Teteles pamatskola

Teteles pamatskolas informācija

 

 

Skolas foto sākumlapai      

Skolas iela 10,
Teteles, Ozolnieku novads 
LV-3043

Tālrunis: 63055432

e-pasts: tetelespsk@ozolnieki.lv

Direktore - Jeļena Žoide

 

 

Misija
Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana.

Vīzija
Mūsdienīga, bērniem draudzīga skola, kas veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un attīsta patstāvīgu, tolerantu un darba tirgū konkurētspējīgu personību.

Mērķis
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības mērķu sasniegšanu.


Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Pašnovērtējuma ziņojums 2016./2017. m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018. m.g.

Skolas īpašie piedāvājumi

Atribūtika - skolas dziesma un karogs

Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā