Interešu izglītība PII "Saulīte"

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"  piedāvā interešu izglītības pulciņus:

1)Angļu valoda - no 3 gadu vecuma,

2)Robotika - no 3 gadu vecuma.