Jautājumi un atbildes

Vai Jūsuprāt Ozolnieku ezeram ir jāpiešķir oficiālas peldvietas statuss?

Visi jautājumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
 
Dome
Jautā:
Edīte Rozīte
16.08.2017
Mazs precizējums pie raksta par Ozolnieku daudzbērnu ģimeņu vasaras nometnes aprakstu. Ciemojās nevis ZMC Mušķi, bet Mazmušķos JSB Lagoss Dressage, meitenes sniedza demonstrējumus.Lai nerastos lieki pārpratumi. Paldies.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu precizējumu! Informējam, ka rakstā veikti labojumi (Publicēts: 16.08.2017.).
Dome
Jautā:
Aldis Dobelnieks
12.08.2017
Labdien!Jau vairâkkārt esmu ievērojis,ka gan jaunuzbūvētajā,gan esošajā peldvietâ ir cilvēki,kas atklâti mazgâjas ar ziepēm,vai citiem mazg.lìdzekļiem tur kur mēs peldamies.Uz aizrādījumu atbild ka nekur nav rakstīts un pie"Roņu"peldvietas ir sabiedriskâ pirts.Tas jau nav vairs normâli.Vai mun.policija var pievērst tam uzmanibu,tāpat kā tur uz soliņiem atklâti lietotam alkaholam no pudelēm.Manuprāt neviens nav atcēlis aizliegumu alkahola lietošanai sabiedr.vietās.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka šobrīd top brīdinājuma zīmes par to, ka ezerā aizliegts peldināt dzīvniekus, tāpat paralēli tiek gatavoti informatīvie dēļi, kur tiks atrunāti kopējie kārtības noteikumi, atrodoties Ozolnieku ezera atpūtas zonās (Publicēts: 15.08.2017.).
Dome
Jautā:
Xxx
12.08.2017
Par pavasara iepirkumu Garozas aktīvās pastaigu takas izveidi- pastaigas laikā Garozā izstaigājot ciematu nevarēju atrast šo izveidoto taku, vai kur vismaz top šī taka. Ideja jau ļoti laba un nepieciešama, bet kur tad īsti viņa atrodas?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka plānotā atpūtas taka Garozā top mežmalā pie mājas Iecavas ielā 7. Darbu izpildes termiņš ir 22. septembris (14.08.2017.).
Dome
Jautā:
Janīna
09.08.2017
Labdien! Esam ļoti priecīgi par sakārtoto ceļu Brankās. Ĺīdz ar to palielināsies automšīnu plūsma. Vai ir plānots Branku ciema teritorijā likt "guļošos policistus"? (Jo uz zīmi 30 km/h, daudz šoferīši nereağē.) Paldies!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka konkrētais projekts neparedz "guļošā policista" izbūvi, tomēr, uzsverot gājēju drošības jautājuma un satiksmes drošības organizācijas nozīmīgumu, pašvaldības speciālisti pārrunās jautājumu ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" un kopīgi meklēs risinājumus, lai drošības jautājumus sakārtotu iespējami efektīvā veidā. Šobrīd, kamēr darbi ir procesā un nav atjaunots arī gājēju pārejas marķējums, Branku teritorijā periodiskus reidus veic Valsts Ceļu policija, uzraugot ātruma ierobežojumu ievērošanu (Publicēts: 14.08.2017.).
Dome
Jautā:
Jānis Eisaks
09.08.2017
Labdien, vai ir plānots uzrunāt bankas, par papildus bankomātu ieviešanu, lai būtu pieejami izmaksas/iemaksas bankomāti. Paldies
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka pašvaldība piedāvās bankām iespēju uzstādīt iemaksas/izmaksas bankomāta novada teritorijā, protams, lēmumu par bankomāta izvietošanas lietderību izvērtēs pakalpojuma sniedzējs (Publicēts: 14.08.2017.).
Dome
Jautā:
Jānis Birznieks
08.08.2017
Labdien. Kad beidzot tiks izsludināts gājēju ceļiņa no stacijas Ozolnieki līdz Brankām 1.posma izbūves iepirkuma konkurss? Iepriekš sniedzāt atbildes, ka konkurss tiks izsludināts š.g. maijā. Vasara gandrīz pagājusi, bet nekas nenotiek.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Balstoties uz 2017. budžetu un gada sākumā plānotajiem darbiem, tika sniegta informācija, ka plānots veikt gājēju celiņa Ozolnieki–Brankas izbūves 1.kārtu. Tika izstrādāti projekta risinājumi, tomēr speciālistu darba grupa, pārskatot tos konstatēja, ka izvēlētās metodes nesniegs vēlamo rezultātu un tai pat laika sadārdzinās izmaksas. Lai darbs tiktu padarīts kvalitatīvi, ir pieņemts lēmums pārskatīt tehnisko risinājumu un plānojot 2018. gada budžetu, paredzēt finanšu līdzekļus gan 1., gan arī 2. kārtas realizācijai (Publicēts: 09.08.2017.).
