Jautājumi un atbildes

Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Visi jautājumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
 
Dome
Jautā:
Baiba
18.09.2018
Labdien! Lūdzu kādu informāciju par Jaunsargu kustību Ozolniekos. Vai šobrīd notiek kādas nodarbības?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Jaunsargu kustību Ozolnieku novadā koordinē Jaunsardzes un informācijas centra 4.novada nodaļas vadītājs Nauris Burtnieks, kurš informē, ka šobrīd nodarbības nenotiek un līdz 25. septembrim ir izsludināts konkurss uz jaunsargu instruktora vietu: http://www.jic.gov.lv/Papildriki/Vakances/Instruktors2.aspx . Sīkāka informācija, sazinoties ar Nauri Burtnieku pa tālruni 25732091 vai rakstot e-pastu: 4novads@jic.gov.lv (Publicēts: 18.09.2018.).
Dome
Jautā:
Zane
14.09.2018
Labdien! Kad tiks risināts jautājums PII Zīlīte par mūzikas un sporta nodarbībām mazajiem (2-3 g.). Šobrīd trūkst pedagodu, bet arī konkurss nemaz nav izsludināts.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja Rota Greiškalne informē, ņemot vērā, ka skolotājs mūzikā un sportā bija atrasts, konkurss netika sludināts. Šobrīd ir zināms sporta pedagogs, bet vieta uz mūzikas skolotāju ir tomēr vakanta un konkurss tika izsludināts (Publicēts: 18.09.2018.).
Dome
Jautā:
Lauris
13.09.2018
Labdien! Kad Ozolnieku novada dome uzsāks Lauku attīstības programmas ietvaros pašvaldības īpašumā esošā lauku grants autoceļa "Smēdes-Spartaka iela" uzlabošanu - projekta izstrādi un iepirkuma izsludināšanu ceļa rekonstrukcijai/seguma uzlabošanai?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Attīstības un projektu daļas vadītājas vietniece ES projektu jautājumos Antra Pošeika informē, ka minētajā Lauku attīstības programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir, veicot investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu sakārtošanā, veicināt uzņēmējdarbību lauku apvidos. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.475 katrai pašvaldībai tiek noteikta piešķirtā finansējuma apmērs un šīs programmas īstenošanas kārtība. Pašvaldība 2015.gada rudenī rīkoja iedzīvotāju sanāksmes pagastos, kur tika apspriesti un noteikti pārbūvējamie ceļi katrā pagastā, kā prioritārus virzot ceļus, kurus izmanto lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji, savukārt 2015.gada 10.novembra domes sēdē tika apstiprināts ceļu saraksts pēc to nozīmības lauku uzņēmējdarbības veicināšanā, tomēr Jūsu minētā ceļa pārbūve šajā programmā nav paredzēta. Ceļu uzturēšanas jautājumos aicinām sazināties ar G. Žeivotu, t: 29342722. e-pasts: guntis.zeivots@ozolnieki.lv (Publicēts: 14.09.2018.).
Dome
Jautā:
Janka
11.09.2018
Kapec ozolniekos ir tik maz atkritumu tvertnes? Man ar suna izkarnijumu maisinu jaiet cauri pus Ozolniekiem lai varetu izmest. Nav brinums kapecc cilveki nevac aiz saviem suniem
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saimniecības daļas vadītājs Artūrs Semjonovs informē, ka plānojot nākamā gada budžetu, paredzēts iekļaut līdzekļus papildu atkritumu tvertņu iegādei un uzstādīšanai (Publicēta: 17.09.2018.).
Dome
Jautā:
Maija
10.09.2018
Labdien, kādēļ sporta namā nav pieejamas pieaugušo vingrošanas nodarbības? Vai veselīga dzīvesveida nodaļas darbinieks un sporta nama vadība var atrast piemērotu treneri , lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju aktīvi izkustēties darbadienu vakaros?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Ozolnieku Sporta nama direktors Kārlis Kalniņš informē, ka šobrīd tiek strādāts pie Sporta nama nodarbību grafika sastādīšanas un tiek apzināti treneri, kuri būtu ieinteresēti vadīt arī vingrošanas nodarbības pieaugušajiem. Tiklīdz būs saskaņotas nodarbību dienas un laiki, informēsim iedzīvotājus (Publicēts: 17.09.2018.).
Dome
Jautā:
par sporta skolu
10.09.2018
Labdien, paldies par atbildi. Tomèr, ko darīt, ja no 4.09. Kàrlis K. nav radis iespēju atbildēt uz uzdoto jautàjumu e-pastā? Un vai tà ir slèpjama informàcija no sabiedrības, nav tiesības zinàt kàds ir līdzmaksájums katrà no piedàvàtajiem sporta veidiem? Ja slèdzu līgumu par vieglatlètikas nodarbībām, varbūt konkurètspèjīgs līdzmaksàjums liek nosvèrties par labu futbola nodarbībām? Un līguma laušanas termiņš arī ir sensitīva informācija?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Iepriekš jau informējām, ka katrs gadījums ir atšķirīgs un pēc Jūsu sniegtās informācijas nav iespējams sniegt precīzu atbildi, tāpēc aicinājām sazināties ar Ozolnieku Sporta skolas direktoru. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem 7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” punktā 4.2 ir noteikts vecāku līdzmaksājums EUR 5.00 mēnesī izglītojamiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, tomēr ir atrunāti arī dažādu atvieglojumu apmērs un to piešķiršanas kārtība. Atbildot uz jautājumu par līguma laušanu informējam, ka Iesniegumā ir teikts - izglītojamais var pārtraukt mācību treniņu procesu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kuru iesniedz personīgi Sporta skolā vai elektroniski iesūta ieskanētu, parakstītu dokumentu, savukārt Līgumā ir noteikts - ja izglītojamais izstājas vai tiek atskaitīts, vecākiem ir pienākums veikt līdzfinansējuma samaksu par to laiku, kādu izglītojamais ir bijis Skolas audzēknis (faktiski apmeklēto laiku). (Publicēts: 10.09.2018.).
Dome
Jautā:
Sarmite
10.09.2018
Vai ir iespejams Jaunzemju kapos apsekot nokaltušos kokus, tie apdraud dzīvības. Konkrēti liels bērzs netalu no kapu zvana.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots informē, ka bīstamie koki Jaunzemju kapos tiks apsekoti un nozāģēti (Publicēts 17.09.2018.).
Dome
Jautā:
Santa
06.09.2018
Sveiki! Varbūt ierīkojot mežaparku paredzēt vietu bērnu rotaļu laukumam vai sportošanai, nevis bezjēdzīgus "bērnu pasaku vides objektus"?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka Jūsu komentārs pārsūtīts Attīstības un projektu daļai un tiks ņemts vērā izstrādājot Ozolnieku Mežaparka projektu (Publicēts: 07.09.2018.).
Dome
Jautā:
Linda
06.09.2018
Labdien! Vai ir plānots un kad gājēju pāreja pie Ozolnieku sporta centra? Sākoties sezonai, ļoti daudz bērnu apmeklēs sporta namu, bet vai pie b/d/ Zīlītes nav jābūt arī braukšanas ierobežojumiem?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, pašvaldībā tiek strādāts pie satiksmes drošības uzlabošanas jautājumiem Stadiona ielā, paredzot arī gājēju pārejas pretī Ozolnieku Sporta centram izbūvi vienlaicīgi ar automašīnu stāvlaukuma pārbūvi 2019. gadā (Publicēts: 10.09.2018.).
Dome
Jautā:
par sporta skolu
05.09.2018
Labdien, ir prieks par aktivitātēm saistībā ar sporta skolas dibināšanu Ozolniekos. Vēl jau viss priekšā – gan treneru, gan bērnu, gan vecāku godprātīga sadarbība. Ceru uz to labāko, lai veicas izveidot bērniem saistošas nodarbības! Arī savu atvasi esmu pieteikusi dalībai sporta skolā. Zinu, ka augusta beigās bija tikšanās sporta namā par sporta skolas jautājumiem, diemžēl – nebija iespējas ierasties. Iespējams, ka manas neskaidrības šobrīd nebūtu, ja piedalītos sapulcē. Tādēļ lūdzu palīdzību. Šodien, 4.09. saņēmām līgumu (par sporta skolas apmeklējumu) un radās jautājumi. Par norēķinu kārtību. Citēju: “vecāki apņemas līdz katra mēneša 25.datumam iemaksāt apstiprināto līdzfinansējuma maksu Eur ____ mēnesī”. Kā es varu parakstīt līgumu, ja nav norādīta mēneša maksa, varbūt nemaz nevaru to atļauties? Vai nebūtu šī summa jānorāda, PIRMS es parakstu līgumu? Tālāk līgumā gan ir minēts par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 “par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības prof. ievirzes izgl.ietādēs”. Vai man cilvēkam “vienkāršajam” ir jāmeklē šīs summas apmērs šajos noteikumos? Piedodiet, bet ne visiem ir laiks tam. Par līguma stāšanos spēkā. Norādīts 2018.gada 1.septembris. Vai tiešām treniņi jau ir sākušies? Vai tā ir laba prakse piedāvāt parakstīt līgumu ar atpakaļejošu datumu? Tātad, mēneša maksa būs par “apaļu” mēnesi, sākot no 1.datuma? Ja tā nav, tad vajadzētu to norādīt līgumā. Par izstāšanos no sporta skolas. Līgumā nav norādīta kārtība, kādu laiku iepriekš “jāuzsaka” dalība sporta skolā. Jautāju, lai nebūtu lieki pārpratumi, ja topošajam audzēknim mainās prioritātes, vēlas izstāties. Vai par to jābrīdina dienu iepriekš vai mēnesi? Kādi ir finansiālie aspekti? Iespējams, esmu ko pārpratusi, tādēļ – lūdzu skaidrojumu šiem jautājumiem. Parakstot līgumu, uzņemtos saistības par kurām neesmu informēta.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka mājas lapas sadaļai Jautājumi/atbildes/ierosinājumi ir informatīvs raksturs. Ņemot vērā, ka katrs gadījums ir individuāls un ir terniņnodarbības, kas ir jau sākušās, šobrīd nav iespējams sniegt precīzu atbildi. Detalizētāku informāciju, kas ir saistīta ar Ozolnieku Sporta skolu aicinām noskaidrot pie Ozolnieku Sporta skolas direktora Kāļa Kalniņa, zvanot pa tālruni: 26520497 vai rakstot uz e-pastu: karlis.kalnins@ozolnieki.lv (Publicēts: 10.09.2018.).
Dome
Jautā:
Jānis
04.09.2018
Vai pašvaldība ir infomēta, ka uzsākot jauno mācību gadu Ozolnieku vidusskolā, pie jaunizveidotās ēdināšanas sistēmas (50 minūšu starpbrīdī), visas 50 minūtes pie ēšanas,tā arī izglītojamie netika!!( garo rindu dēļ)Lūdzu skaidrojumu, un kāds ir direktores piedāvātais risinājums šādai nepieļaujamai situācijai?!Kas atbildēs par jaunizveidoto modeli, kurš nefunkcionē!?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Ozolnieku vidusskolas direktore Dina Tauriņa informē, ka pirmajā mācību dienā (4. septembrī) izveidojās situācija, kad 5.-12. klašu izglītojamo grupai ēdināšanas pakalpojums netika nodrošināts tam paredzētajā laikā. Sadarbībā ar SIA “Konstants” tika veiktas izmaiņas ēdināšanas procesa organizācijā un nākamajā mācību dienā, 5. septembrī, ēdināšanas jautājums 5.-12. klašu izglītojamo grupai jau bija pilnībā sakārtots - skolēni saņēma siltu ēdienu, kā arī iekļāvās ēšanai atvēlētajā laikā no plkst.11.40-12.30. Jāmin, ka 1.- 4.klašu izglītojamie ēdināšanas pakalpojumu jau pirmajā mācību dienā saņēma atbilstošā kvalitātē un laikā (Publicēts: 6.09.2018.).
Dome
Jautā:
Inga
04.09.2018
Labdien! Kāda ir aktuālā informācija par gājēju celiņa no Ozolnieku stacijas līdz Brankām 1.posma izbūvi? Kad šis celiņa posms būs izbūvēts un nodots ekspluatācijā (lūdzu konkrētu jūsu speciālistu prognozēto datumu)? Vai tas notiks pirms vai pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saprotot gājēju celiņa nepieciešamību un nozīmību, pašvaldība savu iespēju robežās cenšas paātrināt projekta realizāciju, tomēr, ņemot vērā projekta sarežģītību- visus drošības aspektus un vairāku valsts iestāžu iesaisti, saskaņošanas process ir aizkavējies, tāpēc šobrīd konkrētu projekta realizācijas laiku nav iespējams sniegt. Tiklīdz būs kādi jaunumi, informēsim iedzīvotājus (Publicēts: 6.09.2018.)
Dome
Jautā:
Agate
02.09.2018
Vai ir plānots sakārtot satiksmes jautājumu Spartaka ielā, Brankās. Braucot cauri Brankām, zīme 30 ir novietota pie bērnudārza un pagastmājas. Braucu katru dienu un tur bērnus uz ielas neredz. Savukārt tālāk Spartaka ielā balagāns. Tur katru dienu uz ielas atrodas vesela bērnudārza grupiņa - ar skrituļslidām, velosipēdiem, rotaļu auto. Mašīnas saliktas gar ceļa malu un bērni izskrien uz ielas braucošām mašīnām priekšā nemanot. Braucu tur uz 20 km/h un tāpat gadās pa bīstamai situācijai. Ir uzstādīts viens niecīgs guļošais, kam smagie graudu laikā brauc pāri uz 70 km/h un nemaz to nejūt. Kādu nelaimi Jūs gaidāt notiekam? Nevienas zīmes nav. Būtu vajadzīgi vismaz vēl divi nopietni guļošie policisti!!! Un brīdinājuma zīmes, ka bērni! Varu nosūtīt fotogrāfijas, kā siltā svētdienas dienā uz ceļa braucamās daļas skraida mazi bērni. Tāds paradokss, ka Ozolnieku novadā vietās, kur ir skaistas mājas un sakārtota infrastruktūra, braucot cauri neredz nevienu cilvēku ārā. Turīgie ģimenes vienīgie bērni laikam sēž savās planšetēs. Bet vietā, kur katrā ģimenē aug vidēji 5 atvases un šādu ģimeņu ir daudz, bērniem jāsēž uz salauztiem soliņiem. Kaut kā braucot cauri sakārtotajai un skaistajai Branku daļai, tur nemana nevienu dzīvu dvēseli slavenajā Ābeļdārzā. Kaut kā greizi viss...
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saimniecības daļas speciālisti informē, ka minētajā mikrorajonā bērnu drošībai ir uzstādīts ātrumu ierobežojošais valnis un autovadītājiem ir jāievēro ceļa zīmes, kā arī bērnu aktivitātēm pašvaldība ir uzstādījusi rotaļlaukumu. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek strādāts pie Ozolnieku novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam, iekļaujot arī Investīciju plānu, kur tiek apkopoti visi nepieciešamie darbi, lai Ozolnieku novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi, aicinām uz e-pastu: inese.baumane@ozolniekilv iesūtīt savus ierosinājumus saistībā ar nepieciešamajām aktivitātēm bērniem un uzlabojumiem minētajā rajonā. (Publicēts: 14.09.2018.).
Dome
Jautā:
Andrejs Graščenkovs
01.09.2018
Labdien Rēķina numurs: 753-1808 Izrakstīts: 31.07.2018. Ir minēts, ka Apkures skaitītājs ir derīgs līdz 22.07.2017, sanāk ka 2018 apkukues sezonā izmantojām nederīgu skaitītāju? Kad tad tiks veikta to nomaiņa? Un vai nav apšaubamā nederīga skaitītāja uzskaite?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! SIA “Ozolnieku KSDU” informē, ka minētajā gadījumā tiek runāts par individuālu siltumenerģijas skaitītāju, kas uzskaita siltumenerģijas daudzumu, ko patērē dzīvoklis. Par skaitītāja nomaiņu vai verificēšanu ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks, savukārt mājas kopība var pieņemt lēmumu patērētās siltumenerģijas sadalei starp dzīvokļu īpašniekiem, izmantojot metroloģiskajām prasībām neatbilstošus siltumenerģijas skaitītājus (Publicēts: 06.09.2018.).
Dome
Jautā:
Iedzīvotājs
30.08.2018
Kā ir notikusi Jauno līderu nometne, kura tika plānota no 30.07 līdz 04.08. kā balva izcilajiem skolēniem? Vai pietika plānotie 10000 EUR šīs nometnes organizēšanai? Derētu kāds motivējošs raksts Ozolnieku mājas lapā nākamā gada skolēniem, kuriem būs mācību sasniegumi, panākumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās, līdzdalība un aktivitāte skolas, novada un valsts līmeņa pasākumos...
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Pavasarī Izglītības nodaļas speciālisti aicināja Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus pieteikties uz Jauno līderu nometni. Ņemot vērā, ka tika saņemti 9 pieteikumi, tika nolemts atsevišķu nometni nerīkot, piedāvājot apmaksātu dalību kādā no jau pieteiktajām izglītības nometnēm Latvijā. Trīs skolēniem tika piedāvāta dalība nometnē “Albatross”, pieciem – “Kukaburra” un vienam tika līdzfinansēta jau iepriekš pieteiktā sporta nometne. Kopā šim mērķim iztērējot nepilnus 2300 EUR. Informējam, ka informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze” augusta numurā ir sagatavots raksts ar jauniešu iespaidiem nometnē “Kukaburra (Publicēts: 3.09.2018.).
Dome
Jautā:
Dace Cabe
28.08.2018
Kad un vai vispār plānots sakārtot vai renovēt autobusu pieturas "Kultūras nams" un starppilsētu autobusu pieturu uz Rīgas ielas? Patreizējais paskats vienkārši briesmīgs!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Attīstības un projektu daļas vadītāja Inese Baumane informē, ka, 2019.gada pavasarī VAS “Latvijas Valsts ceļi” uzsākot rotācijas apļa izbūvi uz Rīgas ielas, projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt starppilsētu autobusu pieturvietu, kas atrodas pie Ozolnieku Tautas nama, bet otra starppilsētu autobusu pieturvieta tiks rekonstruēta vienlaicīgi ar projektu par pašvaldības līdzekļiem. Autobusa pieturas “Kultūras nams” plānots sakārtot, labiekārtojot Skolas ielu (Publicēts: 31.08.2018.)
Dome
Jautā:
Branku iedzīvotāja
27.08.2018
Labdien, vēlos pacelt jautājumu par Ozolnieku stacija- Brankas velo/gājēju ceļu. Kādā stadijā ir šis projekts? Vai VAS "Ļatvijas Dzelzceļš" ir apstiprinājis izmaiņas un kad tiks uzsākta kāda darbība, lai beidzot tiktu pie velo/gājēju ceļa. Rudens tumšie, bīstamie vakari vairs nav tālu.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Saprotot gājēju celiņa nepieciešamību un nozīmību, pašvaldība savu iespēju robežās cenšas paātrināt projekta realizāciju, tomēr, ņemot vērā projekta sarežģītību- visus drošības aspektus un vairāku valsts iestāžu iesaisti, saskaņošanas process ir aizkavējies, tāpēc šobrīd konkrētu projekta realizācijas laiku nav iespējams sniegt. Tiklīdz būs kādi jaunumi, informēsim iedzīvotājus (Publicēts: 6.09.2018.)
Dome
Jautā:
Laura
24.08.2018
Labdien. Vēljoprojām paliek aktuāls jautājums par bērnu laukuma sakārtošanu, uzlabošanu Aizupēs. Ozolnieku mājas lapas jautājumu sadaļā var sameklēt,, ka esmu atkārtoti jautājusi gan pērn novembrī, gan šogad martā. Solīts tika, ka šā gada budžetā ir iekļauti līdzekļi to izdarīt. Vasara praktiski beigusies, rudens jau klāt- KAD tad beidzot būs kāda darbība? Vai jājautā- kur citur tika novirzīti Tie līdzekļi, kas bija paredzēti Mūsu bērnu laukuma uzlabošanai?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka šobrīd pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar 25.jūlijā izsludinātā iepirkuma “Rotaļu laukumu piegāde” konkursa uzvarētāju SIA “MK Dizains” un plānots, ka mēneša laikā bērnu rotaļu laukuma aprīkojums tiks piegādāts un uzstādīts (Publicēts: 28.08.2018.)
Dome
Jautā:
Madara
23.08.2018
Labdien! Vai Ozolniekos nav plānots ieviest skolēnu braukšanas kartes līdzīgi kā Jelgavas skolās, kur dome sedz daļu izdevumu par braucienu? Reāli jau pārsvarā Ozolnieku novadā kursē pilsētas maršruta autobusi. P.S. Par transporta biļešu kompensāciju esmu informēta, tik tas ir dikti ķēpīgi un bērns ik pa laikam biļetes pazaudē.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka pašvaldībā ir izskatīts jautājums un meklēti risinājumi braukšanas kartes ieviešanai, tomēr, ņemot vērā nesamērīgi augstās pakalpojuma ieviešanas izmaksas, šajā mācību gadā tiek saglabāta iepriekšējo gadu kārtība - tiks kompensēti konkrētajā mēnesī faktiski radušies izdevumi, uzrādot izdevumus apliecinošos dokumentus (Publicēts: 29.08.2018.).
Dome
Jautā:
Sandra Ozola
17.08.2018
Labdien. Paldies par atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem. Brankās, Iecavas ielā pie det teritorijas, Džammu dīķa ir gadiem bijis piebraucams ceļš pāri laukam, lai nokļūtu līdz atpūtas vietai, kuru izveidoja vietējie Spartaka ielas iedzīvotāji. Sadarbībā ar A.Semjonova kungu. Bijām vienojušies par nepieciešamību uzstādīt zīmi zaļā zona, lai citi atpūtnieki neiebrauktu atpūtas zonā un arī nepiesārņotu šo vietu. Runājām par aptuveno vietu kur varētu uzstādīt šādu zīmi. Šobrīd šī zīme atrodas pie paša iebraucamā ceļa gala. Lūdzu zīmes uzstādītājiem pārskatīt lēmumu par zīmes atrašanās vietu. Mēs ieteiktu zīmi pārvietot tuvāk kokiem. Esam arī paši visas vasaras laikā lūguši auto neiebraukt atpūtas zonā. Plānos vēl joprojām ir uzbūvēt vollejbola laukumu. Stabi tīklam ir sametināti jau teju divi gadi !Tālāku sadarbību ar pašvaldību nevaram sagaidīt. Peldvietai ļoti nepieciešamas smiltis.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Informējam, ka šī gada rudenī teritorijā pie Džammu dīķa notiks vidi degradējošo un nelikumīgi būvēto bezsaimnieka būvju demontāžas un planēšanas darbi, savukārt nākamā gada budžetā plānots atvēlēt līdzekļus Džammu dīķa teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei un realizācijai (Publicēts: 28.08.2018.).
1 - 20 / 1665 Nākamā lapa
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

septembris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
21
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs