PII "Saulīte" kontakti

 

 

Saulite      

Jaunatnes iela 4,
Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3043
Tālr./fakss  63055159 
e-pasts:saulite@ozolnieki.lv
 
 

 

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts

Vadītāja

 

Inese Jumīte 63055469
25611832
inese.jumite@ozolnieki.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Iveta Bartkēviča 25950576 iveta.bartkevica@ozolnieki.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā

ATVAĻINĀJUMĀ

Inese Karlevica   inese.karlevica@ozolnieki.lv
Saimniecības vadītāja Gita Stagiša 63055159
28608987
gita.stagisa@ozolnieki.lv
Medicīnas māsa   63050844
26168106
 
Lietvede Līga Kārkliņa 63055159

liga.karklina@ozolnieki.lv