Garozas pamatskolas kontakti

     

Garoza, Salgales pagasts
Ozolnieku novads,
LV-3045
Tālrunis  26185548 
e-pasts: garozaspsk@ozolnieki.lv

Direktore Dina Štelmahere