Vai Jūsuprāt Ozolnieku ezeram ir jāpiešķir oficiālas peldvietas statuss?

PII "Pūcīte" vecākiem

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Interešu izglītība

Bērniem no 5 gadu vecuma:

 • Angļu valoda «Skoliņas bērniem», skolotāja Daiga Igaune
 • Māksla «Skoliņas bērniem», skolotāja Liene Šmite
 • Orķestris «Skoliņas bērniem», skolotāja Renāte Stumberga

Bērniem no 3 gadu vecuma:

 • Māla veidošana, skolotāja Una Ļaha
 • Tautas dejas, skolotāja Mārīte Skrinda

 

PRIORITĀTES 2016./2017. mācību gadam

 Vērtībaudzināšana:

 •  Tikumiskas rīcības izpratnes veidošana, veicinot lasītprasmes un intereses par lasīšanu rašanos, iepazīstot latviešu un cittautu daiļdarbus;
 • Lomu rotaļu iekļaušana tikumiskas rīcības izkopšanai, radot atbilstošu vidi, cieņas pilnu savstarpējo saskarsmi iestādē un ārpus tās;
 • Saudzīgas attieksmes pret dabu un apkārtējo vidi veidošana, vadot rotaļnodarbības un vērojumus dabā;
 • Izglītojamo patriotisma stiprināšana un valstiskās identitātes apziņas veidošana, apzinot nacionālās vērtības.

 

 Rokas sagatavošana rakstītprasmes apguvei:

 •  Dažādu praktisku rokas attīstību veicinošu vingrinājumu (slaucīšana, bēršana, liešana, vēršana, plēšana, skrūvēšana tīšana, vīšana, šūšana, u.c.) regulāra iekļaušana rotaļnodarbībās;
 • Pareiza rakstāmpiederumu un ēdamrīku satvēriena veidošana;
 • Dažādu burtu un ciparu elementu rakstības vingrināšana, izmantojot radošu un diferencētu pieeju, darbojoties apakšgrupās, individuāli un patstāvīgi.

Vide:

 • Bērna patstāvību un vispusīgu attīstību veicinošas vides veidošana.

 

Ieteicamais tematiskais plāns 2016./2017.mācību gadam

Gada pasākumu plāns

Metodiskā darba plāns

Audzināšanas darba plāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

augusts, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze