Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes sastāvs 2018./2019.mācību gadā

Inga Nāckalne - SP priekšsēdētāja (T. 26533496)

Laine Orbidāne – SP priekšsēdētājas vietniece (T.29877518)

Iluta Aleksīna – protokolists (T.29472848)

Liene Dzene (T.26324654)

Irēna Pauloviča (T.29267789)

Kristīne Bula

Sēdes protokols Nr. 1

Sēdes protokols Nr. 2

Sēdes protokols Nr. 3

Sēdes protokols Nr. 4

Sēdes protokols Nr. 5

Sēdes protokols Nr.6

Sēdes protokols Nr.7

Sēdes protokols Nr. 8