Vai Jūsuprāt Ozolnieku ezeram ir jāpiešķir oficiālas peldvietas statuss?

PII "Saulīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Informējam, ka mūsu izglītības iestādes vecāku komitejas priekšsēdētājs Kaspars Soļims ir iesniedzis 2 pieteikumus  2017. gada projektu konkursam  „Es zinu, varu un daru”

Ar prieku paziņojam, ka viens projekts izturēja konkurenci un guva atbalstu. Projekta „Pašu audzēti dārzeņi un garšaugi – veselīga dzīvesveida pamats” realizēšanai Ozolnieku novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu – Eur 998.48.

Projekta galvenais mērķis – iestādes kolektīva, bērnu vecāku un pašu bērnu aktīva līdzdalība un ieguldītais darbs projektu īstenošanā.

Projekta nozīmība un ieguvums būs tas, ka mēs saviem bērniem ar praktisku darbošanos un radot pozitīvas emocijas mācīsim, veselīga dzīvesveida pamatvērtības.

Šobrīd noris aktīvs darbs, lai tiktu iegādātas visas nepieciešamās lietas – siltumnīca, bērnu darbarīki, lai rosītos dārzā – lāpstas, grābekļi, kaplīši, bērnu ķerras, lejkannas un cits inventārs.

Bet lielākais pārbaudījums tikai priekšā – pašu spēkiem mums visiem kopīgi jāsamontē polikarbonāta siltumnīca, jāsaved tajā zeme, jāierīko dobes un jāsastāda augi. Lai rudenī varētu kopīgi lepoties par iegūto ražu – un skanīgi svinēt pirmos siltumnīcas ražas svētkus.

Paldies iestādes vecāku padomes priekšsēdētājam Kasparam Soļimam  par atsaucību, un vēlam veiksmi mums visiem,  projekta īstenošanā!
Aicinām pieteikties vecākus un aktīvākos Ozolnieku novada iedzīvotājus kopīgam darbam, zvanot pa tālruni – 63055469, 25611832.

Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
vadītāja Inese Jumīte

 

Informācija audzēkņu vecākiem:

Informējam, ka ir papildināts Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra lēmums, Nr.5. (protokols Nr.10) „Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ozolnieku novada izglītības iestādēs Ozolnieku novadā deklarētiem izglītojamajiem" – "no 2015.gada 1.februāra ēdināšanas pakalpojumi tiek finansēti izglītojamajiem, kuriem vismaz viens no vecākiem vai likumīgais pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā".

Maijs

Datums, laiks

Aktivitāte

2.05. – 31.05.

 

Plkst. 16.00

Plkst. 17.00

Audzēkņu radošo darbu izstāde Iestādē

“Es savai māmiņai…”

Māmiņu dienas pasākums “Mārīšu” grupā

Māmiņu dienas pasākums “Kamenīšu” grupā

 

9.05 – 31.05

 

9.05

Plkst. 15.30

Plkst. 16.15

Plkst. 17.00

“Bitīšu”   grupas ģimeņu radošo darbu izstāde grupā

“Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē”

 

Māmiņu dienas pasākums “Skudriņu” grupā

Māmiņu dienas pasākums “Jāņtārpiņu” grupā

Māmiņu dienas pasākums “Bitīšu” grupā

 

11.05

Plkst. 15.30

Plkst. 16.15

 

Māmiņu dienas pasākums “Spārīšu” grupā

Māmiņu dienas pasākums “Taurenīšu” grupā

 

23.05

Plkst. 15.30

Leļļu teātra izrāde bērniem “Pasaciņa par Diegabiksi”

(pēc vecāku izvēles)

24.05.

Plkst. 17.00

Vecāku sapulce "Bitīšu" gupā

24.05

Plkst. 16.00

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku viesošanās

Teteles pamatskolā

25.05

Plkst. 10.00

Izlaidums

“Mārīšu” grupas audzēkņiem

26.05

Plkst. 11.00

Izlaidums

“Kamenīšu” grupas audzēkņiem

29.05.

Plkst. 17.00

Vecāku sapulce "Taurenīšu"  grupā

30.05

Plkst. 10.00

Topošo pirmklasnieku sveikšana,

Jautrā disenīte

 

Aprīlis

Datums, laiks

Aktivitāte

 

5.04 – 28.04

 Audzēkņu radošo darbu izstāde iestādē

“Gājputni atgriežas”

 

7. 04 plkst. 15.30

 

 Komponista I.Pauras koncerts bērniem

"Krāsu karuselis"

(pēc vecāku izvēles)

 

12.04 plkst. 10.00

 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu ansambļu sadziedāšanās

“Ciemos pie Lieldienu Zaķa”

(Ozolnieku Tautas namā)

 

13.04 plkst. 10.00

 “Iešūpojam Lieldienas Saulītē”

(iestādes pagalmā)

 

18.04 – 21.04

 Lielās Talkas nedēļa

(informācija par norisi un laiku grupās)

19.04. plkst. 18.00

Topošo pirmklasnieku vecāku tikšanās ar Teteles pamatskolas pirmo klašu skolotājām un vadību.

Pārrunas par vasaras skoliņas aktualitātēm.

 

21.04. plkst. 10.00

 Jelgavas un Ozolnieku novadu mazo vokālistu konkurss

“Cīrulītis”

(notiek PII “Pūcīte”)

25.04. plkst. 15.45

"Pavasara koncerts"

(viesos Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi)

 

28.04 plkst. 9.00

 Atklātās nodarbības

“Kamenītēs” un “Mārītēs”.

(6gadīgo audzēkņu lasītprasmes izvērtējums – nodarbības vēro Ozolnieku novada Izglītības nodaļas pārstāvji)

 

Marts

1.03 – 31.03

Bērnu radošo darbu izstāde iestādē

“ Es veikalā”

 

02.03 – 23.03

Piedalīšanās

Jelgavas un Ozolnieku novada Kanclera rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā

“Jelgavas krāsainās tradīcijas”

02.03.

plkst. 10.00

"Jāņtārpiņu" grupas audzēkņu mācību ekskursija uz veikalu (nedēļas tēmas ietvaros)

8.03

plkst. 17.30

Vecāku sapulce

“Jāņtārpiņu” grupas vecākiem

 

13.03 – 17.03

plkst. 17.00 – 19.00

 

Vecāku nedēļa

 

 

15.03

plkst. 9.00

Atklātās nodarbības sagatavošanas grupās

“Kamenītes” un “Mārītes”

(nodarbības vēro Teteles pamatskolas pedagogi)

 

21.03

plkst. 15.30

“Runcis zābakos”,

leļļu teātra izrāde bērniem

(pēc vecāku izvēles)

30.03

plkst. 10.00

“Smurfiņi un meža olimpiāde” ,

bezmaksas teātra izrāde bērniem

(Ānes kultūras namā)

 

Februāris

 

Datums, laiks

Aktivitāte

02.02. – 28.02

„Bitīšu” grupas ģimeņu radošo darbu izstāde „Sveču stāsti”

(iestādes gaitenī)

06.02 – 28.02

Audzēkņu radošo darbu izstāde iestādē

„Mana mīļākā pasaka”

06.02. - 10.02.

"Kamenīšu" grupas ģimeņu radošo darbu izstāde "Par ko stāsta mana svece..."

21.02. plkst. 17.30

"Kamenīšu" grupas sapulce topošo skolnieku vecākiem "Gatavība skolai" (iestādes zālē), vada iestādes psihologs L. Rudika

22.02. plkst. 17.00

"Mārīšu" grupas sapulce topošo skolnieku vecākiem "Gatavība skolai" (iestādes zālē), vada iestādes psihologs I. Majore

24.02 plkst. 15.30

Rikko Lelles ar leļļu teātra izrādi bērniem

"Pasaka par sniedziņu"

(pēc vecāku izvēles)

28.02. plkst. 10.00

"Meteņdiena"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvāris

 

Datums, laiks

Aktivitāte

10.01 – 31.01

Audzēkņu radošo darbu izstāde

“Zvaigžņotā debess”

12.01

Plkst. 9.30

 

Plkst. 10.00

Modes skate no netradicionāliem materiāliem

“Skudriņām”, “Spārītēm”, “Kamenītēm”, “Jāņtārpiņiem”

“Taurenīšiem”, “Bitītēm”, “Mārītēm”

12.01

Plkst. 17.30

Vecāku sapulce

“Bitīšu” grupā

17.01

Plkst. 15.30

Leļļu teātra izrāde “Rūķenes balss”

(pēc vecāku izvēles)

18.01.
Plkst. 10.00

 "Sniega diena"

25.01.
Plkst. 16.00

Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts
"Ceļā uz gaismu"

25.01.
Plkst.17.30

Vecāku sapulce "Kamenīšu" grupā

 

Decembris

 

Datums, laiks

Aktivitāte

 

1.12 – 9.12

Piedalīšanās labdarības akcijā

„Shoe Box”,

bērnu aprūpes centra Baldone iemītniekiem

6.12

plkst. 17.30

Vecāku sapulce

„Jāņtārpiņu” grupā

 

6.12 – 31.12

 

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde „Koki ziemā”

7.12

plkst. 17.00

Vecāku sapulce „Kamenīšu” grupā

(Tēma: Gatavība skolai)

12.12

plkst. 15.30

Teātra izrāde audzēkņiem „Mazā lācīša piedzīvojumi”

(pēc vecāku izvēles)

13.12

plkst. 15.30

Ziemassvētki „Skudriņām”

„Ziemas pasaka”

13.12

plkst. 16.00

Ziemassvētki „Jāņtārpiņiem”

„Zaķīšu pirtiņa”

13.12

plkst. 17.00

Ziemassvētki „Bitītēm”

14.12.

plkst. 16.30

 

Ziemassvētki „Mārītēm”

 

„Sniegavīra Ziemassvētki”

 

15.12

plkst. 15.30

Ziemassvētki „Spārītēm”

15.12

plkst. 16.00

Ziemassvētki „Kamenītēm” un „Taurenīšiem”

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze