Vai Jūsuprāt Ozolniekos ir nepieciešams mūsdienīgs medicīnas centrs?

PII "Zīlīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 Darba organizācija

Izglītības iestāde īsteno:

  • vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11. 
  • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11.
  • Speciālo izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611.
  • pedagogu profesionālas kvalifikācijas programmu - "Vispārējs ieskats Fr.Frēbeļa pedagoģijā"

Interešu izglītība:

  • Angļu valoda - skolotāja Daiga Igaune
  • Tautiskās dejas - skolotāja Mārīte Skrinda
  • Keramika - skolotāja Una Ļaha
  • Ansamblis "Skanīgās Zīlītes" - skolotāja Anete Ozola un Sanita Reinsone
  • Bērnu joga - pasniedzēja Ilona Brizga
  • Balets - Liene Ķince

Iestādes padomi skatīt šeit...

Pasākumu plāns

MAIJS

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

2.05.

 

 

 

3.05.

 

 

 

5.05.

 

 

 

8.05.

16.00

Māmiņu dienas pasākums-Zaķos

Gr. skolotājas

 

9.05.

 

 

 

10.05.

17.00

17.30

17.00

Māmiņu dienas pasākums – Zvaniņi

Māmiņu dienas pasākums – Zvaigznītes

Māmiņdienas pasākums- Podziņās

Gr. skolotājas

Gr. skolotājas

11.05.

17.30

Māmiņu dienas pasākums - Lāsītes

Gr. skolotājas

12.05.

 

 

13.05

 

14.00

16.00

17.30

 

16.00

 

Māmiņu dienas pasākums Caunītēs – Bitītes

Māmiņdienas pasākums-Lāčos

Māmiņdienas pasākums-Rūķos

 

Māmiņdienas pasākums-Dzintariņos

 

Gr. skolotājas

15.05.

17.00

17.30

Māmiņdienas pasākums Taurenīšos

Māmiņdienas pasākums Saulītēs

Gr. skolotājas

16.05.

17.00

Māmiņdienas pasākums-Mārītēs

Gr. skolotājas

17.05.

13.00

17.30

18.00

Pedagoģiskā sēde

Modernās dejas – meistarklase (filiāle)

Iestādes padomes vecāku sapulce

Metodiķi

G. Lambergs

M. Ezermane

18.05.

10.00

Ciemos terapijas suņu audzētavas GAMUVEL PATOU mīluļi.

R. Greiškalne

19.05.

9.30

B/d kopīgā ekskursija uz Jūrmalu

M. Ezermane

22.05.

18.00

2014.gadā dzimušo bērnu vecāku sapulce

M. Ezermane

23.05.

 

 

 

24.05.

18.00

Mazais izlaidums” Saulītēm”

Gr. skolotājas

 

25.05.

11.00

Izlaidums Zvaigznītēm

Gr. skolotājas

Mūzikas skolotāja

26.00

11.00

13.00

14.30

Izlaidums Rūķiem

Izlaidums Lāsītēm

Izlaidums Zvaniņiem

Gr. skolotājas

Mūzikas skolotāja

29.05.

18.00

2015.gadā dzimušo bērnu vecāku sapulce

M. Ezermane

30.05.

 

 

 

31.05.

17.00

Mācību gada noslēguma pasākumsvisām iestāde grupām – „Sagaidām vasaru!”

M. Ezermane

V.Štube

D.Narkevica

 

APRĪLIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

3.04.

03.04.-13.04.

Vecāku anketēšana

M. Ezermane

4.04.

10.00

 

Pavasara sporta svētki - filiālē

 

D.Kauliņa

 

5.04.

17.30

Lekcija iestādes vecākiem- lektore- psihologs un pasniedzēja Iveta Aunīte

M. Ezermane

6.04.

 

 

 

7.04.

 

 

 

10.04.

 

 

 

11.04.

9.00

Planetārijs 6gadniekiem ( filiālē)

Gr. skolotājas

12.04.

10.00

10.00

 

13.45

 

Lieldienas Zīlītē

Ciemos pie Lieldiena Zaķa - Pirmsskolas vokālo ansambļa koncerts (piedalās „Lāsītes”)

Sapulce skolotājām Zīlītē.

Mūzikas skolotājas

S.Reinsone

 

M. Ezermane

V. Štube

13.04.

10.00

Lieldienas filiālē

Mūzikas skolotājas

14.04.

 

 

 

17.04.

 

 

 

18.04.

10.00

6. gadnieku un skolas koppasākums

Gr. skolotājas

19.04.

 

Pieredzes apmaiņā vadītāji, vadītāju vietnieki izgl.jomā no Jelgavas pilsētas

M. Ezermane

V. Štube

20.04.

17.30

„Skanīgās Zīlītes „ koncerts - Lāsītes

Mūzikas skolotājas

21.04.

10.00

9.30

Frēbeļa dzimšanas diena.

„Cīrulītis” bērnu vokālo ansambļu koncerts

M. Ezermane

V. Štube

 

Gr. skolotājas

A.Ozola

24.04.

 

 

 

25.04.

 

 

 

26.04.

13.45

 

 

17.30

Pedagoģiskā sēde

 

 

„Skanīgās Zīlītes” koncerts – Zvaniņi, Zvaigznītes, Bitītes

M. Ezermane

V. Štube

D. Narkevica

Mūzikas skolotājas

27.04.

 

 

 

28.04.

 

Pieredzes apmaiņā skolotājas no Madonas.

M. Ezermane

V. Štube

D. Narkevica

 

MARTS

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

01.03.

9.00-15.00

Pieredzes apmaiņā no Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm(filiālē)

D.Narkevica

02.03.

17.30

Tautisko deju kolektīva koncerts (filiālē)

M.Skrinda

03.03.

 

 

 

06.03.

 

 

 

07.03.

 

 

 

08.03.

17.00

17.30

Vecvecāku pasākums „Bitītēs”

Vecvecāku pasākums „Podziņās”,”Dzintariņos”

Gr. skolotājas

09.03.

17.30

Vecāku sapulce „Lāsītēs”

Gr. skolotājas

10.03.

 

 

 

13.03.

 

 

 

14.03.

 

 

 

15.03.

17.30

Vecvecāku pasākums „Mārītēs”

Gr. skolotājas

16.03.

 

 

 

17.03.

17.30

Vecāku sapulce „Zvaigznītēs”

Gr. skolotājas

20.03.

20.03.-31.03.

Dzejas dienas

Gr. skolotājas

21.03.

 

 

 

22.03.

9.00

13:45

17.30

17.30

Pieredzes apmaiņā no Tukuma PII- " Karlsons"

Skolotāju kopsapulce Zīlītē

Lekcija 6 gadnieku vecākiem (filiālē)

Vecāku sapulce „Bitītēs”;”Podziņās”;”Zaķos”; „Mārītēs”;”Taureņi”;

M.Ezermane

 

A.Iļjučonoka

Gr. skolotājas

23.03.

 

 

 

24.03.

 

 

 

27.03.

 

 

 

28.03.

 

 

 

29.03.

17.30

Vecāku sapulce „Zvaniņos”;”Lāčos”;

Gr. skolotājas

30.03.

 

 

 

31.03.

 

 

 

 

 FEBRUĀRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

1.02.

13.45

Izglītības satura apguves izvērtēšana 5-6-7 gad. Izgl. Grupās.

MEzermane.

V. Štube

D.Narkevica

Gr.skolotājas

8.02.

9.00

14.00

6-7gadnieku viesošanās skolā.

Montessori metodika valodas apguvē

Gr.Skolotājas

R.Greiškalne

9.02.

13.00-15.00

Kaspara Bikšes lekcija pirmsskolas pedagogiem - „Izglītojamo uzvedība”

M.Ezermane

15.02.

9.30

11.20

Rīgas leļļu teātra izrāde „Brīnumdārzs”

Rīgas leļļu teātra izrāde „Brīnumdārzs”

 

V. Štube

D.Narkevica

20.02.-24.02

 

Vecāku nedēļa.

V. Štube

D.Narkevica

Gr.skolotājas

22.02.

17.30

Muzikāli dramatiskā pulciņa izrāde vecākiem „Sniegbaltītes skola”

L.Trofimova

A. Ozola

7.02.

9.15

10.15

Foto Bergs Rūķu grupai.

Foto Bergs ,filiāle.

V. Štube

Gr. skolotājas

 

JANVĀRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

04.01.

13.45

Pedagoģiskā sēde

V. Štube

D. Narkevica

05.01.

14.00

Sapulce auklītēm

D. Narkevica

11.01.

09.15

10.00

17.30

Spēlēsim teātri! - Zaķi, Saulītes, Taurenīši, Rūķi

Zvaniņu gr. izrāde - Baltā ziemas pasaka

Muzikāla izrāde angļu valodā ,,Sniega karaliene’’ Lāsītēs

Gr. skolotājas

Gr. skolotājas

D. Igaune

12.01.

11.00

Bitīšu gr. izrāde – Rūķu ceļojums

Gr. skolotājas

18.01.

9.15

10.00

17.30

Spēlēsim teātri! -Dzintariņi, Podziņas, Lāči, Mārītes

Zvaigznīšu gr. izrāde – Baltā pasaka

Muzikāla izrāde angļu valodā ,,Sniega karaliene’’ Bitītēs

Gr. skolotājas

Gr. skolotājas

D. Igaune

25.01.

17.30

Muzikāla izrāde angļu valodā ,,Sniega karaliene’’ Zvaniņos

D. Igaune

30.01.

9.15

11.15

Cirka izrāde Zīlītē

Cirka izrāde filiālē

V. Štube

D. Narkevica

 

DECEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

01.12.

8.00

Seminārs skolotājām no Dobeles novada         ,,Vispārējs ieskats Frēbeļa pedagoģijā’’

V. Štube

02.12.

8.30

Seminārs skolotājām no Dobeles novada         ,,Vispārējs ieskats Frēbeļa pedagoģijā’’

D.Narkevica

05.12.

9.00

Otrā advente

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

06.12.

 

 

 

07.12.

15.30

Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts filiālē

Mūzikas skolotāja

08.12.

 

 

 

09.12.

 

 

 

12.12.

9.00

Trešā advente

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

13.12.

16.00

Ziemassvētku pasākums „Zaķos”

 

14.12.

16.30

Ziemassvētku pasākums „Dzintariņos´

 

15.12.

16.00

Ziemassvētku pasākums „Lāčos”

 

16.12.

16.30

18.00

 

Ziemassvētku pasākums „Taurenīšos”

Ziemassvētku pasākums ,,Bitītēs’’ filiāle

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

19.12.

9.00

17.00

17.00

Ceturtā advente

Ziemassvētku pasākums „Podziņās”

Ziemassvētku pasākums ,,Zvaniņos’’ filiāle

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

20.12.

17.30

Ziemassvētku pasākums ,,Saulītēs’’

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

21.12.

10.00

17.30

Ziemassvētku pasākums ,,Lāsītēs’’ filiāle

Ziemassvētku pasākums „Mārītēs”

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

22.12.

17.30

17.30

Ziemassvētku pasākums ,,Zvaigznītēs’’ filiāle

Ziemassvētku pasākums „Rūķos”

Grupu skolotājas,

mūzikas skolotāja

 

NOVEMBRIS

 

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

1.11.

 

 

 

2.11.

13.45

17.30

 

Sapulce skolotājām

Kaspars Bikše lekcija ,,Kā ar bērnu runāt par bērnudārzu un par dzīvi?’’

M. Ezermane

M. Ezermane

3.11.

 

 

 

4.11.

8.30

Seminārs skolotājām no Siguldas novada ,,Vispārējs ieskats Frēbeļa pedagoģijā’’

D. Narkevica

7.11.

 

 

 

8.11.

 

 

 

9.11.

 

 

 

10.11.

9.30

10.00

11.30

17.30

Mārtiņdienas ķekatas filiālē

Mārtiņdienas ķekatas Zīlītē

Ķekatnieku gājiens uz Ozolnieku domi

Ķekatas un danči mājas pagalmā kopā ar vecākiem.

S. Reinsone

A.Ozola

 

Gr.skolotājas

11.11.

 

 

 

14.11.

 

 

 

15.11.

 

 

 

16.11.

10.00

 

11.30

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums –

Skaista mana tēvu zeme- Zīlītē

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums – Mazs bij’ tēva novadiņis - filiālē

A.Ozola

 

S. Reinsone

17.11.

 

 

 

21.11.

 

 

 

22.11.

 

 

 

23.11.

 

 

 

24.11.

 

 

 

25.11.

10.00

Pieredzes apmaiņā Montessori b/d –

,,Ķiparu nams’’

M. Ezermane

28.11.

9.00

Pirmā advente

Gr. skolotājas

29.11.

 

 

 

30.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

jūlijs, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
26
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze