu ar telpām iedzīvotāju pieņemšanai (A.Židkovs).

Iesniegumi.
21. SIA "Kreboks" iesniegums par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5478 007 0195 un 5478 007 0264.

22. Iesniegums par zemes gabalu "Tīrumi".

23. Iesniegums par pabalstu ārkārtas situācijā.

24. Iesniegums par atbalstu dalībai nometnē.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                      D.Liepiņš

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs