Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Pasākumu plāns

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Garozas pamatskolas pirmsskolas grupu pasākumu plāns I pusgadam

Garozas pamatskolas pirmsskolas grupu pasākumu plāns II pusgadam

Garozas pamatskolas ārpusklases pasākumu plāns I pusgadam

Garozas pamatskolas ārpusklases pasākumu plāns II pusgadam

 

MAIJS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

2.05. - 3.05.

Baltā galdauta svētki

Garozas pamatskola

Klašu audzinātāji

2.

11.05.

Eiropas diena

Garozas pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

3.

17.05.

Ģimenes diena

Garozas pamatskola

E.Štelmahere

Pulciņu vadītāji

4.

18.05.

Pēdējais zvans

Garozas pamatskola

8.klases audzinātāja

5.

14.05. - 25.05.

Skolas mācību ekskursijas

Pēc izvēles

Klašu audzinātāji

6.

28.05.

Lekcija “Drošība vasara brīvlaikā ” 1. - 7.klasei

Garozas pamatskola

E. Štelmahere

7.

29.05.

Pedagoģiskā sēde

Garozas pamatskola

Skolas administrācija

8.

31.05.

Pēdējās skolas dienas pasākums

Garozas pamatskola

E.Štelmahere

Skolas administrācija

 

APRĪLIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

4.04.

Foto kompānija “Mārīte”

Garozas pamatskola

Skolas administrācija

2.

10.04.

Valsts policijas lekcijas "Savstarpējās attiecības un atbildība"

Garozas pamatskolas Ķīmijas kabinets

E.Štelmahere

3.

13.04.

Teātra izrāde
1.-6.klasei
“Velniņa pārvērtības”

Garozas pamatskolas dramatiskais pulciņš

Garozas pamatskolas
Sporta zāle

E. Štelmahere

4.

21.04.

Lielā talka

Garozas pamatskola

Skolas administrācija
V. Vaznis

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

5.03. - 9.03.

Valodu nedēļa

Garoza pamatskola

Valodu skolotāji

 

2.

16.03.

Vecāku kopsapulce

Garozas pamatskola

Skola administrācija

3.

13.03.

MK klašu audzinātājiem

MK sākumskolas skolotājiem

Garozas pamatskola

A. Jēkabsone

E. Štelmahere

 

4.

 

19.03. - 23.03.

 

Sākumskolas nedēļa

 

Garozas pamatskola

Sākumskolas skolotāji

A. Jēkabsone

 

5.

 

26.03. - 29.03.

 

Zinātņu nedēļa

 

 

Garozas pamatskola

Mācību priekšmetu skolotāji

 

6.

 

28.03.

 

Lieldienas 1. - 6.klasei

Garozas pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

E. Štelmahere

 

7.

 

29.03.

Dramatiskā pulciņa Lieldienu izrāde “Velniņa pārvērtības”

Garozas pamatskola

 

E. Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

2.02.

Sveču diena

Garoza pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

2.

8.02.

Muzikāla leļļu izrāde "Pasaka par sniedziņu"

Garozas pamatskola

E.Štelmahere

3.

5.09. – 9.02.

Stila nedēļa

Garozas pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

4.

 12.09. – 16.09.

Projektu nedēļa

 Garozas pamatskola

 Skolas administrācija

5.

14.09.

 Valentīdienas popiela

Diskotēka

 Garozas pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

E. Štelmahere

 6.

19.   - 20.03.

Volejbola kauss

5. – 9.kl.

Tautasbumbas kauss

1. – 4. kl.

 

Garozas pamatskola

 

J.Jevsins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

3.01.

Pedagoģiskā sēde

Garozas pamatskola

Skolas administrācija

 

2.

 

16.01.

Projekts “Līderis” nodarbības 7. – 9. klasei

Garozas pamatskola

M. Medinika

3.

13.01.

Ziemassvētku kauju atceres pasākums Ložmetējkalnā

 Ložmetējkalns

Klašu audzinātāji

 

4.

 

18.01.

 

Barikāžu atceres diena

Garozas pamatskolas teritorija

E. Štelmahere

M. Ansonska

Skolēnu pašpārvalde

 

5.

 

22.01.

Projekts “Līderis” nodarbības projekta dalībniekiem

Garozas pamatskola

 

M. Medinika

 

6.

 

22.01.

Garozas pamatskolas dramatiskā pulciņa izrāde “Rūķi ”

Garozas pamatskola

E. Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

5.12.

Skolas padome

Garozas pamatskola

Skolas administrācija

2.

7.12.

Vecāku kopsapulce

Garozas pamatskola

Skolas administrācija

3.

7.12.

Leļļu teātris “Mēness taurenis”

Garozas pamatskola

E. Štelmahere

4.

13.12.

Jauniešu amatierteātra izrāde "Kāpēc es ? "

Ānes kultūras nams

E. Štelmahere
Klašu audzinātāji

5.

19.12.

Pedagoģiskā sēde

Garozas pamatskola

Skolas administrācijā

6.

20.12.

Ģenerālmēģinājums Ziemassvētku koncertam

Garozas pamatskola

E. Štelmahere

Pulciņu vadītāji

7.

21.12.

Lielā egle

Ziemassvētku balle

Garozas pamatskola

E. Štelmahere
Pulciņu vadītāji

8.

22.12.

Svētrīts

Klašu egles

Garozas pamatskola

E. Štelmahere
Klašu audzinātāji

9.

27.12.

Kursi “uzdevumi.lv”

Garozas pamatskola

Pedagogi

10.

28.12.

Reģionālā skolotāju konference

Jelgavas pils

Pedagogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

6.11.

Nodarbība “Seksuālā un reproduktīvā veselībā”

Teteles pamatskola

Klašu audzinātāji

2.

10.11.

Mārtiņdienas gadatirgus

Skolas zāle

E. Štelmahere
Skolēnu pašpārvalde

3.

10.11.

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Vareļu pieminekli
Svinīgais brīdis pie Vareļu pieminekļa

Vareļu piemineklis

Klašu audzinātāji
Skolas administrācija

4.

13.11.

Nodarbība “Atkarību profilakse”

Teteles pamatskola

Klašu audzinātāji

5.

16.11.

Filmu pēcpusdiena par kodu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

Ķīmijas kab.

Klašu audzināji

6.

17.11.

Svētku koncerts “Latvijas dzimšanas diena ”

Skolas zāle

E.Štelmahere
Pulciņu vadītāji

7.

30.11.

Vecāku kopsapulce

Skola

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji

8.

27.11.

Erudīta konkurss “Valoda - latviešu”

Skolas zāle

E. Štelmahere
Priekšmetu skolotāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBRIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

6.10.

Skolotāju diena

Garozas pamatskola

9.klase;

klašu audzinātāji

2.

5.10 – 20.10.

Skolēnu ekskursijas

1.-9.klasei

Klašu audzinātāju plānotie maršruti

Klašu audzinātāji

3.

1.10 – 20.10.

Putras programma 1. – 4.klasei

Klašu telpas

Klašu audzinātāji

4.

10.10.

Putras svētki

Skolas zāle

E.Štelmahere;

Klašu audzinātāji

5.

20.10.

Tematiskā ballīte

Skolas zāle

E. Štelmahere

 

SEPTEMBRIS

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

1.09.

Zinību diena

Skolas svinīgajā laukumā

E.Štelmahere

2.

21.09.

Rudens kross

Skolas apkārtne

J.Jevsins

3.

25.09. – 29.09.

Miķeļdienas izstāde

Priekšzālē

E.Štelmahere

4.

29.09.

Grāmatu kontrole

Klases

Skolēnu pašpārvalde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  APRĪLIS

 

 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

4.04.-7.04.

 

Matemātikas nedēļa

Skola

Violeta Kraukle- Veisa

2.

4.04.-15.04.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās 9.kl.

Skola

Olvija Ernstsone

3.

11.04.-15.04.

 

Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5.kl.

 

Skola

 

Mārīte Cīrule

4.

11.04.-15.04.

 

 

Dabas zinību nedēļa

Skola

Solveiga Helviga

 

5.

18.04.-22.04.

 

Pavasara kross

Skolas teritorija

Juris Jevsins

6.

20.04.

 

6.g. grupiņa ''Pūcīte'' vēro 1.kl. stundu.

Skola

Inese Burseviča

Mārīte Vasele

 

7.

21.04

 

Vecāku kopsapulce

Skola

Skolas administrācija

8.

22.04.

 

Tautas deju kolektīvu skate.

 

Jēkabnieku kultūras nams

 

Maija Medinika

9.

 

22.04

 

Pavasara talka.

Skolas teritorija

 

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

 

 

10.

 

25.04.

 

 

Teātris '' Sapnis par karali.''

 

Skola

 

 

Mārīte Vasele

11.

25.04.-06.05.

Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās 7.kl.

Skola

Olvija Ernstsone Mārtiņš Mašals

     12.

27.04.

6.g. grupiņa ''Pūcīte'' iepazīst 1.kl. skolnieka somu.

Skola

Inese Burseviča

Mārīte Vasele

 

13.

29.04

Vides izglītības pasākums ''Burto dabā, vidē, visumā...''

Vilces pamatskola

Mārīte Vasele

14.

29.04.

Direktoru vietnieku seminārs.

Skola

Skolas administrācija

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTS
 

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

4.03

 

Novada konkurss informātikā 6.kl

Staļģenes vidusskola

Violeta Kraukle- Veisa

2.

4.03

Skolvadības seminārs

Skola

Skolas administrācija

3.

7.03-11.03

 

E prasmju nedēļa

 

Skola

 

Violeta Kraukle- Veisa

4.

10.03

 

Novada latviešu valodas olimpiāde     2.-4.kl

Ozolnieku vidusskola

Anda Jēkabsone

 

5.

11.03

 

Sporta diena

Skolas sporta zāle

Skolas administrācija

Juris Jevsins

6.

11.03

 

Jelgavas un Ozolnieku novada krievu valodas konkurss 7.8.kl

Šķibes pamatskola

Iraīda Novicka

 

7.

14.03-18.03

 

Pavasara brīvlaiks

 

Skolas administrācija

8.

22.03-23.03

 

Atvērto durvju diena

 

Skola

 

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji

9.

 

24.03

 

Novada konkurss mājturībā un tehnoloģijās 8.kl

Ozolnieku vidusskola

 

Mārtiņš Maršals

 

 10.

 24.03

 

 Lieldienas 1.-5.kl

Raibo olu izstāde

Skola teritorija

Skolēnu pašpārvalde

     11.

28.03-1.04

Sākumskolas nedēļa

Skola

Sākumskolas skolotāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

1.02-5.02

Sveču izstāde

Skola

Skolas administrācija  

2.

5.02

1.kl ciemojas Garozas ciema bibliotēkā.

Garozas ciema   bibliotēka

Skolas administrācija

1.kl audzinātāja

3.

8.02-12.02

 

Projektu nedēļa

Skola

Skolas administrācija

4.

11.02

Valentīna dienas   popiela, diskotēka

Skola

Skolas   administrācija, skolēnu pašpārvalde

5.

15.02

Draudzības diena, sešgadīgā   grupa ciemojas pie 1. kl.

Skola

1.klases skolotāja, pirmsskolas 6.g grupas audzinātāja

6.

22.02

Triku šovs

Skola

Skolas administrācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JANVĀRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

9.01.

Brauciens uz Ziemassvētku kauju 99.gadadienas atceres pasākumu

 

Ložmetējkalns

Skolas administrācija

2.

12.01.

Raimonda Paula karokes pēcpusdiena

Mūzikas kab.

Klašu audzinātāji;

Mūzikas skolotāji

3.

15.01.

Ziemas sporta diena

Skolas teritorija

Skolēnu pašpārvalde;

J.Jevsins

4.

20.01.

Barikāžu piemiņas ugunskurs

Skolas teritorija

Skolas administrācija

5.

25.- 29.01.

Krāsu nedēļa

Skola

Skolēnu pašpārvalde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

1.

7.12.

2. advente

Priekšzāle

Skolēnu pašpārvalde

2.

10.12.

Ziemassvētku koncerta mēģinājums

Skolas zāle

E.Štelmahere

Pulciņu vadītāji

3.

14.12.

3.advente

Priekšzāle

Skolēnu pašpārvalde

4.

14.12.

Ziemassvētku koncerta mēģinājums

Skolas zāle

E.Štelmahere

Pulciņu vadītāji

5.

15.12.

Pedagoģiskā sēde

Skolotāju istaba

Skolas administrācija

6.

17.12.

Ziemassvētku koncerts

Skolas zāle

E. Štelmahere

Pulciņu vadītāji

7.

17.12.

Ziemassvētku balle

Skolas zāle

Skolas administrācija

8.

18.12.

Svētrīts

 

Skola zāle

E .Štelmamhere

 

9.

18.12.

Klašu eglītes

Klašu telpas

Klašu audzināji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

4.11.

 

 

Evakuācijas diena

 

Skola

V.Vaznis,

Skolas administrācija

 

2.

 

10.11.

 

Mārtiņdienas   gadatirgus

 

Skolas zāle

E.Štelmahere,

Skolēnu pašpārvalde

3.

11.11.

Gājiens uz Vareļu   pieminekli

Vareļu piemineklis

Skolas administrācija

 

4.

 

12.11.

Putras programmas   noslēgums

1. - 4.klasei

 

1.klase

 

Klašu audzināji

 

5.

 

12.11.

 

Diskotēka

 

Skolas zāle

E.Štelmahere

Skolēnu pašpārvalde

 

6.

 

16.11.

Daiļlasīšanas   konkurss

1. – 4.klasei

 

Skolas zāle

 

M.Vasele

 

7.

 

17.11.

Erudītu konkurss   „Mans novads, mana skola”

1.– 9.klasei

 

Skolas zāle

 

E.Štelmahere,

Skolēnu pašpārvalde

8.

17.11.

Valsts svētku   koncerts

Skolas zāle

E.Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

1.10.

 

Skolotāju diena

 

Skolas zāle

Klašu telpas

 

9.klase

2.

5.10.

Drošības diena

Klašu telpas

Skolas administrācija

3.

9.10.–8.11.

Putras programma

Klašu telpas

Klašu audzinātāji

4.

23.10.

Diskotēka

Skolas zāle

E.Štelmahere

 

 

 

 

 

 

 
SEPTEMBRIS

N.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

 

1.

 

1.09.

 

Zinību diena

 

Skolas svinīgais laukums

 

E. Štelmahere; M. Ansonkas

 

2.

2.09.

Mācību stacijas

Garozas pamatskola

Skolotāju kolektīvs

3.

11.09.

Dzejas dienas

Skolas zālē

Latviešu valoda skolotāji

5.

14.09-18.09.

Ziedu un dārzeņu izstāde

„Rudentiņš bagāts vīrs”

 

Priekšzāle

E.Štelmahere;

Skolēnu pašpārvalde

 

6.

 

18.09.

Dzejas diena Ozolnieku novadā – poētiski literārs uzvedums „LATVIJA. SKAISTA ZIEMĀ UN APŽILBUSI NO SAULES VASARĀ”

 

 

Skolas zāle

 

 

E.Štelamhere

 

7.

 

28.09. – 2.10

 

Mācību ekskursijas

 

-

 

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
19
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs