Jautājumi un atbildes

Kura pagasta īpašumu un saimnieku šogad pieteiksiet nominācijai "Gada saimnieks savā sētā"? (anketu jāaizpilda līdz 1. jūlijam)

Visi jautājumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 
 
Dome
Jautā:
jana
27.06.2017
2016 gada vasarā Ozolniekos bija jauks pasākums - brīvdabas kino. Vai šovasar tiek plānots šo pasākumu realizēt? Domāju,ka atbalstītāju un skatītaju netrūks,arī ja tas būtu par adekvātu samaksu.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Sintija Ciša informē, ka augusta mēnesī ir plānots organizēt četrus brīvdabas kino vakarus. (Publicēts: 28.06.2017.).
Dome
Jautā:
Zane
26.06.2017
Labdien! Vai nav plānots mainīt līdzfinansējumu bērniem, kuri nav tikuši pašvaldības bd, jo šobrīd reālā situācija ir tāda, ka bērnam tikt privātajā bd ir vienkārši nereāli gan Ozolniekos, gan Jelgavā. Vai nebūtu loģiski līdzfinansējumu tādu pašu kā privātajiem bd maksāt arī "mājdārziņiem", jo pretējā gadījumā vecāki ar šiem eur 80 neko nevar iesākt.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Izglītības nodaļas vadītāja Liene Šmite informē, ka šobrīd nav plānots pārskatīt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus Nr. 8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” un palielināt noteikto pabalsta summu vecākiem, kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Vecākiem ir iespējams izvēlēties vest bērnu uz privāto pirmsskolas izglītības iestādi un saņemt līdzfinansējumu saistošajos noteikumos noteiktā apmērā. (Publicēts: 28.06.2017.).
Dome
Jautā:
Solvita
22.06.2017
Labdien! Šī gada 22.jūnijā biju ieplānojusi pēc sava darba beigām apmeklēt Ozolnieku domi, konkrēti Būvvaldi, saistībā ar mājas būvniecības dokumentu kārtošanu. Tā kā ceturtdienās domes darba laiks ir līdz 19:00, parasti domi apmeklēju tieši šajās dienās, jo tā ir vienīgā diena, kurā dome strādā tik ilgi, ka varu to apmeklēt arī pēc sava darba laika beigām. Rēķinājos, ka pirms svētku dienā domes darba laiks būs saīsināts par vienu stundu, kā tas ir visās valsts iestādēs, tātad domes darba laikam 22.jūnijā būtu bijis jābūt no 9:00 līdz 18:00. Liels bija mans pārsteigums, kad, ierodoties domē plkst.16:40, tā jau bijusi slēgta! Sāku meklēt informāciju un Ozolnieku mājas lapā pie aktualitātēm bija rakstīts, ka "Pamatojoties uz Darba likuma 131. panta noteikumiem, Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas darbinieku darba laiks ceturtdien, 2017. gada 22. jūnijā, tiek noteikts no plkst. 9:00 - 16:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 - 13:45)." Darba likuma 131. pants ir šāds: 131.pants. Normālais darba laiks (1) Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas. Dienas darba laiks šā likuma izpratnē ir darba laiks diennakts periodā. (2) Ja dienas darba laiks kādā no nedēļas darba dienām ir īsāks par normālo dienas darba laiku, citā nedēļas darba dienā normālo dienas darba laiku var pagarināt, bet ne vairāk kā par vienu stundu. Šādā gadījumā jāievēro noteikumi par nedēļas darba laika ilgumu. (3) Darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā darbā ir nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika. Ministru kabinets var noteikt normālo saīsināto darba laiku arī citām darbinieku kategorijām. Ir skaidrs, ka Darba likuma 131.pants nemaz neatrunā saīsinātās darba dienas noteikšanas kārtību. Līdz ar to es gribētu uzzināt: 1) uz kādiem tad īsti noteikumiem Ozolnieku novada domē pamatojās, nosakot par trīs (!) stundām īsāku pašvaldības administrācijas darba laiku pirms svētku dienā? 2) Vai darbiniekiem šīs papildus 2 brīvās stundas pirms svētku darba dienā tiks apmaksātas, samazinot kopējo normālā pilnas slodzes darba laika stundu skaitu šī gada jūnijā? 3) Kāpēc tikai Ozolnieku pašvaldības administrācijas darba laiks tika saīsināts par 3 stundām, bet, piemēram, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiks - par 1 stundu?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Kā Jūs minējāt, Darba likuma 131. pants nosaka normālo darba laiku - darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas. Ozolnieku novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu administrācijas darbiniekiem ir noteikts normālais darba laiks – 40 stundas, saīsinot piektdienas darba laiku un pagarinot ceturtdienas darba laiku, pusdienas pārtraukumu nosakot no 13.00 līdz 13.45, izņemot piektdienas, kas ir bez pusdienas pārtraukuma. Ja svētku diena iekrīt piektdienā, faktiskais normālais darba laiks ir 31 stunda (40-8-1). Saīsinot darba laiku par vienu stundu pirmssvētku dienā – ceturtdienā (22. jūnijā līdz plkst.18.00), Ozolnieku novada domes administrācijas darbinieki faktiski nedēļā nostrādātu 33 stundas. Līdz ar to, ja pirmssvētku diena iekrīt ceturtdienā, saīsinātais darba laiks Ozolnieku novada domes administrācijas darbiniekiem tika noteikts līdz 16.00, ar pusdienas pārtraukumu no 13.00 līdz 13.45. Informējam, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiks ir atšķirīgs no domes administrācijas darba laika un pirmssvētku dienās tiek noteikts, saīsinot par vienu stundu. (Publicēts: 26.06.2017.).
Dome
Jautā:
Inta
21.06.2017
Labdien. Cik tuvu kaimiņa robežai ciemata teritorijā ( gruntsgab. 1200 m2 ) drīkst stādīt liela auguma kokus (ozolus, kļavas un taml.)? Vai par to ir kas teikts Domes saistošajos noteikumos?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Būvvaldes vadītājs A. Račinskis informē, ka saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir izvirzītas šādas prasības koku stādīšanai: 137. Neregulējamu ielu un ceļu krustojumiem un gājēju pārejām jābūt pārredzamiem, nodrošinot redzamības trīsstūri. Redzamības taisnleņķa trīsstūra sānu malas izmēriem jābūt ne mazākiem par 10 x 10 m no zemes īpašuma robežām. Pašvaldības ceļu, ielu un nobrauktuvju pieslēgumiem vai krustojumiem vienā līmenī ar valsts autoceļiem, redzamības trīsstūri nosaka pēc transportbūvju projektēšanas normatīviem; 146. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu; 214. Augļu kokus, kokus un košumkrūmus atļauts stādīt ievērojot šādus minimālos attālumus līdz blakus esošā nekustamā īpašuma robežas (stādāmā materiāla ass):214.1. augļu kokiem - 4 m;214.2. kokiem – 6 m;214.3. košumkrūmiem un ogu krūmus – 1,5 m; 277.Koku stādījumi pie ēkām jāizvieto tā, lai netiktu traucēta telpu insolācija, gājēju un transporta kustība un bojātas ēkas konstrukcijas. Ja ir papildu jautājumi par konkrēto tēmu, aicinām sazināties ar Būvvaldes vadītāju A. Račinski, tel. 20016983 (Publicēts: 22.06.2017.).
Dome
Jautā:
Brankas
21.06.2017
Labdien! Vai ir iespējams pāris vakaru norīkot pašvaldības policistu padežurēt Brankās? Kāds puika katru vakaru lielā ātrumā vizinās ar mopēdu pa Brankām. Neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Pēkšņi mēdz lielā ātrumā izbraukt pretī mašīnai. Braukā pa sporta laukumu. Mopēds ir ļoti skaļš un bērniem tas traucē gulēt, jo vizināšanās turpinās arī pēc 23:00. Branku iedzīvotāji
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu informāciju! Pašvaldības policijas inspektors Georgijs Lukjanovs informē, ka iespēju robežās minētam gadījumam tiks pievērsta papildu uzmanība, organizējot dežūras arī ārpus oficiālā darba laika un apsekojot Branku ciema teritoriju. (Publicēts: 28.06.2017.).
Dome
Jautā:
Laura
21.06.2017
Labdien. Vai arī šogad Dome piešķir pabalstu skolas lietu iegādei daudzbērnu ģimenēm? Ja jā, tad no kura datuma ir iespējams pieteikties?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Jā, atbilstoši Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti" pabalsti daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti uz pabalsta pieprasītāja, kas ir viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis, iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim. Tāpat novada daudzbērnu ģimenēm ir pieejams pabalsts vakcinācijai, ko piešķir līdz EUR 30,00 gadā izdevumu kompensācijai par profilaktiskajām potēm bērnam un pabalsts briļļu iegādei, ko piešķir līdz EUR 50,00 gadā izdevumu kompensācijai par briļļu iegādi bērnam (Publicēts: 21.06.2017.).
Dome
Jautā:
Baiba
21.06.2017
Labdien! Vai pie sadzīves atkritumu konteineriem (es domāju tiem, kuri kopējie pie daudzdzīvokļu mājām) drīkst atstāt vecās mēbeles, piemēram, dīvānu? Ja nedrīkst, tad sakiet, lūdzu, kur citur likt? Paldies.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka sadzīves atkritumu konteineru novietnēs atļauts izmest tikai sadzīves atkritumus, lielgabarīta atkritumi ir jānogādā tam paredzētā vietā. Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā” 14.5. punktu, atkritumu radītājam ir pienākums nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus. Ņemot vērā, ka Ozolnieku novadā nav atsevišķas lielgabarīta atkritumu glabāšanas vietas, par atkritumu transportēšanu un utilizāciju ir iespējams vienoties sazinoties ar SIA “Ozolnieku KSDU” izpilddirektoru Agri Rozenfeldu (t: 63084561, 29392373 e-pasts: agris@oksdu.lv). Šī pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no atkritumu svara un tilpuma. Papildus vēršam uzmanību, ka iepriekš minētie novada saistošie noteikumi paredz arī administratīvu atbildību par noteikumu pārkāpumiem. (Publicēts: 26.06.2017.).
Dome
Jautā:
nauris
20.06.2017
Labdien, gribētu uzzināt vai Jūsu skatījumā ir normāli, kad zālāju sāk pļaut 6:00 no rīta, kad bērni grib beidzot pa vasaras brīvlaiku izgulēties. Saprotu, ka strādniekiem ir ērtāk strādāt no rīta puses
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru! Atvainojamies par radušos pārpratumu iekšējā komunikācijā, nosakot darbu izpildes sākuma laiku. Zālāja pļaušana pašvaldības īpašumos tiks veikta sākot ar plkst. 8:00 (Publicēts: 20.06.2017.).
Dome
Jautā:
Laura Trankale
17.06.2017
Paldies par superīgo baseinu Ozolnieku ezerā. Tomēr, iesaku izvērtēt iespēju pieskatīt jaunizveidoto baseina laipu. Kā pastāvīgi ezera apmeklētāji,esam novērojuši,ka pusaudži no RAF dzīvojamā masīva, neviena nepieskatīti, kāpj uz margām, lai lektu no tām ūdenī, kā arī visādi citādi mēģina bojāt jaunizveidoto atpūtas vietu. Būtu žēl, ja šo burvīgo atpūtas vietu sabojās. Varbūt būtu lietderīgi, ja pusaudžu spēlītes ar "slīcināšanu" kontrolētu kāds peldvietas uzrauga, varbūt glābējs, varbūt pašvaldības policists.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Ņemsim to vērā, izskatot jautājumu par kārtības nodrošināšanu un sabiedrības informēšanu par drošības jautājumiem, atpūšoties pie Ozolnieku ezera (Publicēts: 20.06.2017.).
Dome
Jautā:
Nesaprotu!!!
16.06.2017
Cik noprotu ,tad celins ap Ozolnieku ezeru skaitas gajeju,kur prieksroka ir gajejiem attieciba pret ritenbraucejiem . Diemzel atsevisci ritEnbrauceji iedomajas,ka vini ir celina karaļi un "nesas" ka pa atrgaitas šoseju nešcirojot ne bernus ne maminas ar ratiniem ne gajejus. Lūdzu uzlikt kadas zimes vai noteikumu stendu ,varbut ir ceriba,ka kads no siem "gonščikiem" IEPAZĪSIES UN SAPRATĪS ,ka tas šis CELIŅŠ NAV RITEŅBĀNIS!!!!!!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru! Šāda situācija liek pastiprināti pievērst uzmanību līdzcilvēku attiecībām un savstarpējās cieņas jautājumiem, ko, diemžēl, bet cilvēki mēdz aizmirst. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un draudzīgi lietot novada teritorijā esošo infrastruktūru un atpūtas vietas, pārliecinoties par to, ka personiskās vēlmes netraucē līdzcilvēkiem un nerada draudus citu cilvēku veselībai. Celiņš apkārt Ozolnieku ezeram ir gājēju velo celiņš, kur atļauts pārvietoties gan gājējiem, gan velosipēdistiem - velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus (Publicēts: 20.06.2017.).
Dome
Jautā:
Juris Kļaviņš
16.06.2017
Labdien! Jau kopš pagājušās vasaras , pie ezera, bērnu laukumā no zemes ir atrautas atsaites (virvju kāpnēm un kāšanas virvei). Blakus atrodas vēl viens salauzts kāpelēšanas aprīkojums. Ļoti bīstami!!!! Uz Skolas ielas pretīm 11 mājai stāv šķība laterna. Uz viņas uzmontēts puķu pods. Laternas šķibums izveidojās , kad 2015.gada ziemā viņā ietriecās sniega tīrītājs. Var izkustināt ar vienu roku.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru un sadarbību! Informējam, ka norādītais apgaismojuma stabs ir iztaisnots un bērnu rotaļu laukuma elementi tiks sakārtoti šīs dienas laikā (Publicēts: 20.06.2017.).
Dome
Jautā:
Agate Kļaviņa
14.06.2017
Labdien, Skaistajā bērnu laukumiņā Brankās, Spartaka ielas galā ir salauztas mazāko bērnu šūpoles.nolauzti ir stiprinājumi ap šūpolēm, līdz ar to šūpot bērnu nav droši.daudzi bērniņi raud, ka nevar šūpoties. Vai iespējams to salabot? Jau iepriekš paldies, Agate
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka divu nedēļu laikā šūpolēm tiks uzstādīts jauns krēsls (Publicēts: 14.06.2017.).
Dome
Jautā:
Ivita
12.06.2017
Paldies par izsmeļošo atbildi par Saules ielu. Tomēr neesmu saņēmusi atbildi par Iecavas ielu un Pļavu ielu! Iepirkuma rezultātos par tehniskā projekta izstrādi http://iepirkumi24.lv/iepirkumi/buvnieciba/2014-10-tehniska-projekta-izstrade-udensvada-un-kanalizacijas-tiklu-izbuvei-spartaka-iecavas-un-puku-ielas-ozolniekos-2 ir iekļauta Iecavas iela. Ieskatoties iepirkuma rezultātos reālajiem darbiem http://iepirkumi24.lv/iepirkumi/buvnieciba/2015-07-udensvada-saimnieciskas-un-lietus-kanalizacijas-tiklu-izbuve-un-seguma-atjaunosana-spartaka-iela-ozolniekos-2 punktā II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts ir teikts: Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve un seguma atjaunošanas darbi, Spartaka, Iecavas un Puķu ielās Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un SIA „Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko projektu. Ņemot vērā iepriekš minēto, atkārtoti jautāju, kad tiks veikti darbi kanalizācijas tīklu izbūvei Iecavas ielā? Kā arī vēlos saņemt atbildi par kanalizācijas tīklu izbūves plāniem Pļavas ielā?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku novada Būvvaldes vadītājs A. Račinskis skaidro, ka iepirkumā ir minēti darbi, kas tiek veikti konkrētajā kārtā. Projekts “Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve un seguma atjaunošanas darbi, Spartaka, Iecavas un Puķu ielās Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un SIA „Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko projektu, tika dalīts trīs kārtās, no tām 1. un 2. kārta paredzēja Spartaka ielas un pievadu izbūvi – darbs ir pabeigts un nodots ekspluatācijā. Puķu iela un Iecavas iela ir projekta 3. kārtas darbi, kas tiks veikti, tiklīdz būs pieejams Eiropas projektu līdzfinansējums vai pašvaldības budžeta līdzekļi šo darbu realizācijai. Minētie darbi nav iekļauti 2017. gada budžeta plānā, tāpēc šogad darbi netiks veikti, savukārt plānotos nākamā gada darbus un budžeta sadalījumu deputāti izskatīs šī gada beigās un apstiprinās 2018. gada sākumā (Publicēts: 12.06..2017.).
Dome
Jautā:
Jolanta
09.06.2017
Vēlējos pateikt paldies skolotājai Intai Vaškevicai par interesanto un izzinošo nometni bērniem! Vairāk šādas nometnes bērniem vasaras laikā!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
Par atputas parku
09.06.2017
Japiekrit par atputas parku!!! Kamer Ozolniekos 5 gadus plano atputas pilsetinu vai parku berniem,tikmer citas pilsetas tiek atklati jau otrais tresais un ceturtais spelu-atputas laukums;)) Kautka ļooooti ilgi planojas un saskanojas Ozolnieku dome dokumenti;))
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Kā jau iepriekš, 30. maijā, skaidrojām plānotā atpūtas parka projekta programmas izstrāde un apspriešana ir atbildīgs un laikietilpīgs process, kas aizņēmis gandrīz gadu. Cilvēkiem, kuri savā ikdienā nepiedalās šādu projektu īstenošanas procesos un nesaskaras ar būvniecības procesu reglamentējošiem normatīviem, tas varētu šķist ilgi, tomēr katrs projekta posms prasa noteiktu laiku, noteiktus saskaņojumus un šāda vērienīga projekta realizācijā ir daudz iesaistītās puses, tajā skaitā zemju īpašnieki, kuru akcepts un saskaņojumi ir nepieciešami, lai darbus vispār varētu uzsākt. Teritoriāli un finansiāli mazāk apjomīgiem projektiem, kas tiek īstenoti pilnībā uz pašvaldības zemes, formalitātes ir iespējams sakārtot ātrāk, jo pašvaldība var izlaist saskaņojumu procesu ar tai nepiederošu zemju īpašniekiem (Publicēts: 20.06.2017.).
Dome
Jautā:
Inese
08.06.2017
Labdien! Sakiet lūdzu vai Brankās starp 9. un 11.māju (blakus smilšukastei) ir iespējams nopļaut zāli, lai bērniem ir, kur spēlēties? Jo šobrīd bērni spēlējas uz ceļa, kur braukā a/m, tai skaitā smagās a/m uz veikalu.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Minētā problēma tika risināta pārrunās ar zemes īpašnieku, kurš informē, ka zāle tiks nopļauta līdz šīs nedēļas beigām (Publicēts: 14.06.2017.).
Dome
Jautā:
Jaunpētarnieki
08.06.2017
Labdien. Paldies par sakoptu vidi jaunpētarniekos, par ilgi gaidīto nopļauto zāli.Cerams ka tā nebūs pirmā un pēdējā pļaušana šovasar...
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
Jaunpētarnieki
08.06.2017
Paldies,par beidzot kārtīgi nopļautu zāli bērnu laukumiņa!
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu komentāru!
Dome
Jautā:
Helēna
06.06.2017
Labdien! Vai variet lūdzu noskaidrot par mežu kas atrodas otrpus Zemgales ielai!(vecais ciemats aiz pansionāta) Pirmās mājas iedzīvotājs uzsver kad nomā šo zemi un aizliedz pa viņu pārvietoties! Ja visi šīs ielas iedzīvotāji nomā no Ozolniekiem šo meža malu ,vai var uzzināt kādā kārtībā šī nomāšana notiek un vai tur nav vajadzīga zīme!?
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ja sapratām pareizo vietu, tad informējam, ka zeme otrpus Zemgales ielai ir LR Zemkopības ministrijas īpašums, bet pārvaldītājs ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija". Pašvaldības rīcībā nav informācijas par šo zemju iznomāšanu (Publicēts: 08.06.2017.).
Dome
Jautā:
Iecavas laivinieks
06.06.2017
Sveiki! Kur var redzēt Laivu Slaloma rezultātus, kā arī Spartakiādes kopvērtējumu.
Atbild:
Ozolnieku novada dome
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Ozolnieku Sporta centra sagatavotā informācija publicēta: http://ozolnieki.lv/aktualitates/25-aktualitates-sporta/5764-laivu-slaloma-rezultati (Publicēts: 13.06.2017.).
1 - 20 / 1254 Nākamā lapa
 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

jūnijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
29
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze