Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

PII "Zīlīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Darba organizācija

Izglītības iestāde īsteno:

  • vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11. 
  • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11.
  • Speciālo izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611.
  • pedagogu profesionālas kvalifikācijas programmu - "Vispārējs ieskats Fr.Frēbeļa pedagoģijā"

 

Iestādes padomi skatīt šeit...

Pasākumu plāns

MAIJS

P

I

R

M

D

I

E

N

A

 

7.

10.00-16.30

BTA kursi novada pedagogiem, iestādes zālē.

14.

Ugunsdrošības pasākums iestādes pagalmā

10.00 „Zīlīte” filiāle

11.00 ”Zīlīte”

17.00 ”Saulīšu” un 17.30„Zvaigznīšu”grupām māmiņdienas pasākumi.

21.

Grupu apvienotā pedagoģiskās sēde:

13.30-15.00 „Dzintariņi”,

„Taurenīši”, „Rūķi”.

 

28.

Grupu apvienotā pedagoģiskā sēde:

13.30-15.00 „Bitītes”,

„Zvaigznītes”, „Zvaniņi”

 

18.00 Iestādes vecāku padomes sēde.

O

T

R

D

I

E

N

A

1.

 

BRĪVS

8.

15.

7.00-… Ģimeniska puķu stādīšana pie iestādes.

9.00 Izlaiduma grupas fotografējas izlaiduma albūmam.

17.00 „Rūķu”grupas māmiņdienas pasākums.

22.

Grupu apvienotā pedagoģiskā sēde:

13.30-15.00 „Saulītes”, „Zaķi”.

 

 

29.

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

2.

13.45 Skolotāju sapulce.

9.

13.45 Skolotāju sapulce.

16.30 „Dzintariņu” grupai māmiņdienas pasākums.

16.

9.00 Ciemiņi no Rīgas PII„Kadiķītis”

10.30 Sadraudzības koncerts ar PII „Pūcīte” filiālē.

„Rūķu” grupa dodas uz Tērvetes tropu māju.

13.45 Skolotāju sapulce.

17.00„Taureņu” grupai māmiņdienas pasākumi.

17.30 „Zvaniņu” grupai radošā darbnīca kopā ar māmiņām.

23.

10.00-14.30 Initas Irbes lekcija par Kompetencēs balstītu mācību saturu pirmsskolā – novada pirmsskolu pedagogiem.

30.

9.30 Atbalsta komandas sapulce.

13.30 Iestādes pedagoģiskā sēde

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

3.

Vadītāja un vietnieces dodas uz konferenci EKLASE 2018 Rēzeknē.

10.

17.30 „Podziņu” grupai

māmiņdienas pasākums.

17.

„Bitīšu” grupas gada noslēguma pasākums.

 

17.00 „Lāču „grupas māmiņdienas pasākums.

24.

Grupu apvienotā pedagoģiskā sēde:

13.30-15.00 ”Podziņas”, „Mārītes”.

 

31.

Visi dodamies uz jūru.

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

4.

 

BRĪVS

11.

16.30 „Lāsīšu”, 17.30 „Bitīšu”, 16.30„Mārīšu”17.30 „Zaķu” grupām māmiņdienu pasākumi.

18.

 

25.

Grupu apvienotā pedagoģiskā sēde:

13.30-15.00

„Lāči”, „Lāsītes”.

1.

11.00 Izrāde bērniem „Gliemezīša piedzīvojumi”.

 

„Zvaigznīšu” grupas noslēguma pasākums.

 

 

APRĪLIS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
4.04. 8.30 Pieredzes apmaiņā pedagogi no Ozolnieku novada PII “Bitīte” un PII “Pūcīte” filiālē R. Greiškalne, I. Lindenbauma
10.04. 13.45 Metodiskā sapulce/ seminārs: “Valodas materiāls: intereses rosināta lasītprasmes apguve” Z. Šķestere
11.04. 8.15 Pieredzes apmaiņā pedagogi no Jelgavas novada PII “Taurenītis” filiālē R. Greiškalne, I. Lindenbauma
11.04. 13.45 Supervīzija pedagogiem “Zīlītē” K. Ivanova
18.04. 13.45 Mazā metodiskā sapulce R. Greiškalne
20.04. 13.00-19.00 Darbseminārs sPlay visam kolektīvam. R. Greiškalne
21.04. 10.30 Talka: Sakopsim savu dārziņu!  I. Lindenbauma, D.Narkevica
25.04. 13.45 Lekcija no cikla “Apzinātība: ceļš uz apzinātu mācīšanos” A. Iļjučonoka

 

MARTS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
6.03. 17.30 Psiholoģes I. Aunītes lekcija vecākiem “Vai mans bērns ir gatavs skolai?” (Filiālē) R. Greiškalne
7.03. 8.30 Pieredzes apmaiņā pedagogi no PII “Saulīte” un PII “Pūcīte” Filiālē

R. Greiškalne, I. Lindenbauma

7.03. 13.45 Sapulce skolotājām R. Greiškalne
12.03. 13.45 Supervīzija pedagogiem Zīlītē K. Ivanova
14.03. 13.45 Supervīzija pedagogiem filiālē K. Ivanova
15.03 10.00

Sešgadnieki dodas uz Ozolnieku vidusskolu! ("Bitītes", "Zvaigznītes", "Zvaniņi)"

R. Greiškalne, skolas administrācija

20.03. 8.30 Pieredzes apmaiņā pedagogi no PII “Bitīte” grupā “Saulītes” R. Greiškalne
21.03. 13.45 Metodiskā sapulce skolotājām R. Greiškalne
23.03. 8.30 Pieredzes apmaiņā pedagogi no PII “Bitīte” Filiālē

R. Greiškalne, I. Lindenbauma

29.03. 10.00 Lieldienas filiālē S. Reinsone, A. Ozola, E. Ratkevičs
28.03. 10.30 Lieldienas Zīlītē S. Reinsone, A. Ozola, E. Ratkevičs
28.03. 13.45 Seminārs: “Ceļš uz apzinātu mācīšanos A. Iļjučonoka

 

 

FEBRUĀRIS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
1.02. 9.00 Ozolnieku novada PII un sākumskolu vadītāju un vietnieku seminārs par lasītprasmi M.Ezermane R.Greiškalne
5.02. 9.00 15.00 Sveču meistarklase bērniem (filiālē un “Zīlītē” R.Greiškalne
6.02. 13.45 Metodiskā sapulce/ ideju apmaiņa skolotājām (“Zīlītē”) M.Ezermane R.Greiškalne
7.02. 10.30 “Nāc nākdamis Metenītis” A. Ozola, S. Reinsone
8.02. 13.45 Metodiskā sapulce/ ideju apmaiņa skolotājām (filiālē) R.Greiškalne
14.02. 13.45 Metodiskā sapulce vai supervīzija “Zīlītē”  
26.02.   Planetārijs R.Greiškalne
26.02.-02.03.   Vecāku nedēļa R.Greiškalne, grupu skolotājas

 

 

JANVĀRIS

 

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
01.-30.01.   Individuālās pārrunas ar bērnu vecākiem par bērna attīstību pirmajā pusgadā

Grupu skolotājas,
atbalsta personāls

03.01. 13.00 Pirmās palīdzības kursi D.Narkevica
10.01. 13.30 Pedagoģiskā sēde

M. Ezermane,
R.Greiškalne

11.01. 13.45 Atbalsta sapulce ar grupas skolotājām

Atbalsta personāls

17.01. 13.30 Seminārs: "M.Montessori matemātikas metodika"  
18.01. 13.45 Atbalsta sapulce ar grupas skolotājām Atbalsta personāls
25.01. 13.45 Atbalsta sapulce ar grupas skolotājām Atbalsta personāls

 

 DECEMBRIS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
4.12. 9.15
10.00

Adventes rīts
Adventes rīts filiālē

Administrācija
5.12. 8.00 Atbalsta personāla sapulce

Administrācija,
atbalsta personāls

13.45 Supervīzija skolotājām “Zīlītē” un filiālē (atsevišķi) A.Olava, K. Ivanova
6.12. 13.30 Lekcija: Inese Prisjolkova “Kā būt laimīgam…” M. Ezermane
11.12. 9.15 Adventes rīts Mūzikas skolotājas
12.12. 9.00 Atbalsta personāla sapulce Administrācija, atbalsta personāls
13.12. 10.00 Ziemassvētku pasākums “Lāčos” Grupu skolotājas
13.45 Lekcija skolotāiem – “Sociāli emocionālās kompetences attīstīšana,pašregulācija” A.Olava, K. Ivanova
17.00 Ziemassvētku pasākums “Mārītēs” Grupu skolotājas
14.12. 10.00 Ziemassvētku pasākums “Zaķos” Grupu skolotājas
16.00 Ziemassvētku pasākums “Podziņās” Grupu skolotājas
15.12. 10.00 Ziemassvētku pasākums “Saulītēs” Grupu skolotājas
18.12. 9.15 Adventes rīts Mūzikas skolotājas
17.30 Ziemassvētku pasākums “Bitītēs” Grupu skolotājas
19.12. 17.30 Ziemassvētku pasākums “Rūķos” Grupu skolotājas
20.12. 17.00 Ziemassvētku pasākums “Taurenīšos” Grupu skolotājas
16.00 Ziemassvētku pasākums “Lāsītēs” Grupu skolotājas
21.12. 17.00 Ziemassvētku pasākums “Dzintariņos” Grupu skolotājas
17.00 Ziemassvētku pasākums “Zvaniņos” Grupu skolotājas
22.12. 17.30 Ziemassvētku pasākums “Zvaigznītēs” Grupu skolotājas
27.-29.12.   Mazās pedagoģiskās sēdes grupās

Administrācija,
Grupu skolotājas

27.12. 19.00

Svētku pasākums iestādes darbiniekiem - "Laimīgu Jauno Gadu!"

Administrācija

 

 

NOVEMBRIS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
1.11. 13.45 Mazā metodiskā sapulce skolotājām R. Greiškalne
8.11. 13.45 Mazā metodiskā sapulce skolotājām filiālē R. Greiškalne
9.11. 8.30 Pedagogi pieredzes apmaiņā no Stalģenes PII grupām (filiālē) R. Greiškalne

10.11.

10.00-12.00 Ķekatu gājieni S.Reinsone, A.Ozola
17.30 Ķekatas kopā ar vecākiem (visiem kopā “Zīlītē”) S.Reinsone, A.Ozola
15.11. 13.45 Sapulce skolotājām M. Ezermane, R. Greiškalne
13.-17.11.   Izgaismojam mūsmājas. Lukturīšu iedegšana iestādes logos R. Greiškalne, M. Ezermane, grupu skolotājas
17.11. 10.00 Svinīgais Valsts svētku pasākums “Zīlītē” M. Ezermane, A. Ozola
10.00 Svinīgais Valsts svētku pasākums ar Ozolnieku vidusskolas pirmo klašu kora piedalīšanos filiālē R. Greiškalne, S. Reinsone
17.00 Svētku vakars kopā ar vecākiem (grupās). Grupu skolotājas
21.11 13.45 Supervīzija pedagogiem “Zīlītē” A. Olava
22.11 13.45 Supervīzija pedagogiem filiālē K. Ivanova
29.11 13.45 Lekcija un praktiskā nodarbība pedagogiem: “Ceļš uz apzinātu mācīšanos” A. Iļjučonoka
Visu novembri   Ģimeniska aktivitāte, foto kolāžu izstāde “ Latvija mūsos un mēs- Latvija!” Grupu skolotājas, Z. Šķestere
Visu novembri   Sarunu rīti/ pēcpusdienas ar vecvecākiem Grupu skolotājas

 

 OKTOBRIS

Datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgā persona

1.10.

 

Dailes teātra izrādes –"Svinības" apmeklējums par godu Skolotāju dienai!

A. Valbaka

04.10

18.00

Skolotāju dienas koncerts
(Ozolnieku Tautas namā)

Ozolnieku novada dome

04.10

13.45

Metodiskā sapulce Zīlītē

I.Meldere,   R. Greiškalne

09.10.

9.00

SIA”Bergs”- bērnu fotografēšanās filiālē.

R.Greiškalne

10.10

9.00

SIA “Bergs”- bērnu fotografēšanās Zīlītē

I. Meldere

 

11.10

13.45

Lekcija pedagogiem: ”Apzinātība- ceļš uz labsajūtu.” 2.lekcija

  1. A.Iļjučonoka

17.10

13.45

Supervīzijas pedagogiem Zīlītē

A. Olava, K. Ivanova

18.10

13.45

Supervīzijas pedagogiem filiālē

A. Olava, K. Ivanova

19.10

13.45

Supervīzijas pedagogiem Zīlītē

A. Olava, K. Ivanova

23.10

9.15 Zīlītē

11.15 Filiālē

Teātra izrāde bērniem: “Pasaka par Diegabiksi”

I. Meldere, R. Greiškalne

25.10

13.45

Metodiskā sapulce filiālē

R. Greiškalne

 

SEPTEMBRIS

Datums Laiks Pasākums Atbildīgā persona
06.09. 8.30 Pieredzes apmaiņā pedagogi no privātās PII “Punktiņš” M.Ezermane, I. Meldere, R. Greiškalne
17.30 Vecāku sapulces grupās (“Zīlītē”) Grupu skolotājas
13.45 Metodiskā sapulce skolotājām filiālē R. Greiškalne
11.09. 17.30 Vecāku sapulces grupās (filiālē) Grupu skolotājas
Tēva diena Grupu skolotājas
13.09. 17.30 Vecāku sapulces grupās (“Zīlītē”) Grupu skolotājas
13.45 Metodiskā sapulce skolotājām “Zīlītē” I. Meldere
14.09. Sporta diena filiālē! E. Ratkevičs
15.09. Sporta diena “Zīlītē”! E. Ratkevičs
18.09. 18.00 Iestādes vecāku padomes sapulce M. Ezermane
20.09. 13.30 Lekcija pedagogiem: “Apzinātība- Ceļš uz labsajūtu.” 1. lekcija A. Iļjučonoka
22.09. Olimpiskā diena E. Ratkevičs
27.09. 13.45 Metodiskā sapulce skolotājām “Zīlītē” un filiālē R. Greiškalne, I. Meldere
29.09. Miķeļdienas gadatirgus! M.Ezermane, I. Meldere, A. Ozola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
19
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs