Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Domes sēdes darba kārtība

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

  Ozolnieku novada domes
 sēde notiks
2017.gada 11. aprīlī plkst.17.00
Stadiona ielā 10, Ozolniekos


Darba kārtība:

 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas darbu (J.Počs).

2. Ozolnieku novada domes 2016.gada pārskata apstiprināšana (L.Upeniece).

3. Saistošie noteikumi Nr.3/2017 "Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (J.Vilciņa).

4. Par dzīvokļa Saules iela 9-21, Ozolniekos, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

5. Par dzīvokļa Celtnieku iela 2-1, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

6. Par dzīvokļa Celtnieku iela 2-64, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

7. Par dzīvokļa Nr. 6 daudzdzīvokļu māja „Strauti", Cenu pag., Ozolnieku nov., nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

8. Par dzīvokļa Jelgavas ielā 30-5, Ozolniekos , Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).

9. Par dzīvokļu Nr 1,2,3 daudzdzīvokļu māja „Aizupes" Nr. 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, nodošanu atsavināšanai (I.Malahovska).

10. Par 2016.gada 8.marta Deleģēšanas līguma grozījumiem (A.Pošeika).

11. Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai (L.Šmite).

12. Par Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasarā (L.Šmite).

13. Par vecāku līdzmaksājuma noteikšanu bērnu nometnēm „Vasaras skoliņa" (L.Šmite).

14. Par pašvaldības nedzīvojamās telpas iznomāšanu Celtnieku ielā 12, Ānē (J.Vilciņa)

15. Par turpmāko rīcību ar īpašumu „Ezerkrasti"(J.Vilciņa).

16. Par Ozolnieku novada domes 14.03.2017.lēmuma Nr.16 (protokols Nr.3) papildināšanu (J.Vilciņa).

17. Par līdzfinansējumu projektam radošo un praktisko iemaņu darbnīcu telpas ierīkošanai (J.Vilciņa).

18. Par ūdensapgādes tarifu apstiprināšanu (J.Vilciņa).

19. Par nekustama īpašuma Iecavas iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu (A.Plotņikova).

Iesniegumi.

20. SIA "PROSPERA AJM" iesnieguma izskatīšana - par Zvaigžņu ielas, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, sarkano līniju koriģēšanu (A.Plotņikova).

21. SIA „Delaferma" iesnieguma izskatīšana – par nekustamo īpašumu „Zvaniņi", Salgales pagastā (A.Račinskis).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                     P.Veļeckis

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

aprīlis, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
27
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze