Domes sēdes

Ozolnieku novada domes sēdes

Ozolnieku novada domes sēdes notiek:

katra mēneša otrajā ceturtdienā - domes ēkā: Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.

deputati pie galda

 Jaunā sasaukuma deputātu pirmā domes sēde - Ozolnieku novada domes sēžu zālē, datums: 16.06.2017.

 Ozolnieku novada domes sēdes ir atvērtas un tajās aicināti piedalīties visi interesenti.