Kontakti

Ozolnieku novada dome

Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis Dainis Liepiņš 63028876, 29220485 dainis.liepins@ozolnieki.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks, Sociālo jautājumu komitejas loceklis, Finanšu komitejas loceklis Guntars Akmentiņš 63050242, 29997284 guntars.akmentins@ozolnieki.lv
Izpilddirektors Andulis Židkovs 63084704 26437111 andulis.zidkovs@ozolnieki.lv
Kancelejas vadītāja Zita Janitēna 63050241 zita.janitena@ozolnieki.lv
Pārvaldes vadītāja (Salgale) Eva Segliņa 63085677 29166492 eva-s@inbox.lv
Cenu pagasta pārvaldniece Evita Lapsenberga 63048077 29797970 evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Personāla speciāliste Iveta Grundmane 63084718 29998480 iveta.grundmane@ozolnieki.lv
Personālvadības konsultante Laila Šteinberga 63084718 laila.steinberga@ozolnieki.lv
Iekšējā auditore-kvalitātes vadītāja Anda Neļķe-Krapauska anda.nelke-krapauska@ozolnieki.lv
Datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis 27753113 info@fdpa.lv
Ānes pakalpojumu centrs Evita Lapsenberga 63048077 29797970 evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Nodokļu ekonomiste Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv

Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Kancelejas vadītāja Zita Janitēna 63050241 zita.janitena@ozolnieki.lv
Domes sekretāre Anita Bībere 63084721 anita.bibere@ozolnieki.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Valentīna Linde 63050241 valentina.linde@ozolnieki.lv

Attīstības un projektu daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Daļas vadītāja Inese Baumane 26516231 inese.baumane@ozolnieki.lv
Daļas vadītājas vietniece ES projektu jautājumos Antra Pošeika 66047857 20042150 antra.poseika@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Dace Mauliņa 66047857 dace.maulina@ozolnieki.lv
Projektu vadītāja Liene Krasovska 66047857 liene.krasovska@ozolnieki.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Irina Malahovska 63084713 29991198 irina.malahovska@ozolnieki.lv
Būvinženieris Māris Ozols 26399830 maris.ozols@ozolnieki.lv
Būvniecības projektu vadītāja Aļona Virviča 26399830 alona.virvica@ozolnieki.lv
Zemes ierīcības inženiere Antra Plotņikova 63084707 antra.plotnikova@ozolnieki.lv

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Agnese Kļava 63084702 26184346 agnese.klava@ozolnieki.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tamberga 63085179 liga.tamberga@ozolnieki.lv
Izdevuma "Ozolnieku Avīze" redaktore Solvita Cukere 29448482 avize@ozolnieki.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Daiga Liepa 66047879 daiga.liepa@ozolnieki.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@ozolnieki.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 63084720 inta.piluna@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@ozolnieki.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@ozolnieki.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@ozolnieki.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@ozolnieki.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@ozolnieki.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 66047855 silvija.baumane@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680 29209283 biruta.petrokaite@ozolnieki.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Guntars Skrabis 29144927 guntars.skrabis@ozolnieki.lv

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Daļas vadītāja Elīza Juste 63084701 eliza.juste@ozolnieki.lv
Izglītības nodaļas vadītāja Ance Jaka 63084701 ance.jaks@ozolnieki.lv
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Anna Sloka 63084701 anna.sloka@ozolnieki.lv
Jaunatnes nodaļas vadītāja Milana Pivovara milana.pivovara@ozolnieki.lv
Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs Mārīte Vasele anesjauniesi@ozolnieki.lv
Kultūras nodaļas vadītāja  Evita Poča 26563691 evita.poca@ozolnieki.lv
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba 20311974 madara.griba@ozolnieki.lv
Salgales kultūras darba speciāliste Anda Plikša 29109265 anda.pliksa@ozolnieki.lv
Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds 63048184 26121516 raiviszigmunds@ozolnieki.lv
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs Aigars Stillers 29132901 29478678 aigars.stillers@ozolnieki.lv
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 63050184 29855309 biblioteka@ozolnieki.lv
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087 karlis.trankalis@ozolnieki.lv
Ozolnieku Sporta centra direktors Kārlis Kalniņš 26520497 karlis.kalnins@ozolnieki.lv
Sporta kompleksa Rimants Štopis 26402025 12345@asdf.lv

Iepirkumu un juridiskā daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Daļas vadītāja Svetlana Krūmiņa 63084708 svetlana.krumina@ozolnieki.lv
Juriste Jana Vilciņa 66047852 jana.vilcina@ozolnieki.lv
Juriste Santa Bērziņa santa.berzina@ozolnieki.lv

Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Arvīds Račinskis 66047856 20016983 arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Būvinspektors Olga Ozoliņa 63084706 20036140 olga.ozolina@ozolnieki.lv
Būvinspektora palīgs Ilona Butkus 63099200 20218362 ilona.butkus@ozolnieki.lv

Saimniecības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots 29342722 guntis.zeivots@ozolnieki.lv
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods 26132486 aivars.strods@ozolnieki.lv
Saimniecības darbu vadītājs Jānis Krugolaužs 20054301 janis.krugolauzs@ozolnieki.lv
Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis, Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv

Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode 63084705, 26110405 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālais pedagogs Ieva Briģe 63099202, 26330940 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Villija Pakalne 63084715, 26472022 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Sanda Apsīte 27057015, 63099201 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā dienesta lietvede Sintija Rudzīte 66047859 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daiva Grauduma 63084716, 20427704 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daina Ivulāne 25402922 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Salgales pagastā Inguna Bergmane 29227584,63085664 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Marika Sidorova 26385805 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 66047869 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Maija Āriņa 20001949 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā aprūpētāja Inga Krugolauža 29420936 soc.dienests@ozolnieki.lv
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode  63084705; 26110405  sarmite.strode@ozolnieki.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Villija Pakalne  63084715 ; 26472022  villija.pakalne@ozolnieki.lv
Sociālais pedagogs Ieva Briģe  63099202; 26330940 ieva.brige@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Marika Sidorova 26385805, 63099201 marika.sidorova@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Sandra Zvejniece 66047869 sandra.zvejniece@ozolnieki.lv
Sociālais aprūpētājs Inga Krugolauža 29420936 inga.krugolauza@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daina Ivulāne 66047897, 25402922 daina.ivulane@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Daiva Grauduma 63084716, 20427704 daiva.grauduma@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Sanda Apsīte 27057015, 63099201 sanda.apsite@ozolnieki.lv
Sociālā darbiniece Maija Āriņa 20001949 maija.arina@ozolnieki.lv
Sociālā dienesta lietvede Sintija Rudzīte 66047859 sintija.rudzite@ozolnieki.lv

Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa 63084714, 29288473 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva 66047860, 28611570 barintiesa@ozolnieki.lv
Bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova 66047860 63050868 (fakss) barintiesa@ozolnieki.lv

Pašvaldības policija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Pāvels Mozaļevs 27000850 pavels.mozalevs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Brankās) Juris Antonovs 29397365 juris.antonovs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors Edgars Rečs 27034189 edgars.recs@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas inspektors (Ozolniekos) Māris Cimdars 20380507 maris.cimdars@ozolnieki.lv
Pašvaldības policijas lietvede Linda Gailāne 63050102 policija@ozolnieki.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Cenu pagastu Igors Svjatskis 20293433, 63004211 policija@ozolnieki.lv
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors - atbild par Ozolnieku un Sa Dainis Ameters 63004275 policija@ozolnieki.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Laura Gasparoviča 63084709 dzimts@ozolnieki.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Andra Vecmane 63085741 salgale@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada dome

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Pasta Indekss: LV-3018
Tālrunis: 66047876, 63084721
Epasts: ozolnieki@ozolnieki.lv
Mājaslapa: ozolnieki.lv

 

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099