Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Salgales Mūzikas un mākslas skolas galerijas

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Konkursa "Vilnis Lielupē" izstādes atklāšanas Salgales Mūzikas un mākslas skolā

Starptautiskai veco ļaužu dienai veltīts koncerts Salgales MMS koncertzālē

Jaunā mācību gada atklāšanas pasākums

Izlaidums

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Latvijas toņi un pustoņi"

Pavasara koncerts

Brāļu Raimonda un Oskara Petrauski Kamermūzikas koncerts Salgales MMS

Salgales MMS audzēkņu Ziemassvētku koncerts

PII "Saulīte" -35

Starptautiskās veco ļaužu dienas koncerta

Emburgas jauniešu centra atklāšana

Emburgas jaun centra atkl

Salgales MMS sadarbības koncerts ar Pilsrundāles MMS

Skolotāju dienas koncerts Salgales MMS

Salgales MMS izlaidums - noslēguma koncerts

1.-3. klašu un sagatavošanas klases noslēguma koncerts

Latvijas koru konkurss "Tauriņu balsis 2016", Zemgalē

IMG 0584 IMG 0585

VIII Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss "Pūš pa deviņ" (Talsos, 13.04.2016.), kur piedalījās Salgales MMS jauktais ansamblis (pedagogs Normunds Cielava).

IMG 0578 IMG 0581
Zemgales reģiona mūzikas skolu Taustiņinstrumentu spēles- Klavierspēles festivālā "Mana multfilma" Jelgavas Mūzikas vidusskolā piedalījās divas audzēknes

Ozolnieku un Dobeles MS pūtēju orķestru draudzības koncerts

Dobele

Salgales Mūzikas un mākaslas skolas audzēknes piedalījās Mūzikas teorijas viktorīnā Līgatnes MMS

viktorina

8.marta koncerts

Salgales Mūzikas un mākslas koris 27.februārī piedalījās Zemgales reģiona skolu II Koru festivālā "Lai sasaucamies, lai dziedam",


Koncerts "Sniegpārsliņas stāsts" PII "Saulīte"

Gada noslēguma koncerts

Valsts svētku koncerts

Veco ļaužu dienai veltīts pasākums

Salgales mūzikas un mākslas skolas mācību gada atklāšanas koncertsMākslas plenērs

Noslēguma koncerts - izlaidums

Salgales Mūzikas un mākslas skolai - 10!Salgales MMS un Bolderājas MMS sadraudzības koncerta

Mūzikas festivāls - konkurss "Vēja ritmi"

 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēknes darbs iegūst pirmo vietu

Novembra mēnesī mākslas programmas audzēknes Viktorijas Mihailovas darbs par tēmu - "Manas valsts dabas skati", piedalījās Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā Rumānijā un ieguva pirmo vietu.

IMG 20141127 135433

Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājas PII "Saulīte" ar koncertuzvedumu "Riekstkodis"Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēknis sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa II. kārtā


Ziemassvētku koncerts Salgales Mūzikas un mākslas skolā

Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 18. novembrim veltītā koncertā Garozas pamatskolā

Salgales mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi mācību ekskursijā Jelgavā, 2014. gada 22. novembrī

Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 1.Kamermūzikas festivālā Tukumā

DSCN1649

Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītā koncertā

1.septembris

Festivāls - koncerts "Vēja ritmi" Liepājā
2014.gada 11.aprīlī Ozolnieku novada Mūzikas skolu estrādes orķestris piedalījās festivālā - konkursā "Vēju ritmi" Liepāja. Iegūstot III vietu orķestru grupā.

Festivāls - koncerts "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas MS
2014.g.2.aprīlī Salgales MMS klavierspēles 2.kl.audzēkne Anna Linda Dzene (Sk. I.Putniņa) piedalījās festivālā - koncertā "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas MS.
  

Festivāls "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot"
2014.g.14.martā skolas topošā absolvente Adrija Jerofejeva piedalījās festivālā "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot" Dobeles MS.

Mūzikas teorijas viktorīna (27.03.2014.)
2014.gada 27.martā Salgales MMS notika mūzikas teorijas viktorīna, kurā piedalījās Jelgavas novada MMS, Ozolnieku MS un Salgales MMS  komandas.

"Balttour 2014"

Jauno bundzinieku un trompetistu festivāls (Skolotāja Kārļa festivāls) (01.02.2014.)
Piedalījās Jelgavas novada MMS, Iecavas MMS, Ozolnieku MS, Salgales MMS
Sniegiem bagāts pienāca 2014.gada 1.februāris, kad piepildījās Salgales Mūzikas un mākslas skolas vēlēšanās turpināt skolotāja Kārļa Venskus iesākto tradīciju, vienkopus festivālā pulcēt jaunos bundziniekus un trompetistus. Šim aicinājumam atsaucās Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku Mūzikas skola. Un protams festivāla saimnieki –Salgales MMS. Festivāla dalībnieki bija sagatavojuši daudzveidīgu programmu sākot ar vienkāršām latviešu tautas dziesmām , beidzot ar pasaules slaveniem mūzikas piemēriem. Siltas atmiņas klausītāju sirdīs ienesa Latviešu tautas dejas "Sudmaliņas" melodija, jo tās apdares veidotājs bija K. Venskus. Ar prieku klausījāmies Ž.Bizē uvertīru no operas „Karmena". Šo skaņdarbu bieži dzirdējām skolotāja uzstāšanās reizēs. Prieks, ka festivāla programmu kuplināja Salgales un Ozolnieku skolu orķestri. Ar interesi tika skatīti Jelgavas novada skolas priekšnesumi, kuros tika izmantotas modernās tehnoloģijas. Un neaizmirstams bija Iecavas skolas bundzinieku ansambļa skaņdarbs "Vakars un ezera".
Liels gandarījums, ka festivāla skatītāji bija ne tikai vietējo bērnu vecāki, bet arī tālāku ceļu mērojušie. Tāpēc nelielā kamerzāle festivāla dalībniekiem un klausītājiem bija par šauru. Tas tikai apstiprina to, ka Salgales MMS ir nepieciešama plašāka zāle. Mēs ceram, ka tradīcijas turpināsies un nākošais festivāls 2015.gadā notiks lielajā, plašajā koncertzālē Emburgas centrā.

Draudzības koncerts Jelgavas novada MMS (29.01.2014.)

Ziemassvētku koncerts Salgales baznīcā kopā ar kori"Svīri"

Koncerts Jaunsvirlaukas pagasta "Līdumos" (15.11.2013.)

Ozolnieku un Salgales Mūzikas skolu skolotāju koncerts (10.10.2013.)

Mākslas plenērs
Plenērs notika 2013.gada 18.-21.jūnijā.Tajā bez Salgales MS audzēkņiem piedalījās Iecasvas MMS, Pilsrundāles MS.
Salgales Mūzikas skolas audzēkņi 2012./2013.mācību gadu  nebūt nenoslēdza ar noslēguma koncertu- izlaidumu 2013.gada 28.maijā,kurā diplomu par profesionālās ievirzes izglītību saņēma klavierspēles audzēkne Agnese Ragozina.
Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem nopietns darbs turpinājās mākslas plenērā, kas savukārt ir prakse zīmēšanā un gleznošanā reāli dabā. Šogad plenērs notika Emburgā. Četras dienas no 18. līdz 21.jūnijam Salgales MS audzēkņi kopā ar Pilsrundāles MMS un Iecavas MMS audzēkņiem strādāja profesionālu mākslinieku un skolotāju vadībā.
Katru dienu dalībnieki piedalījās plenērā. Tika gleznota Lielupe, E.Virzas mājas „Billītes". Zīmējumi tapa J.Čakstes „Aučos". Plenēri mijās ar interesantām darbnīcām, kurās bērni gatavoja darbus dažādos materiālos. Dalībnieki izvērtējumā atzina, ka vissaistošākā bija „Ziepju vārīšanas" darbnīca. Katrs bērns izveidoja dažādas formas un smaržas ziepes, kuras savukārt tika noformētas par jaukām dāvanām vecākiem un skolu viesiem. Neaizmirstams piedzīvojums bija otrās dienas vakarā, kad notika nepieradinātās modes skate. Dienas laikā darbojoties ar dažāda veida papīru bērni skolotāju vadībā izveidoja neatkārtojamus tērpus un parūkas.  Protams, plenēra laikā neiztikām bez mūzikas, jo tā skanēja gan plenēra atklāšanā, gan noslēgumā, kā arī mūzikas zīmēšanas darbnīcā.
Plenēra dalībnieku un skolotāju vārdā vēlos teikt lielu paldies Ozolnieku novada domei, īpaši Salgales pagasta pārvaldniecei Evai Segliņai, kuri sagādāja interesantu dāvanu ne tikai plenēra dalībniekiem, bet arī citiem pagasta bērniem. Plenēra noslēgumā Salgales MS viesojās zīmējumu teātris ar izrādi „7 pasakas par Ņukucīti" Šī izrāde skatītājiem atklāja visu to darbošanās procesu saistību, kurus plenēra dalībnieki veica prakses laikā. Darbs ar papīru, guaša tehnika, mūzikas un mākslas sintēze.
Jāatzīst, ka plenērs bija liels pārbaudījums Salgales MS vadībai un skolotājiem, jo šāds pasākums ar citu skolu piedalīšanos un nakšņošanu  notika pirmo reizi. Pateicoties pašvaldības finansiālajam un Salgales pamatskolas vadības Irēnas Paulovičas un Edgara Bula personā, kā arī IU „Pārstrauti" vadītājas Zaigas Māls atbalstam, plenērs noritēja droši un sekmīgi. Arī sadarbība ar kaimiņu skolām turpināsies nākošā mācību gadā, jo plenēra karogs tika nodots Iecavas MMS.
Lai mums šī vasara ir pozitīvi krāsainiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bagāta, kāds bija šī gada mākslas plenērs Salgalē.

 

 Noslēguma koncerts-izlaidums

Dziedošo ģitāristu saiets "Stīgu spēles" 2013.gada 27.aprīlī Ozolniekos.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4.klavieru klašu audzēkņu konkursantes Dobelē (17.04.2013.).
Skolotāja I.Kuģe

Pavasara koncerts SAC "Zemgale"  (15.03.2013.)

Mūzikas teorijas viktorīna (27.02.2013.)

27. februārī notika Mūzikas teorijas viktorīna, kurā piedalījās Jelgavas novada MM, Ozolnieku MS un Salgales MS audzēkņu komandas. Salgales MS ieguva I vietu.

Salgales MS audzēkņu koncerts konkursā "Talants Latvijai"

2013. gada 3. februārī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu konkursa “Talants Latvijai”  ietvaros jau trešo reizi notika abu Ozolnieku novada mūzikas skolu - Ozolnieku MS un Salgales MS audzēkņu koncerts.
Salgales Mūzikas skolu godam pārstāvēja:
Agnese Štāla - 3. klavieru klase, skolotāja Inita Kuģe,
Megija Liepa - 4. flautas klase, sk. Sarmīte Bērziņa,
Edgars Buls - 5. klavieru klase, sk. Zigrīda Šillere 
• Liels paldies audzēkņiem un vecākiem par ieguldīto darbu!!!!!
• Paldies par audzēkņu sagatavošanu atbildīgajam startam skolotājām un koncertmeistarei Ingūnai Putniņai.
Konkursa “Talants Latvijai” finālā iekļuva skolotājas Initas Kuģes audzēkne Agnese  Štāla. APSVEICAM!!!! APSVEICAM!!!! APSVEICAM!!!!
Lai veicas 5. maijā finālā!!!!!!!

Kārļa dienas koncerts

Pirmdien, 28.janvārī Salgales mūzikas skolā  izskanēja Kārļa dienas koncerts. Ar šo koncertu Salgales Mūzikas  skolas kolektīvs vēlējās pieminēt  mūžībā aizgājušo kolēģi Kārli Vensku (19.08.1941.- 22.11.2012.).
Ļoti sirsnīgā, gaišu skumju cauraustā atmosfērā, daloties atmiņās, muzicēja skolotāja K. Venskus  kolēģi Salgales mūzikas skolā Sarmīte Bērziņa, Ingūna Putniņa, Zigrīda Šillere, uzstājās mūzikas skolas  audzēkņi Jānis Ņikitins, Niks Deivids Apaļais un mazdēls Klāvs Pumpuriņš. Skolotājs Kārlis ir izaudzinājis daudz talantīgu mūziķu, koncertā piedalījās viņa darba turpinātājs Salgales mūzikas skolā -   Aleksandrs Akimovs, Jelgavas mūzikas vidusskolas pedagogs Guntars Lintiņš  kopā ar sitamo instrumentu ansambli. Kārlis Venskus strādāja par pedagogu gan Salgales mūzikas skolā, gan Jelgavas mūzikas vidusskolas filiālēs Elejā un Zaļeniekos, kā arī atrada laiku uzturēt savas koncertējoša mūziķa prasmes, piedaloties pūtēju orķestra „Zelmeri” koncertos, tāpēc Kārļa piemiņai spēlēja arī kvintets „Zelmeri Brass”. Savukārt kora „Svīri” dalībniece Daina Užule ar pateicību atcerējās Kārļa atsaucību, atbildīgumu un to krāsainību, ko Kārļa mūziķa talants ienesa  koru „Svīri” un „Līga” skanējumā.
Pēc koncerta Salgales mūzikas skolā tika atklāta skolotāja Kārļa Venskus klase, kurā visus dalībniekus un klausītājus gaidīja vārda dienas kliņģeris.
Talantīgu cilvēku dzīve nebeidzas pēkšņi un neizzūd bez pēdām, tā turpinās viņu sekotāju un domubiedru darbos. Salgales mūzikas skolā tagad būs skolotāja Kārļa klase un skola apņemas turpināt viņa iedibināto trompetistu un bundzinieku festivāla tradīciju.

Pedagogu koncerts "Brīvstunda"

Mācību gada atklāšanas koncerts

Vasaras muzikālā nometne "Mēs esam un būsim tie labākie ...." (Ozolniekos)

Salgales MS mākslas programmas audzēkņu vasaras  plenērs Svitenē

2011./12.m.g. noslēguma koncerts

Koncerts "Latvijas dzimšanas dienai" Ānes k/n bērnudārza "Saulīte"audzēkņiem un vecākiem 14. novembrī

Skolotāju dienas koncerts Ozolniekos

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

decembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
15
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze