Jautājumi/Ierosinājumi

Uzdotie jautājumi

 • 2020-03-19 08:13:58

  Labdien! Iepriekš tiku uzdevis jautājumu 2019/12/19, taču kopš tā brīža nekas nav mainījies. Uzdodu šo jautājumu atkāroti, jo vakardien 18/03/2020 uz ielas mētājās stikla lauskas, pudeles un atkritumu konteirs jau atradās starp automašīnām. Vēlējos uzzināt vai ir plānots risinājums šķirošanas atkritumu konteineru fiksācijai/nostiprināšanai vai arī iežogošanai vai kā citādi rasts risinājums Ozolniekos, Saules ielā (starp Saules 9 un Saules 11 mājām)? Paldies jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2020-03-19 12:24:42

  Labdien. Visiem konteineriem pie riteņiem ir bremzes. Ja tās ir nofiksētas, konteineriem nevajadzētu pārvietoties. Ozolnieku novada atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Clean R" vēlreiz atgādinās saviem darbiniekiem, ka pēc iztukšošanas, katrs konteiners jānofiksē.

 • 2020-03-12 09:18:05

  Kādēļ Ozolnieku pašvaldība izsolāmajiem īpašumiem rīko tikai rakstiskas izsoles? Tas protams nav aizliegts, bet mutiskā vai elektroniskā izsolē pašvaldībai būtu iespēja, ka dalībnieki uzsola augstāku cenu.

  Atbild: Dome
  2020-03-12 14:16:53

  Labdien.
  Rakstiskas izsoles tiek rīkotas, ievērojot normatīvo aktu prasības, un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi par mutiskajām izsolēm, kur bija iespējama pretendentu savstarpēja vienošanās. Tāpēc, mazinot korupcijas riskus, mutiskas izsoles netiek rīkotas. Tāpat tiek ņemts vērā, ka izsolēs tiek pārdoti nekustamie īpašumi, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī, un uz šiem īpašumiem pirmreizējā izsolē nepiesakās neviens pretendents, līdz ar ko šie īpašumi izsolēs tiek pārdoti atkārtoti un ar lejupejošu soli. Vienlaikus norādām, ka uz vairāku īpašumu izsolēm ir ticis saņemts tikai viens pretendenta pieteikums. Nākotnē paredzēsim iespēju rīkot mutiskas izsoles, izvērtējot izsolāmā īpašuma tehnisko stāvokli, tā atrašanās vietu un citus kritērijus.

 • 2020-03-07 20:44:23

  Labdien, 14.02 notiks Ozolnieku novada sacensības badmintonā, tas ir, tikai tie kas dzīvo un ir pierakstīti Ozolniekos ?

  Atbild: Dome
  2020-03-11 08:42:00

  Labdien. Piedalīties aicināts jebkurš, arī tie, kuri nav deklarēti Ozolniekos. 

 • 2020-03-05 08:34:13

  Labdien. Lūgums informēt kā noslēdzās dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 21-12, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā atkārtotā izsole. Par kādu cenu tika nosolīts šis dzīvoklis? Paldies

  Atbild: Dome
  2020-03-05 11:01:36

  Labdien.
  Šobrīd Iepirkumu un izsoļu komisija var informēt, ka uz izsoli pieteicās 5 pretendenti un izsole vēl nav noslēgusies, jo augstākās cenas nosolītājam viena mēneša laikā jāsamaksā nosolītā summa. Tikai tad varēs paziņot izsoles rezultātus. 

 • 2020-03-04 14:11:12

  Sveiki! vēlētos uzzināt, kas ir paredzēts Rīgas iela 40 pie ezera? Tiek veikti būvdarbi pilna sparā un nekur nav info par projektu.

  Atbild: Dome
  2020-03-09 13:14:24

  Labdien.
  Objektam no Rīgas ielas puses ir būvtāfele ar publicējamo informāciju. Ja tā kādu iemeslu dēļ nav atrodama, iedzīvotāji informāciju var atrast BIS publiskajā daļā. Rīgas ielā 40 notiek kantora ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Būvdarbi veicami līdz 02.01.2028.. 
  Detalizētāka informācija šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions?utf8=%E2%9C%93&direction=&sort=&search[construction_board]=&search[case_number]=&search[construction_name]=&search[address_name]=Ozolnieku%20nov.,%20Ozolnieku%20pag.,%20Ozolnieki,%20R%C4%ABgas%20iela%2040&search[address_code]=103221416&search[bis_case_stage]=&search[construction_type]=&search[cadastral_designation]=&search[bn_conditions_accepted_date_from]=&search[bn_conditions_accepted_date_to]=&commit=Mekl%C4%93t

 • 2020-02-25 20:09:32

  Labdien. Cik saprotu oksdu nav izpildījis paredzèto peļņu,ka pèkšņi tagad tà uz pavasara pusi sàcis kurinàt-tas ir normàli? Parka iela 3

  Atbild: Dome
  2020-02-26 14:30:00

  Labdien! Paldies par jūsu jautājumu.
  Atbild OKSDU 
  siltuma nozares vadītāja: "Dzīvojamās mājas Parka ielā 3 siltummezgls aprīkots ar apkures sistēmas automātiskas darbības regulatoru, kas regulē siltumnesēja temperatūru atkarībā no ārgaisa temperatūras sensora mērījumiem, atbilstoši iestatītām standartizētām raksturlīknēm. Ja telpu temperatūra šķiet par augstu vai zemu, lūdzam mājas iedzīvotāju vairākuma vārdā rakstīt iesniegumu par temperatūras samazināšanu vai paaugstināšanu (piemēram, samazināt temperatūru dzīvojamā mājā par 2°C ). Siltumapgādes struktūrvienības pārstāvis veiks raksturlīknes pārregulēšanu bez papildu maksas.  
  Šī ziema ir Latvijas klimatiskajiem apstākļiem neatbilstoša, tāpēc var rasties situācija, kad standarta iestatījumi kādai no dzīvojamām mājām nav piemēroti. Tas ir tieši saistīts ar ēkas energoefektivitātes rādītājiem, kā arī ēkas ekspluatācijas paradumiem. Atgādinām, ka par šādiem jautājumiem iedzīvotājiem vispirms jāinformē savas mājas Vecākais, kurš, savukārt, izvērtēs situāciju un informēs mājas Pārvaldnieku vai dos uzdevumu pārvaldniekam rast risinājumu."
   
   

 • 2020-02-25 15:36:45

  Labdien! Vēlējos noskaidrot par sporta aktivitātēm Ozolnieku novadā ģimenēm. Regulāri sekoju līdzi informācijai, bet gribētu noskaidrot, kad beidzot kaut kas tiks organizēts arī ģimenēm ar bērniem? Lai visi kopā varētu aktīvi un sportiski pavadīt laiku. Esmu vairākas reizes griezies pašvaldībā, pie atbilstošas nozares speciālista (K.T.), bet neesmu saticis uz vietas. Piemēram šodien, 25.02.2020. plkst.9.30. Varbūt tad jāmin darba laiks uz durvīm, lai varētu sastapt?

  Atbild: Dome
  2020-02-26 09:13:53

  Labdien. Paldies par jūsu jautājumu.
  Informējam, ka gaidāmie sporta pasākumi Ozolnieku novadā meklējami novada mājas lapā https://ozolnieki.lv/sports/sporta-nodala/sporta-pasakumi-2020-gadam.
  Tuvākie pasākumi būs galda tenisā, badmintonā un skriešanā, kā arī atsevišķi aprīļa mēnesī ir paredzētas "Ģimenes stafetes".
  Arī Ozolnieku novada domes darbinieku kontaktinformācija atrodama novada mājas lapā, sadaļā https://ozolnieki.lv/kontakti. Ņemot vērā, ka nodaļu vadītāji (jo īpaši sporta) bieži ir sapulcēs un veic citus darba pienākumus ārpus domes ēkas, par tikšanās laiku lūgums sazināties un vienoties iepriekš. Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis 20084087, e-pasts: karlis.trankalis@ozolnieki.lv.

 • 2020-02-19 10:55:15

  Jau trešo reizi vēršos ar lūgumu publicēt kur no punkta A līdz Z redzama Ozolnieku novada domes uzturēto ceļu karte (nevis tikai ceļu nosaukumi)? Uz jautājumu netiek atbildēts un kartē nav izdalīts kuri tieši ir Ozolnieku domes apsaimniekotie ceļi, noteikti ir karte pēc kā tā apsaimnieko ceļus - lūdzu informēt kur karte pieejam un izvērtēt iespēju to publicēt arī mājas lapā. ( piemēram - kartē atzimēts no sākumpunkta līdz beigu punktam - Cenu pagasta Dunduru ceļš un Raubēnos Akmeņu ceļš)

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:44:09

  Labdien. Pašvaldībai piederošie ceļi iezīmēti kartēs, kas apskatāmas www.kadastrs.lv. Atsevišķa kārte netiks publicēta. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pašvaldības Saimniecības daļā. 

 • 2020-02-14 08:59:09

  Labrīt. Cik saprotu, Ozolniekos atklāta vēl viena slidotava- Ozolnieku ceļi!!! Vai tiešām ceļu uzturētāji nevar laicīgi,kad vairums iedzīvotāju dodas uz darbu no rīta, nokaisīt ceļus? Man par neizdarītu darbu laikā, neviens nemaksā, bet te laikam tas neattiecas, kad izgulēsies un sanāks laiks, izdarīsim.

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:44:53

  Labdien. Paldies par informāciju. Jūsu ziņa nodota atbildīgajai daļai. 

 • 2020-02-11 06:47:12

  Labdien. OKSDU lielàs,ka músu novadà esot labs dzeramais údens. Tad pastàstiet kà tas var bút,ka zivīm akvàrijà no kràna ņemto údeni jàmaina katru otro dienu,bet veikalà vislètàko dzeramo údeni nopèrkot,divas nedèļas var aizmirst par akvàrija tīrīšanu.

  Atbild: Dome
  2020-02-25 11:10:08

  Labdien! Paldies par jūsu jautājumu. 
  Lai veselībai drošais un tīrais Ozolnieku novada ūdens nezaudētu savas labās īpašības starpposmā no uzņēmuma atbildības robežas līdz iedzīvotāja ūdens krānam, ir regulāri jāuzrauga un jārūpējās par mājas iekšējiem ūdenssaimniecības tīkliem. Ja privātmājas centralizētā ūdensvada pievads ir novecojis, kaļķis izgulsnēsies cauruļvadu iekšpusē. Kaļķa nogulsnes uz traukiem vai tējkannā var radīt iespaidu, ka ūdens nav kvalitatīvs, taču tas liecina pretējo – ka ūdens ir dabisks un tā attīrīšanā nav pielietotas ķimikālijas. Iespējams, ka šķietami dzidrais izfiltrētais vai veikalos pieejamais ūdens pudelēs ir attīrīts pārlieku daudz, lai izskatītos acīm tīkami, tomēr sastāva ziņā tajā nav pietiekami daudz cilvēkam vērtīgu vielu. Turklāt nav veikti pētījumi, kas noteiktu, cik un kādas plastmasas mikrodaļiņas no iepakojuma nonāk pudelēs fasētajā ūdenī. Savukārt, kaļķa klātbūtne ūdenī ir pat vēlama cilvēka veselībai.
  OKSDU nespecializējas zivju akvārija uzturēšanā, tomēr no cilvēciski personīgās pieredzes zinām, ka akvāriju saimnieki lieto dažādus akvārija ūdens attīrītājus un bagātinātājus. 

 • 2020-02-07 21:04:53

  Labvakar. 07.02.2020. atnāku ar bērnu uz publisko slidošanu kas šoreiz paredzēta, pēc izlasītās Jūsu mājas lapā ievietotās afišas, ģimenēm ar bērniem un konstatēju faktu, ka tā nemaz nav. Uz jautājumu vai tad šodien nav ģimenēm ar bērniem paredzēta slidošana es saņemu atbildi no slidu nomas speciālistes ka viņa neko par šo nezina, ka šodien ir deklarētajiem Ozolnieku iedzīvotājiem slidošana. Kā tad sanāk Jūs maldinat iedzīvotājus? Nerunāšu jau par to ka rakstīts ir bezmaksas slidošana.

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:47:05

  Labdien. Paldies par jūsu jautājumu. Informācija nodota atbildīgajai pašvaldības daļai. Piebildīsim, ka publiskās slidošanas kārtības noteikumi drīzumā tiks mainīti. 

 • 2020-02-05 17:34:57

  Labdien! Vēlos informēt, ka Dārza ielas un Lielupes ielas kristojumā ceļa seguma pāreja no asfalta segums uz grants segumu ir ļoti augsta. Šī pāreja var bojāt automašīnu bamperus, braucot mašīnai ir ticis noskrāpēts bamperis, šaubos, ka esmu vienīgais, lūdzu sakārtot šo nepilnību.

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:48:33

  Labdien. Paldies par jūsu jautājumu. Šī krustojuma sakārtošana ir ieplānota šā gada budžetā un varētu notikt šī pavasara, vasaras laikā.

  Atbild: Dome
  2020-02-21 12:48:35

  Labdien. Paldies par jūsu jautājumu. Šī krustojuma sakārtošana ir ieplānota šā gada budžetā un varētu notikt šī pavasara, vasaras laikā.

 • 2020-01-29 20:40:09

  Kāpēc līdz pat šodienai (29.01.2020.) nav publicēts pēdējas domes sēdes audioieraksts?

  Atbild: Dome
  2020-02-03 11:39:38

  Labdien! Informējam, ka 2020. gada janvāra domes sēdes audio ieraksts ir publicēts šeit: https://ozolnieki.lv/parvalde/dome/domes-sezu-protokoli.

 • 2020-01-27 11:58:10

  Vai jaunajam gājju celiņam Ozolnieku stacija - Brankas ir nozīmēts sētnieks? Ne reizi kopš šis celiņš nodots lietošanā, neviens to nav sakopis...zari un citas drazas biezā slānī, labi ka vēl nav sniegs.. Ja celiņš nodots lietošanā, tad pašvaldībai vajadzētu arī par to turēt rūpi, tāpat kā par gājēju celiņiem Ozolnieku centrā!

  Atbild: Dome
  2020-02-20 16:24:29

  Paldies par jūsu ziņu. Informācija nodota atbildīgajiem speciālistiem.

 • 2020-01-24 10:36:09

  Labdien! Sakiet, lūdzu, kādas sportiskas aktivitātes Ozolnieku novads piedāvā aktīviem pirmsskolas vecuma bērniem (4-6g.v.)? Interesētu trenniņi tieši Ozolnieki ciemā. Diemžēl dārziņš piedāvā tikai mazkustīgas aktivitātes. Paldies!

  Atbild: Dome
  2020-02-25 11:30:43

  Labdien! Paldies par jūsu jautājumu.
  Ozolnieku Sporta skolā (Stadiona iela 5, Ozolnieki) notiek vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības bērniem (4-6 g.v.) projekta "Slimības profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" (proj. Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Nodarbības notiek Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00-20.00. Īpaša pieteikšanās nav nepieciešama.

 • 2020-01-18 18:59:14

  Sveiki. Kādā sakarā netiek ieslēgts apgaismojums posmā no Zaļā nama līdz pašai skolai ne vakarā ,ne agrā rītā ne piektdien 17.01.2020. , ne sestdien 18.01.2020 ( tas ir tikai manis piefiksētais laiks ) ? Bērni iet uz skolu pa tumsu kā arī plkst.18 ir pilnīga tumsa , ka bailīgi iet uz Ozolnieku sporta skolu un uz ledus halli ???

  Atbild: Dome
  2020-01-20 14:11:27

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka apgaismojums minētajā teritorijā tika sakārtots 18.01.2020. ap plkst. 20.00. • 2020-01-14 13:53:56

  Labdien! Lūdzu, iestrādājiet Ozolnieku saistošajos noteikumos, ka suns saimniekam ir jāved pie pavadiņa (nav svarīgi vai gājis 10 skolās vai nevienā) un ka sava mīluļa izkārnījumi ir jāsavāc jebkurā publiskā vietā. Ja saimnieks brauc ar riteni, tad diez vai viņš nokāpj no tā un savāc aiz sava suņa, kurš skrien krietnu gabalu aizmugurē... turklāt suns bez pavada var arī kādu sabiedēt, ne visi ir droši attiecībā uz suņiem.

  Atbild: Dome
  2020-01-17 10:21:08

  Labdien! Informējam, ka Jūsu minētie priekšlikumi nav papildus jāiestrādā Ozolnieku saistošajos noteikumos, jo MK noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” jau ir noteiktas suņa labturības prasības, kā arī suņa īpašnieka pienākumi, par kuru neievērošanu iestājas administratīvā atbildība. Gadījumos, ja pamanāt šāda veida pārkāpumus, aicinām nekavējoties zvanīt pašvaldības policijai pa tālruni: 20029099 vai rakstīt uz e-pastu: policija@ozolnieki.lv. • 2020-01-13 15:02:29

  Labdien. Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīkoja 1-istabas dzīvokļa Rigas ielā 21-12, Ozolniekos izsoli. Lūgums publicēt par kādu summu šis dzīvoklis tika nosolīts. Paldies

  Atbild: Dome
  2020-01-13 16:13:24

  Labdien! Informējam, ka uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents un tā ir uzskatāma par nenotikušu. Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīkos atkārtotu izsoli. • 2020-01-13 10:21:44

  Labdien! Ir laiks pēc svētkiem izmest eglīti. Kā būtu pareizi jārīkojas? Vai nolikt blakus sadzīves atkritumu konteineriem?

  Atbild: Dome
  2020-01-14 09:46:14

  Labdien! Informējam, ka ​svētku laiku nokalpojušās eglītes iedzīvotāji aicināti novietot daudzdzīvokļu namu atkritumu konteineru laukumos un pašvaldība organizēs to izvešanu.

 • 2020-01-06 15:49:15

  Labdien, Nepieciešams organizēt atkritumu savākšanu no Langervaldes ielas un Meža ceļa ceļmalām, kurās regulāri tiek izmesti daudz sadzīves u.c. atkritumi. Sava īpašuma ceļmalas posmā regulāri savācam vismaz 250l maisu. Tāpat būtu nepieciešams organizēt atkritumu urnu izvietošanu vismaz Langervaldes ielas autobusu pieturās.

  Atbild: Dome
  2020-01-27 11:50:50

  Labdien! Saimniecības daļas speciālisti informē, ka minētās ceļmalas tika sakoptas.

 • 2020-01-06 15:45:34

  Labdien! Saistošo noteikumu "Par Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanu" pielikumā diemžēl nav ietverti Renceļu kapi, kuros ir apbedījumi no pagājušā gadsimta sākuma līdz tā beigām. Kapi tiek regulāri kopti, tomēr blakus esošā teritorija aizaug, apgrūtinot pieeju kapiem. Lūdzu rast risinājumu Renceļu kapu vieglākai uzturēšanai, periodiski palīdzot sakārtot pieeju kapiem un, ja iespējams, ietvert tos Ozolnieku novada pašvaldības kapsētu sarakstā. Mārtiņš Ruciņš "Jaunrenceļu" mājas iedzīvotājs

  Atbild: Dome
  2020-01-14 16:16:10

  Labdien! Ņemot vērā, ka minētie senkapi un teritorijas ap tiem nav pašvaldības pārvaldībā, tā nav tiesīga budžeta līdzekļus ieguldīt svešā īpašumā. • 2020-01-06 15:41:21

  Labdien, Kā tiek organizēta Rubeņu un Akmeņu ceļa uzturēšana: 1) Kas un cik bieži veic atkritumu savākšanu no autobusu pieturu urnām Rubeņu ceļā? Urnas bieži pārpildītas, un pastāv aizdomas, ka atkritumi no tām tiek vienkārši ienesti mežā. 2) Kāpēc ceļmalas netiek attīrītas no izkaisītās smilts un apauguma? Uzkrājušās smiltis traucē ūdens notecei no seguma, kas saīsinās asfalta kalpošanas laiku. Iepretim "Rešetilovs un co" uz jaunā asfalta seguma veidojas peļķe tieši nekoptas nomales dēļ.

  Atbild: Dome
  2020-01-13 16:43:49

  Labdien! Informējam, ka minēta teritorija tika apsekota, atkritumi tika savākti, savukārt apaugums gar ceļu malām netika konstatēts, bet smilts tiks savākta, noslēdzoties ziemas perioda kaisīšanas darbiem. • 2020-01-03 21:47:01

  Kad, lūdzu, atbildīgie par apgaismojumu Ozolnieku Parka ielā un pagalmā pie miskastēm nodrošinās gaismu tumšajā laikā? Katru reizi pēc elektrības īslaicīgiem traucējumiem neviens nereaģē.

  Atbild: Dome
  2020-01-06 08:54:19

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka sestdien apgaismojums minētajā ielā tika atjaunots. • 2019-12-30 17:20:08

  Labdien. Vai Ozolniekos uz Celtniecības ielas ir iespējams uzstādīt guļošo policistu vai kādu citu ātrumu ierobežojošu rīku? Autovadītāji ļoti ātri brauc, regulāri nobrauc dzīvniekus. Tur ir diezgan garš un taisns ceļa posms, tāpēc ātrums nereti ir par lielu, lai varētu paspēt laicīgi nobremzēt. Paldies

  Atbild: Dome
  2020-01-06 15:13:14

  Labdien. Paldies, ka ziņojat. Šis jautājums tiks skatīts tuvākajā ceļu apsaimniekošanas sēdē. 

 • 2019-12-20 12:49:28

  Labdien, lūdzu salabojiet apgaismojumu ap ezeru, meža pusē, pie sliedēm nedeg vismaz 3 laternas. Šobrīd rīti un pēcpusdiena tomēr ļoti ātri tumšs paliek.

  Atbild: Dome
  2020-01-06 15:07:29

  Labdien. Paldies, ka ziņojāt. Ir salabots.  

 • 2019-12-18 20:25:57

  Labdien! Vēlējos uzzināt vai ir plānots risinājums šķirošanas atkritumu konteineru fiksācijai/nostiprināšanai vai arī iežogošanai vai kā citādi rasts risinājums Ozolniekos, Saules ielā (starp Saules 9 un Saules 11 mājām). Šāds jautājums, jo vismaz 2 reizes mēnesi vējaina vai arī bez vēja laikā tie neatrodas savā novietnē, bet izripo uz ielas pilnībā vai daļēji radot bīstamības situācijas? (Iespējamais iemesls - slīpi zem leņķa izveidota novietne) Paldies jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2020-01-06 15:09:33

  Labdien. Paldies, ka ziņojat. Par šo situāciju informēsim atkritumu apsaimniekotājus Clean R. 

 • 2019-12-06 14:59:55

  Kad tiks pubicēti izsoļu rezultāti, jau no pavasara nevienas izsoles rezultāti nav pubicēti?!

  Atbild: Dome
  2019-12-10 10:51:16

  Labdien! Informējam, ka Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisijas rīkoto izsoļu rezultāti, pēc to apstiprināšanas Ozolnieku novada domes sēdē, tiek publicēti sadaļā Pārvalde-Dome-Domes sēžu protokoli dokumentos Lēmumi (http://ozolnieki.lv/parvalde/dome/domes-sezu-protokoli). Savukārt, ja domes sēdē netiek apstiprināts izsoles rezultāts, nav bijuši piedāvājumi un izsole tiek rīkota atkārtoti. • 2019-12-01 20:56:30

  Labdien, Jau vairāk par 2 nedēļām uzmanību ir pievērusi atkārtoti iegruvusī noteku caurteka uz Eglaines ielas pie dzelzceļa pārbraucktuves (pretī stacijas stāvlaukuma iebrauktuvei). Agrāk tika novērots, ka peridiski iegrūst tikai viena puse, šobrīd abās ceļa nomalēs ir ap 1m2 lieli caurumi un smilts ir aizsprostojusi caurtekas galus. Lūdzu atbildīgos šo vietu apsekot un novērtēt risinājumu iespējas, jo šī ir vismaz 3. reize, kad pamanu, ka ir radies līdzīgs defekts tajā pašā vietā.

  Atbild: Dome
  2019-12-04 10:09:17

  Labdien. Paldies par Jūsu ziņu. Esam to nodevuši VAS "Latvijas Valsts ceļi". Ceram, tuvākajās dienās tiks labots. 

 • 2019-11-29 20:19:34

  Ozolnieku avizes novembra Nr. pie raksta "Iedzīvotāji var sazināties ar Pašvaldības policijas darbiniekiem maldinoši lietots Valsts policijas emblēma. Lūdzu skaidrot vai tādā veidā netiek pārkāpti noteikumi par Valsts policijas simbolu lietošanu?

  Atbild: Dome
  2019-12-04 10:16:20

  Labdien. Paldies par Jūsu ziņu. Kļūda ir pamanīta, to atzīstam, esam sazinājušies ar Valsts Policiju un vienojušies par tās labošanas kārtību. 

 • 2019-11-29 12:34:38

  Labdien kas notiek uz upes ielas aiz ozolnieku skolas par remontdarbiem

  Atbild: Dome
  2019-12-04 10:17:14

  Labdien. Paldies par Jūsu ziņu. Lai novirzītu auto tranzīta kustību caur ciemata centru, šobrīd tiek uzlabots Upes ielas grants seguma stāvoklis.

 • 2019-11-29 08:54:16

  Kam jānotiek, lai krustojumā Brankas-šoseja Jelgava-Rīga kas tiktu darīts? Nedēļas laikā 2 smagas avārijas. Turpat netālu - krustojumā ar Ozolniekiem, kur cilvēki šoseju nešķērso, ir pat luksofors un ātruma samazinājuma zīme 50 ar fotoradaru.Tāpat Branku krustojumā norobežojošās barjeras ļoti traucē saskatīt automašīnu plūsmu, arī tāpēc šī vieta ir viena no bīstamākajām un "melnā punkta" cienīgākajām.Lūdzu, nepieļaujiet, ka šeit bojā iet kāds cilvēks un dariet kaut ko, pirms notiek ļaunākais.

  Atbild: Dome
  2019-12-18 11:10:36

  Labdine, varbūt soctīklos būsiet jau pamanījuši ziņu, šā gada 5. decembrī Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš vienojās ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" vadību par rotācijas apļa izbūvi valsts autoceļa A8 (Rīga—Jelgava—Lietuvas robeža (Meitene)) un valsts vietējās nozīmes autoceļa V1068 (Ozolnieki-Brankas-Brankstūri) krustojumā.
  Vienošanās paredz, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020. gadā izsludinās apļa projektēšanas konkursu un būvdarbi varētu tikt veikti 2021. gadā.
  Vairāk info mājas lapā: https://ozolnieki.lv/…/branku-cela-un-a8-krustojuma-buves-r…

 • 2019-11-27 20:12:53

  Labdien! Sadales tīkls plāno ieviest viedos skaitītājus Ozolnieku novadā līdz 2022.gadam. Vai ir zināms, kad tiek plānots ieviest šos skaitītājus Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Branku privātmājās, kas turpinās pēc Branku robežas beigām? Paldies, jau iepriekš!

  Atbild: Dome
  2019-12-04 10:22:23

  Labdien. Paldies par Jūsu ziņu. Skaitītāju uzstādīšanas darbu veikšanas termiņus nosaka AS "Sadales tīkli". Tiklīdz pašvaldībai būs zināms uzņēmuma darba plāns - ziņosim mājas lapā, avīzē un soctīklos. Pagaidām šādas informācijas nav.

 • 2019-11-27 08:30:34

  Labrīt. Šodien Āne ietve ar bruği bija apledojusi ejot uz pieturu Ānes pagrieziens.

  Atbild: Dome
  2019-12-04 10:29:03

  Labdien. Paldies par ziņu. Ņemam to vērā. Papildus drošībai aicinām iedzīvotājus arī pašiem rūpēties par savu drošību un lietot ziemas apstākļiem atbilstošus apavus.

 • 2019-11-26 15:21:13

  Sveiki. Vai Āne ari šogad kaisis ceļus ?

  Atbild: Dome
  2019-12-04 11:34:29

  Labdien. Jā, Cenu pagastā, ieskaitot Āni, 2020. gadā tiks kaisīti ceļi.

 • 2019-11-23 20:35:07

  Kāpēc šodien , 23.11.2019. plkst. pēc 20 , iebraucot ciemā aiz Ozolnieku visdusskolas , nav apgaismojuma ?

  Atbild: Dome
  2019-11-29 11:37:34

  Labdien! SIA „Ozolnieku KSDU” elektroapgādes struktūrvienības vadītājs Māris Sabulis informē, ka problēma, kas minētajā datumā bija radusies ar GSM datu pāraidi ir apzināta un tiek risināta. Apgaismojums tika ieslēgts. • 2019-11-20 12:58:32

  Labdien, radās jautājums kur pazuduši atkritumi konteineri šķirotajiem atkritumiem, kuri atradās stāvlaukumā - Skolas iela 11, Ozolnieki. Kādēļ šīs apkaimes iedzīvotājiem tagad atkritumi jāved uz centru?

  Atbild: Dome
  2019-11-21 11:45:11

  Labdien! Izvērtējot esošo situāciju, kad sistemātiski nešķiroto sadzīves atkritumu izmešana notika dalīto atkritumu konteineros un blakus tiem, Ozolnieku novada pašvaldība pieņēma lēmumu likvidēt minēto dalīto atkritumu konteineru punktu. Informējam, ka privātmāju iedzīvotājiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir iespēja bez maksas pieteikt gan telefoniski, gan  SIA “Clean R”  mājas lapā (https://epakalpojumi.cleanr.lv/pakalpojumi/privatpersonam) dalīto atkritumu konteinerus, bezmaksas izvešanu nodrošinās SIA “Clean R”.