Salgales Mūzikas un mākslas skolas pedagogi

Skolā strādā radoši un profesionāli augstu kvalificēti pedagogi. Audzēkņus izglīto:  

Inita Kuģe
- klavierspēle

Māra Ansonska -klavierspēle, kolektīvā muzicēšana

Inta Zakenfelde - mūzikas teorētiskie priekšmeti, klavierspēle, interešu izglītība "Mūzikas ābecīte"

Endijs Rožkalns - ģitāras spēle


Lita Gārbena - flautas spēle


Artūrs Sebris - pūšaminstrumentu spēle


Normunds Cielava - pūšaminstrumentu spēle


Aleksandrs Akimovs - sitaminstrumentu spēle


Ilze Šuca - vizuāli plastiskā māksla, interešu izglītība " Mākslas studija"


Mārīte Jevstigņejeva - vizuāli plastiskā mākslas programma


Iluta Aleksīna - vizuāli plastiskā mākslas programma