Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Informācija darbiniekiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AUGUSTS

Laiks, datums

Aktivitāte

16.08

Plkst. 17.00

Jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce

 

28.08

Plkst. 14.00

Plkst. 15.30

 

Grupu “Taurenīši” , "Kamenītes" un “Bitītes” audzēkņu izlaidums.

Jaunā mācību gada uzsākšana

29.08

Plkst. 13.30

Pedagoģiskā sēde

   

 

JŪNIJS

 

Laiks, datums

Aktivitāte

1.06

Plkst. 15.30

“Bitītes Ritas nedēļa” – teātra izrāde bērniem

 

 2.06

Plkst. 8.45

OZOLNIEKU NOVADA Vecāku konference

4.06

Plkst. 9.00

Projekta “kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu komandu tikšanās.

(Valsts administrācijas skolā)

6.06

Plkst. 10.00

PII “Saulīte” un Teteles pamatskolas pedagogu pārrunas par bērnu gatavību skolai

6.06

Plkst. 13.10

Metodiskā sapulce

6.06

Plkst. 14.00

Atbalsta personāla mācību gada noslēguma sanāksme

20.06

Plkst. 14.00

Sapulce skolotāju palīdzēm

20.06

Plkst. 9.30

Jāņa bērni pagalmā… (svētku aktivitātes iestādes teritorijā)

 

MAIJS

 

Laiks, datums

Aktivitāte

2.05

“Ūdensvīrs” – teātra izrāde bērniem

 

 3.05

Plkst. 15.00

Sanāksme novada sporta speciālistiem – Ozolnieku sporta centrā (apmeklē sporta skoltāja)

3.05

Plkst. 9.00

Konference Latgales vēstniecībā “Gors”

(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

7.05

Plkst.10.00 – 16.30

Bērnu tiesību aizsardzības kursi (PII “Zīlīte”)

7.05

Plkst. 16.00

Māmiņdienas pasākums grupā “Spārītes”

8.05

Plkst. 9.30

Kompetenču pieeja mācību saturā - Ieviešanas seminārs ZRKC (dalīšanās labās prakses piemērā)

8.05

Plkst. 15.30

Nākamie pirmklasnieki ar vecākiem viesojas Teteles pamatskolā

9.05

Plkst. 10.00 – 12.00

Seminārs “Datu aizsardzības regulas ieviešana”

(apmeklē vadītāja, saimniecības vadītāja, lietvede)

9.05

Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

9.05

Plkst. 16.00

Plkst. 17.00

Plkst. 16.00

Māmiņdienas pasākumi

Grupās: “Skudriņas”; “Bitītes”;

“Taurenīši”

10.05

Plkst. 9.00

Ozolnieku novada izglītības nodaļas vadītājas – Ances Jaks vizīte

10.05

Plkst. 17.00

Māmiņdienas pasākums

Grupā “Jāņtārpiņi”

 

11.05

Plkst. 16.00

Plkst. 17.00

Māmiņdienas pasākumi

Grupās: “Mārītes”; “Kamenītes”;

15. 05

Pieredzes apmaiņā viesojas Madonas novada PII “Pasaciņa” kolēģes

16.05

               Plkst. 13.30

Metodiskā sapulce skolotājām

17.05

Plkst. 10.00

“Zaļā pasaka” teātra izrāde bērniem

18.05

Plkst. 13.30

Pirmās PII “Saulīte” vadītājas viesošanās bērnudārzā

19.05

Tehnisko darbinieku sapulce

23.05

Plkst. 10.00-14.30

I.Irbes lekcija par Kompetenču pieeju

 

30.05

Plkst.13.30

Pedagoģiskā sēde

 

APRĪLIS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

03.04

Plkst.10.00

Plkst. 10.30

“Lieldienas”

Kopīgās aktivitātes iestādes pagalmā

4.04

Plkst. 14.00

 Atbalsta personāla un skolotāju sanāksme

5.04

Plkst. 9.15

Grupā „Bitītes” – „Dārznieka rīts” – praktiskā darbošanās kopā ar vecākiem

05.04

Plkst. 15.30

“Mēness taurenis”

(leļļu teātris)

9.04

Plkst.13.30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” -aprobācijas komandas sanāksme

 10.04

Plkst. 9.00

Teteles pamatskolas pedagogu ciemošanās (rotaļdarbību hospitācija)

11.04

Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

18.04

Plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” kolēģes

18.04

Plkst. 13.30

Metodiskā sapulce skolotājām

19.04

Plkst. 9.00

Saldus novada Izglītības pārvaldes un PII administrācijas vizīte saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu mācību saturā

20.04
Plkst.10.00

KONFERENCE "Lietpratība Sākumizglītībā"  Liepājā

21.04

Talka iestādes teritorijā

23.04

Plkst. 14.00

 Sapulce skolotāju palīdzēm

24.04

Ozolnieku un Jelgavas novada pirmsskolu vadītāju un metodiķu izbraukuma seminārs uz Iecavas PII “Cālītis”

25.04
Plkst.9.00

Tikšanās ar projekta "kompetenču pieeja mācību saturā" kuratori Aigu Jankevicu

26.04
Plkst. 8.00
 Pieredzes apmaiņā viesojas  Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” kolēģes
27.04
Plkst.9.00
Kursi iestādes tehniskiem darbiniekiem  "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" Jelgavā -ZRKC

 

MARTS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

2.03

plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņas braucien uz PII “Kamolītis”

5.03

plkst. 9.30

 “Tikšanās ar dakteri Akāsāp un viņa draugiem”

Teātra izrāde bērniem

7.03

plkst. 8.30

Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “Zīlīte” filiāli

7.03

Plkst. 9.00

Pirmsskolas skolotāju sapulce

8.12

Plkst. 9.00

Teātra diena

8.12

plkst. 13.30

Darbinieku  kopsapulce

9.03

Plkst. 9.30

Aprobācijas komandu apmācības Rīgā

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros

14.03

Plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no Līvbērzes pamatskolas

14.03

plkst. 13.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”

15.03

plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no Salgales pamatskolas

20.03

plkst. 8.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte”

21.03

Plkst. 13.30

Metodiskā skolotāju sapulce

 

22.03

Plkst. 8.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte”

22.03

Atbalsta personāla metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas brauciens

23.03

Plkst. 9.30

Teātra izrāde “Sniegbaltītes noslēpums”

Ānes kultūras namā

23.03

 

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku sanāksme Ozolnieku Izglītības nodaļā

26.03

Plkst.14.00

Sapulce skolotāju palīdzēm

28.03

plkst. 13.30

Pirmsskolas skolotāju sapulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS

 

01.02

Plkst. 9.00

Lasītprasemes seminārs PII "Zīlīte"

(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

02.02

Plkst. 10.00

Teteles skolas 4.klases audzēkņu

Teatrāls uzvedums

06.02

Plkst. 15.30

“Lācēns, kas nepazina ziemu”

 (leļļu teātris)

07.02

 

Tikšanās ar projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” koordinatori Aigu Jankevicu

13.02.

Plkst.13.00

Sanāksme izglītības iestāžu direktoriem, vadītājiem, vietniekiem Ozolnieku novada Izglītības nodaļā.

(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

 

14.02

Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

15.02

Plkst. 9.00

Jelgavas un Ozolnieku novada pirmsskolas un sākumskolas mūzikas pedagogu metodiskā apvienība PII “Saulīte”

20.02.

Plkst.9.30

Pirmsskolas mācību satura apspriešanas reģionālais aprobācijas seminārs, PII "Zvaniņš" Dobelē

23.02

Plkst. 9.30

“Sniegbaltītes noslēpums”

Teātra izrāde bērniem Ānes kultūras namā

26.02

Plkst. 14.00

Skolotāju palīgu sapulce

28.02

Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVĀRIS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

03.01
Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

12.01.
Plkst. 12.00

Seminārs par EDURIO platformas lietošanu
(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

17.01
Plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas
PII “Bitīte” kolēģes

22.01
Plkst. 14.00

Skolotāju palīgu sapulce

24.01
Plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas
PII “Bitīte” kolēģes

24.01.
Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

25.01.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Elejas vidusskolu, saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu skolā
(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

 

DECEMBRIS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

2.12

plkst. 9.30

Aprobācijas komandu apmācības Rīgā

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros

5.12

plkst. 10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu apmācības kursi

“Kompetenču pieeja mācību procesa uzsākšanā”

Lektore Inita Irbe

6.12

plkst. 8.30

Izglītības seminārs

Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem

Ozolnieku novada domē

7.12

Plkst. 9.00

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs

Rīgā

8.12

plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

12.12

Konkursa “Radi gaismu novadam” noslēgums

12.12

Tikšanās ar projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”

kuratori Aiju Jankevicu

13.12

plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas kolēģes no Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”

13.12.

plkst. 14:00

Atbalsta personāla sanāksme

22.12

plkst. 19.00

Ziemassvētku balle iestādes darbiniekiem

Ānes kultūras namā

27.12

plkst. 13.30

Pedagoģiskā sēde

(audzēkņu attīstības izvērtējums, prioritāšu atskaite)

 

 

NOVEMBRIS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

1.11
Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

2.11

Atbalsta personāla pieredzes apmaiņas brauciens
Jelgavas novada Svētes pamatskolā

8.11
Plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

14.11 plkst. 9.30

Pilotskolu un vadības komandu mācības un aprobācijas seminārs Rīgā
(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

15.11
Plkst. 9.30

Pilotskolu un vadības komandu mācības un aprobācijas seminārs Rīgā
(apmeklē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā)

22.11
Plkst. 8.00

Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku pieredzes apmaiņas brauciens - viesošanās PII “Saulīte”

27.11
Plkst.14.00

Skolotāju palīgu sapulce

 

OKTOBRIS

 

Datums, laiks

Aktivitāte

04.10
plkst. 18.00

Skolotāju diena
Ozolnieku tautas namā

09.10
plkst. 14.00

“Darba drošība un pirmā palīdzība”
(tehniskajam personālam)

10.10
plkst. 9.00 – 17.30

Piedalīšanās konferencē Rīgā vardarbības pret bērnu novēršanā
“Kāds dārzs ir bērnudārzs”

(apmeklē vadītāja un vad. vietn. izgl.jomā)

11.10
plkst. 9.00

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
PII “Maziņš kā jūra"

11.10
plkst. 14.00

Atbalsta personāla un grupu skolotāju sapulce
(aktualitātes pirmsskolas speciālo programmu realizēšanā un obligātās dokumentācijas aizpildē)

18.10
plkst.9.00

Pieredzes apmaiņā viesojas PII “Bitīte”
(vides un rotaļnodarbību vērošana)

18.10
plkst. 13.30

“Darba drošība un pirmā palīdzība”
(pedagogiem)

25.10
plkst. 13.30

Skolotāju sapulce. Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ieviešanas metodes iestādē, mācību satura realizēšana. Bērnu Portfolio.

SEPTEMBRIS

Datums, laiks

Aktivitāte

01.09 plkst. 16.00

“Zinību dienas” svētki

06.09 plkst. 14.00

Tehnisko darbinieku sapulce

13.09 plkst. 13.30

Skolotāju sapulce

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs