Ozolnieku Avīze

Ozolnieku Avīze

Ozolnieku novada domes informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”.

NOLIKUMS

Rakstus un fotogrāfijas lÄ«dz katra mēneÅ¡a 15. datumam sÅ«tÄ«t uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, informācija: 29448482.

Iznāk kopÅ¡ 1997. gada janvāra. LÄ«dz 2003. gada aprÄ«lim kā Ozolnieku pagasta informatÄ«vais izdevums. Iznāk reizi mēnesÄ«. Bezmaksas.  

 

UZMANĪBU! Informējam par būtiskām izmaiņām Ozolnieku novada pašvaldības informatīvā izdevuma un mājas lapas saturā!

2018. gada 25. maijā spēkā ir stājušies Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi, tāpēc, lai nodrošinātu mājas lapas publiskajā arhīvā publicētās informācijas atbilstību regulas prasībām, ir dzēstas atsevišķas aktualitāšu sadaļas un galerijas.

Vēršam uzmanību, ka, sākot turpmāk www.ozolnieki.lv, sociālajos tīklos un izdevumā "Ozolnieku Avīze" tiks publicētas tikai fotogrāfijas, kuru publicēšana būs saskaņota ar attēlā redzamajām personām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, piemēram, vecākiem. Tātad, sūtot informāciju par kultūras vai sporta sasniegumiem – ne saviem, informācijas autoram būs jānodrošina rakstisks saskaņojums ar personu vai tās pārstāvjiem par šādas fotogrāfijas un personas datu, piemēram, vārds, uzvārds - publicēšanu pašvaldības mājas lapā un/vai sociālajos tīklos. Gadījumā, ja informācija būs par personiskajiem sasniegumiem, tad būs nepieciešams aizpildīt saskaņojuma veidlapu savā vārdā.

Saskaņojuma veidlapas paraugu skatīt šeit...

 

Ozolnieku Avīze:

2019.g.
  Janvāris    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.g.
  Janvāris   Februāris
  Marts   AprÄ«lis
  Maijs
  JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2017.g.
  Janvāris
  Februāris
  Marts
  AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts
  Septembris   Oktobris
  Novembris
  Decembris  
2016.g.   Janvāris   Februāris   Marts    AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2015.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis    Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2014.g.
  Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2013.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis    Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2012.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2011.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2010.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2009.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2008.g.   Janvāris   Februāris    Marts   AprÄ«lis   Maijs   JÅ«nijs   JÅ«lijs   Augusts    Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2007.g.   Janvāris   Februāris   Marts   AprÄ«lis   Maijs    JÅ«nijs                           
2006.g.   Janvāris   Februāris    Marts    AprÄ«lis    Maijs    JÅ«nijs    JÅ«lijs    Augusts    Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris  
2005.g.   Janvāris   Februāris    Marts    AprÄ«lis    Maijs    JÅ«nijs    JÅ«lijs    Augusts    Septembris    Oktobris    Novembris       
2004.g.   Janvāris   Februāris    Marts    AprÄ«lis    Maijs    JÅ«nijs    JÅ«lijs    Augusts    Septembris    Oktobris    Novembris    Decembris   
2003.g.                                   Septembris   Oktobris   Novembris   Decembris