Statistika

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem)

 

 

01.01.2012.

01.01.2013.

01.02.2014. 

01.01.2015.

01.01.2016.

01.01.2017.

01.01.2018.

01.01.2019.
Cenas

4586

4555

 4522

 4470

4515

4510

4606

4688
Ozolnieki

4104

4202

 4209

 4434

4448

4362

4325

4345
Salgale

1833

1781

 1751

 1724

1735

1703

1687

1672
Ozolnieku novadā

10523

10538

 10482

10628 

10698

10575

10618

10705

 

 

Dzimumu struktūra

 

  01.01.2013. 01.01.2014.

01.01.2015.

01.01.2016.

 01.01.2017.

 01.07.2017.

01.01.2019.
  vīrieši sievietes vīrieši sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes vīrieši sievietes
Cilv.
skaits
5052 5486 5039 548643

5117

5511

5123

5575

5087

5488

5119 5503 5172 5533
% 47.9 52.1 47.9 52.1

48.1

51.9

47.9

52.1

48.1

51.9

48.2 51.8 48 52

 

Vecuma struktūra

 

  01.01.2014. 01.01.2015.

01.01.2016.

 01.01.2017.

01.07.2017.

01.01.2019.
  Cilv.skaits % Cilv.skaits

%

Cilv. skaits

%

Cilv. skaits

%

Cilv. skaits

%

Cilv. skaits %
Līdz darbaspējas vecumam 1855 17,7 1956 18,4

2068

19,3

2104

19,9

2177

20.5

2224 21
Darbaspējas vecuma 6745 64,3 6832 64,3

6814

63,7

6707

63,4

6682

63.0

6745 63
Pēc darbaspējas vecuma 1882 18,0 1840 17,3

1816

17,0

1764

16,7

1763

16.5

1736 16

 

Uz 2019. gada 1. janvāri Ozolnieku novadā reģistrēti 10 705 iedzīvotāji. Sīkāku sadalījumu pa dzimuma un vecuma struktūrām var apskatīties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv sadaļā Statistika - Iedzīvotāju reģistrs.