Kultūras iestādes

Ozolnieku Tautas nams un Ānes kultūras nams

Ozolnieku novadā ikviens cilvēks atradīs kādu sirdij tuvu un tīkamu kultūras pasākumu - vai tas būtu Ozolnieku Tautas namā, vai Ānes kultūras namā - prieka un pozitīvu emociju netrūks!

 

Tiksimies izrādēs, koncertos un pasākumos!

                                                                          

 Ānes kultūras nams  

Ozolnieku Tautas nams

 IMG 1717

            OTautasnams