Dome
Jautā:
PATĪKAMI
02.08.2017
Iespaidigas parmainas verojamas Ozolniekos,gan darba vakances un informetiba par apkart notiekoso Ozolniekos! Beidzot sakusies veco kadru nomaina,ta tik turpinat! Beidzot nenotiek daudzkas pa kluso Paldies jaunajai vadibai Domē,tā turpinat!!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
eduards
02.08.2017
Pirms kāda laba laika, Brankās Spartaka ielā uzbūvēja jaunu trotuāru, lai gājēji brīvi varētu pārvietoties, bet ietaupīja naudu uz notekūdeņu sistēmas, to vispār neuzstadot, tad šobrīd veidojas liela problēma ar lietus ūdeņiem, varbūt ir vērts šo situāciju izlabot, lai pēc lietus cilvēki var normāli pārvietoties pa trotuāru, nebaidoties tikt apslakstiti?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Būvvaldes speciālisti, apsekojot minēto trotuāru, konstatēja, ka minētās problēmas atrisināšanai ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu lietus ūdens savākšanai un novadīšanai. Ņemot vērā, ka šī gada budžetā līdzekļi būvprojekta izstrādei nav paredzēti, jautājumu plānots apspriest, sastādot nākamā gada budžetu (Publicēts: 09.08.2017.).
Dome
Jautā:
Ieva
02.08.2017
Labdien! Caur Brankām "Latvijas valsts ceļi" atjauno asfalta segumu. Vai ir iespēja, ka autobusa pieturā (virzienā uz Jelgavu) uzlikt nojumi. Paldies!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Šobrīd nojumes uzstādīšana Branku autobusa pieturās nav plānota, tomēr jautājums tiks virzīts apspriešanai Finanšu, Attīstības un tautsaimniecības komiteju sēdēs (augustā/septembrī) (Publicēts: 09.08.2017.).
Dome
Jautā:
Mamma
01.08.2017
Sveiki! Jūlija sākuma novada aktualitātēs bija minēts sekojošais: " Vasarā visā novadā norit aktīvs izglītības iestāžu un teritorijas labiekārtošanas darbu process: Brankās tiek veikta PII "Bitīte" pārbūve, PII “Saulīte” Ānē norit fasādes remonts, PII “Zīlīte” filiālē būs izveidots jauns rotaļlaukums..." Kaut kā rakstītais nesakrīt ar realitāti, ko var ieraudzīt piebraucot pie Zīlītes filiāles! Tūdaļ tur atgriezīsies bērni no vasaras brīvdienām un kas viņus tur sagaida? Ar lentu apjoztas nedrošās rotaļu laukuma konstrukcijas?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka būvvalde ir apsekojusi PII “Zīlīte” filiāles bērnu rotaļlaukumu un par nedrošiem atzītie elementi tiks demontēti. Ņemot vērā, ka izstrādātā projekta tāme rotaļlaukumam ir lielāka nekā iestādes budžetā ieplānotie līdzekļi, šobrīd speciālistu darba grupa, kuras sastāvā ir iestādes vadītāja, pašvaldības speciālists, kurš atbild par bērnu rotaļlaukumiem novadā un izglītības nodaļas pārstāvji, meklē izdevīgāko risinājumi, lai rotaļlaukums būtu drošs un pieejams bērniem (Publicēts: 04.08.2017.).
Dome
Jautā:
Ilgvars
28.07.2017
Labdien, Pirms kāda laika interesējos kā ir ar atkritumu šķirošanas iespējām lauku iedzīvotājiem, un atbilde no domes bija, ka novada iedzīvotāji drīkst izmantot jebkurus tuvāk esošos akritumu šķirošanas konteinerus. Tā arī daru. Mājās šķiroju atkritumus, un kad (piemēram plastmasas) atkritumu maiss ir pilns, vedu izmest dzeltenajā konteinerī. Pēdējās pāris reizes, konteineriem ir nobloķēti vāki - tos nevar atvērt. Ko darīt lauku iedzīvotājiem: - nešķirot atkritumus, - vadāt pa vienai pudelei, - atstāt sašķirotos atkritumus pie attiecīgā konteinera? Starp citu, pēdējo variantu bail piekopt, jo Ozolnieku avīzē ir aicinājums sodīt tos, kas šķiro atkritumus, bet tos atstāj pie konteineriem.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Lai samazinātu gadījumus, kad, iedzīvotāju bezatbildības dēļ, šķiroto atkritumu konteineros tiek izmesti sadzīves atkritumi, kas nav atbilstoši otrreizējai pārstrādei, atkritumu apsaimniekotājs SIA “Clean R” nodrošina tādu konteineru uzstādīšanu, no kuriem nav iespējama viegla, patvaļīga atkritumu izņemšana, savukārt ievietošana notiek pakāpeniski. Pašvaldība novada iedzīvotājus aicina šķirot atkritumus un izmest tiem paredzētajos publiski pieejamos konteineros, informācija par dalīto atkritumu punktiem šeit: ttp://www.ozolnieki.lv/sabiedriba/noderiga-informacija/dalito-atkritumu-konteineri (Publicēts: 01.08.2017.).
Dome
Jautā:
Māris
28.07.2017
Labdien. Vai šogad grāvju izpļaušana un tīrīšana ir atcelta ? Tūdaļ jau būs vasaras beigas, bet nevienu pļāvēju neredz... . Adrese, grāvis starp Iecavas un Pļavu ielām.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Privāto māju īpašnieki apkārt grāvim ir uzcēluši žogu, kā arī viņu neatsaucība ir apgrūtinājusi un aizkavējusi pašvaldības darbinieku pienākumu pildīšanu - apsekošanu un zāles nopļaušanu. Informējam, ka zāles pļaušanu ir paredzēts veikt šodien, savukārt grāvja tīrīšanai budžeta līdzekļi šogad nav paredzēti, to plānots veikt nākamajā gadā (Publicēts: 04.08.2017.).
Dome
Jautā:
Ieva Tropta
28.07.2017
Paldies par Novada svētkiem! Bet arī man un cik man zināms ļoti daudziem novada iedzīvotājiem šogad svētki nelikās piemēroti pie ezera! Ceļa malā bez jebkāda norobežojuma .. bērnu nedroša vide arī pie ūdens... noslēgtā zonā kā tas ir bijis lidz šim bija daudz daudz reižu labāk! Arī izpalika gājiens kurš pietrūka.. tas radīja svētku sajūtu... Šoreiz likās ka publika ir no Jelgavas, paši vietējie bija ļoti maz... arī mūzikas izvēle diemžēl nebija tā veiksmīgākā... Paldies!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
xxx
28.07.2017
Vai būtu iespēja informēt iedzīvotājus, ka atkritumu šķirošanas konteineri ir paredzēti viesiem iedzīvotājiem? Pretējā gadījumā Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pag. iedzīvotājiem liekas, ka tikai viņi drīkst tur likt savus dalītos atkritumus. Vēl labāk būtu šādus konteinerus atdalīt no daudzdzīvokļu māju konteineriem, piemēram veikala laukumā un tad nevienam nebūtu jautājumi, ka kāds cits Garozas iedzīvotājs tur piegādātu savus šķirotos atkritumus.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Saimniecības daļas speciālisti, izvērtējot esošo situāciju, informē, ka dalīto atkritumu konteineri Garozā, iedzīvotāju ērtībai, ir izvietoti daudzdzīvokļu māju tuvumā un atrodas uz pašvaldības zemes. Ņemot vērā, ka teritorijas sakopšana blakus konteineriem ir zemes īpašnieka atbildība, šobrīd konteineru pārvietošana nav plānota. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka dalīto atkritumu konteineri ir publiski pieejami visiem novada iedzīvotājiem (Publicēts: 01.08.2017.).
Dome
Jautā:
Ādolfs Mičulis
28.07.2017
Valgā norisinājās Latvijas 54.sporta spēles viegatlētikā vetarānu.Sacensībās pidalijās 40 komandas no Latvijas pašvaldībām.Piedalijās virāki Ozolnieku novada viglatlēti citu novadu komandās ar labiem un teicamiem rezultātiem.Sporta vetarāni mūsu novadā atstāti pabērna lomā.Kāpec nebija Ozolnieku novada komandas?Kritiskā izskatā ir stadioni Ozolniekos.Gribu teikt paldies Jurim Bērziņam kurš satur kopā SK Ozolnieki. Ar cieņu Ādolfs.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku Sporta centra vadītāja vietniece Irēna Leitēna informē, ka pašvaldība ir atbalstījusi Ozolnieku sporta veterānus novusā (treneris H.Dauburs), galda tenisā (treneris P.Pavlovs), volejbolā (treneris J.Rimeicāns), peldēšanā (treneris V.Ķempelis), futbolā (treneris O.Krūzmētra), kā arī dažāda ranga skriešanas sacensības J.Bērziņa vadībā, tomēr neviens no sporta cienītājiem, kurš vēlētos vadīt veterānu vieglatlētus, interesi nav izteicis. Runājot par Ozolnieku Sporta centra stadionu, Jautājumu/atbilžu sadaļā 19. maija atbildē rakstījām, ka ir uzsākta stadiona rekonstrukcijas ideju apzināšana un ideju projektu izstrāde, lai brīdī, kad pašvaldībai būs iespēja paredzēt finanšu resursus vai piesaistīt tos ar projektu līdzfinansējumu, būtu zināma vīzija un aptuvenais nepieciešamo darbu apjoms (Publicēts: 03.08.2017.).
Dome
Jautā:
xxx
26.07.2017
Vai iespējama publiska informācija, kur Ozolnieku novadā var šķirot atkritumus.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu, informācija par pašvaldības izveidotajiem dalīto atkritumu punktiem šeit: http://ozolnieki.lv/sabiedriba/noderiga-informacija/dalito-atkritumu-konteineri
Dome
Jautā:
Jānis Eisaks
25.07.2017
Labdien, kādēļ Ozolnieku sporta nama trenažieru zālē atļauts atrasties tikai stundu? Ja normāla treniņa iesildīšanās un atsildīšanās vien aizņem 40-50min, tātad normālu treniņu pat nav iespējams uzsākt. Bet nekur šis noteikums nav minēts, vai arī netiek dots iepazīties/parakstīt jebkādus iekšējās kārtības noteikumus.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku Sporta centra direktora vietniece I. Leitēna skaidro, ka šobrīd trenažieru zāles apmeklētājiem ir divas iespējas: vienreizējs apmeklējums (1.5 h) vai mēneša abonements (neierobežots apmeklējumu skaits). Apmaksājot trenažieru zāli, tiek izsniegts abonements uz kura ir rakstīti noteikumi un abonementa derīguma termiņš, kā arī maksimālais viena treniņa laiks 1.5h un trenažieru zāles apmeklējumu noteikumi. Komentējot treniņu norises kārtību, informējam, ka uzsākot darbu Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītājam tiks izvērtēti arī sporta iestāžu darbības principi un iespējams tiks pārskatīts arī treniņu laika jautājums (Publicēts: 26.07.2017.).
Dome
Jautā:
Ludmila Auziņa
25.07.2017
Labdien. Es par Novada svētkiem - varu pievienoties tiem kuri saka paldies, bet tikai par to daļu kas līdz svētku uguņošanai. BET BET tas kas attiecās uz otro daļu tas ir vienkārši ārprāts - skaņa pie ūdens un vēl nakts laikā ir vismaz divas reizes skaļāka un tas kas tur skanēja nebija mūzika, viens vienīgs BUM BUM BUM un tā līdz četriem no rīta. ĀRPRĀTS. Es ļoti ceru ka nākamgad Domei uzvarēs veselīgs saprāts un to nakts trakumu Jūs pārcelsiet kaut kur prom no dzīvojamas zonas un nelaupīsiet saviem iedzīvotājiem nakts mieru. Iepriekš paldies.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
Iveta
24.07.2017
Paldies par skaistiem novada svētkiem! Svētki tiešām bija sirsnīgi, jauki un tagad varu teikt ar saknēm novadā! Ļoti patika spēcīgās latviešu dziesmas kas bija pirms ugunsšova. Pati mūzika bija laba, protams bija kādi izņēmumi, bet tas ir tikai gaumes jautājums.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
Baiba
24.07.2017
Labdien! Vai no Ozolnieku ģimenes ārsteim kādi streiko?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka ģimenes ārsti abos Ozolnieku doktorātos – Rīgas ielā 29 un Skolas ielā 6A pacientus pieņem (Publicēts: 24.07.2017.).
1 - 20 / 1294 Nākamā lapa
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze