Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

PII "Pūcīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Interešu izglītība

 • Tautas dejas, skolotāja Mārīte Skrinda
 • Māla veidošana, skolotāja Una Ļaha
 • Angļu valoda «Skoliņas bērniem», skolotāja Daiga Igaune
 • Vokāli instrumentālais ansamblis "Dziedošās Pūcītes", skolotāja Renāte Stumberga

 

PRIORITĀTES 2017./2018. mācību gadam

1. Valodas kompetences attīstīšana

 • Bērnu izteikšanās kultūras sekmēšana (bērna viedoklis, pieredze; pasakas apguves metodika, regulāras pašu iestudētas teātra izrādes citiem iestādes bērniem)
 • Lasītprasmes veicināšana (interese par grāmatām, pieaugušā paraugs, mājīguma stūrīši ar grāmatām, lasīšana ar izpratni)
 • Rokas attīstība-sagatavošanās rakstītprasmei (satvēriens, pašapkalpošanās ēdienreizēs, praktiskie darbi – slaucīšana, bēršana, liešana, vēršana, plēšana, skrūvēšana tīšana, vīšana, šūšana, u.c.)
 • Klausīšanās prasmju sekmēšana (klausīties tekstu, pasaku, ievērot savu kārtu izsakoties u.c.)

2. Izglītības kvalitātes sekmēšana

 • Pedagogu labās prakses piemēri (sapulcēs, kolēģu nodarbību vērošana, pieredzes apmaiņa ar tuvāko iestāžu kolēģēm, izmantot visas iestādes telpas nodarbību vadīšanai, iesaistīt visus iestādes darbiniekus pedagoģiskajā procesā)
 • Emocionāli labvēlīgas vides veidošana iestādē, grupās (pieaugušais – bērns (bērnu emocionālā audzināšana skolotājām, skolotāju palīdzēm), bērns – bērns (regulāra rotaļu, spēļu mācīšana bērniem).
 • Āra teritorijas pielāgošana āra nodarbībām, aktivitātēm (nojumēs iekārtota vietas, kur bērniem darboties, dārzeņu un ziedu dārzs).
 • Grupu vides iekārtošana netiešai mācību satura apguvei.

3. Pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguves sekmēšana, gatavojoties Latvijas simtgadei

 • Aktīvas un radošas līdzdalības veicināšana vietējās kopienas un valsts dzīvē gan gadskārtu svētkos, gan Latvijas vērtību apguvē un izzināšanā (gadskārtu svētku svinēšana iestādē, Latvijas simbolu apguve, kultūrvēsturisko objektu izmantošana interjerā, Latvijas stūrīšu papildināšana, ģimeņu uzrunāšana piedalīties vietējās kopienas pasākumos tos aktualizējot iestādē u.c.)

4. Digitālās prasmes

 • E-klases ieviešana un izmantošana pedagoģiskajā darbā un saziņā ar vecākiem

Audzināšanas darba plāns

Pasākumu plāns 2017./2018. m.g. II semestrim

 

2018.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs/Jūnijs

Bērniem

 • 26.janvāris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte


 •  19.-23.februāris Meteņdienas sporta diena
 • 23.februāris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte
 •  SAC Lieldienu apciemojums
 • 14.marts Pavasara spriņģošana OTN
 • 28. marts Pavasara koncerts Ānē
 • 26.marts -06.aprīlis Lieldienu svinības grupās
 • 29. marts, plkst. 9.30 jubilāru ballīte
 •  16.-20.aprīlis “Pūcītes” dzimšanas dienas nedēļa (Sporta diena, Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
 • 26.aprīlis, plkst. 9.00 jubilāru ballīte
 • 27.aprīlis mazo vokālistu konkurss “Cīrulītis”
 •  11.maijs Māmiņu pēcpusdiena
 • 14.-31.maijs grupu Ģimenes dienas koncerti kopā ar vecākiem
 • 25.maijs grupas “Skoliņas bērni” izlaidums

 

 • 1.jūnijs, plkst. 9.30 jubilāru ballīte

 

 • Līgo svētki

 

Vecākiem

 • 24.01.-16.02 izglītojošas vecāku sapulces grupās
 • 29.janvāris iestādes padomes sēde

 

 

 

 • Iestādes padomes sēde
 • 14.-31.maijs grupu Ģimenes dienas koncerti kopā ar vecākiem

Viesmākslinieki, teātri, koncerti u.c. priekšnesumi bērniem

 

 

 

 • 16.februāris no plkst.9.00 Planetārijs “Viktora un Garu piedzīvojumi”
 •  22.marts, plkst.16.00 Iluzionistu apvienība “Abrakadabra” šovs “Brīnumi notiek”
 •  20.aprīlis plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Šņukuriņš un viņa draugi”

 

Darbiniekiem

 • Katru trešdienu skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce (
 • 08.-18.01. Grupu pedagoģiskās sapulces 29.01. Iestādes pedagoģiskā sēde
 •  1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • No 07.02. BEA apmācība skolotājām un skolotāju palīdzēm
 •  1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • BEA apmācība skolotājām un skolotāju palīdzēm
 •  1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • Līdz 12.04. BEA apmācība skolotājām un skolotāju palīdzēm
 •  1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 7.-29.maijam grupu pedagoģiskās sapulces
 • 30.maijs Iestādes pedagoģiskā sēde
 • Darbinieku pasākums

 

 

Pasākumu plāns 2017./2018. m.g. I pusgadam

 

2017.gads

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Bērniem

 • 31.augusts plkst.9.30 Jubilāru ballīte 
 • 22.septembris, no plkst. 9.00 fotografēšanās “Skolu foto”
 • 29.septembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte
 • 29.septembris no plkst. 16.30 Miķeļdienas tirdziņš
 • 23.-30.septembris Eiropas sporta nedēļas pasākumi
 • Rudens sporta diena
 • 27.oktobris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte
 • 10. novembris Mārtiņdienas notikumi
 • 17. novembris plkst.10.00 svinīgs Latvijas valsts svētku koncerts
 • 24. novembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte
 • 1.,8.,15.,22. decembris plkst.10.00 Ziemassvētku pasakas bērniem no bērniem
 • Ziemassvētku pasākumi grupās ar vecākiem 11.-22.decembris
 • SAC Ziemassvētku apciemojums
 • 29.decembris, plkst. 9.30 jubilāru ballīte

Vecākiem

 

 

 

 

 • 4.-29.septembris informatīvas vecāku sapulces grupās
 • 29.septembris no plkst. 16.30 Miķeļdienas tirdziņš
 •  Iestādes padomes sēde
 • Radošās darbnīcas Ziemassvētku rotājumu gatavošanai grupās pēc nepieciešamības
 •  Ziemassvētku pasākumi grupās ar vecākiem 11.-22.decembris

Viesmākslinieki, teātri, koncerti u.c. priekšnesumi bērniem

 • 31.augusts Zinību dienas pasākums, plkst.16.00 koncerts bērniem “Koklītes ceļojums”, (1eiro no bērna)
 •  15. septembris, plkst. 9.10 leļļu teātris “Mēness taurenis”, (1,5 eiro no bērna)
 •  19.oktobris, plkst. 9.15 D.Rijnieka koncerts bērniem “Brīnumi notiek” (1,5 eiro no bērna)

 

 • 22.decembris Ziemassvētku vecītis bērniem.

Darbiniekiem

 • 30.augusts Iestādes pedagoģiskā sēde
 • 1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce).

 

 • 1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • Pieredzes apmaiņas brauciens
 • 1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • 1-2 skolotāju sapulces
 • 1 skolotāju palīgu sapulce
 • 1 atbalsta komandas sapulce
 • Darbinieku Ziemassvētku pasākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
19
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs