PII "Zīlīte" kontakti

 


 

Meliorācijas iela 10,
Ozolnieki,
LV-3018
Tālrunis  63050116, 63050216
Mob.tel. 26656663
zilite@ozolnieki.lv

Filiāle: Jelgavas iela 35
Ozolnieki, LV-3018
Tālrunis  63048780  (vadītājas vietniece)
zilite.filiale@ozolnieki.lv

Vadītājas p.i. Rota Greiškalne
Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.16.00-19.00