Skolēnu autobuss

Skolēnu autobuss uz Teteles pamatskolu ceļa remontu laikā

 

 

Laiks

Pietura

 

7:00

Klijēnu ceļš (Ozolnieki)

 

7:03

Eglaines iela

 

7:07

Dižozoli

 

7:09

Iecēni

 

7:11

Mežrubeņi

 

7:17

Brankas (Parka iela4)

 

7:22

Spartaks (galapunkts)

 

7:29

“Strauti”

 

7:32

“Brankstūri”

 

7:45

Āne galapunkts

 

7:55

Teteles skola

 

Otrs riņķis

 

 

8:10

Āne galapunkts

 

8:20

Teteles skola

 

Atpakaļ no Teteles pamatskolas.

15:15 Pa maršrutu apgrieztā secībā.

 


Izglītojamo pārvadāšanas noteikumi