Salgales pamatskolas darbinieki

Salgales pamatskolā strādā 19 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

Pedagogi

Jogita Falaļejeva (1.klase, latviešu valoda 4 – 6.kl.), Laura Reisa (2.klase, bioloģija, ķīmija), Santa Šuca (3.klase, latviešu valoda 7.-9.kl.), Raivis Duplinskis (sports 5.-9.kl., pirmsskolā, ģeogrāfija), Iluta Aleksīna (mājturība un tehnoloģijas zēniem, informātika, datorika), Daina Užule (vēsture, sociālās zinības), Sandra Širve (matemātika, fizika), Anda Silgaile (mūzika, kristīgā mācība), Ilze Šuca (vizuālā māksla), Tamāra Pokrovska (sākumskola, krievu valoda, ētika), Anita Ūvena (mājturība un tehnoloģijas meitenēm, sports 1.-4.kl., pirmsskolā), Ilze Saulāja (sociālās zinības), Māra Pūre (angļu valoda), Inga Duplinska (pirmsskola), Baiba Grīna (pirmsskola), Agnese Arāja (pirmsskola), Vita Tarabanova (pirmsskola), Inguna Cine (mūzika pirmsskolā).

Atbalsta personāls

Līga Nikolajeva (medmāsa), Ilze Saulāja (speciālais pedagogs).