Pretendentu rinda

 Ir izveidots vienots iestādes "Pūcīte" rindas reģistrs. Ņemot vērā Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā" (http://ozolnieki.lv/component/content/article/14-informacija/4854-4-2016-par-pirmsskolas-izglitibas-nodrosinasanu-ozolnieku-novada ) 12.punktā paredzēto prioritāro kārtību, katram bērnam, kura vecāki rakstot pieteikumu par iestāšanos rindā uz konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ir piešķirts kods. Pēc koda ir iespējams noskaidrot, kurš kārtas numurs ir Jūsu bērnam iestādes pretendentu rindā. Rinda tiek atjaunota reizi mēnesī un pieejama iestādes mājas lapā (http://ozolnieki.lv/izglitiba/pirmskolas-izglitiba/pii-pucite).
Koda parauga skaidrojums: PU (iestādes nosaukuma pirmie divi burti) 15 (bērna dzimšanas gads) 001 (pirmreizējā rindas izveidē piešķirtais kārtas numurs).
Informācija pa tālruni 26312820 vai rakstot uz e-pastu: pucite@ozolnieki.lv.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes PII "Pūcīte" pretendentu rindas reģistrs uz 22.02.2019.*
Rindas nr. Kods Reģ. datums Komentāri
2014              
1. PU14 002 08.01.2019  
2015  
1. PU15 032 15.08.2018.  
2016  
1. PU16 020 03.08.2016 PRIORITĀTE
2. PU16 017 29.03.2016  
3. PU16 018 03.06.2016  
4. PU16 019 25.07.2016  
5. PU16 021 24.08.2016  
6. PU16 023 26.09.2016  
7. PU16 024 04.10.2016  
8. PU16 025 17.10.2016  
9. PU16 026 17.10.2016  
10. PU16 027 18.10.2016  
11. PU16 028 20.10.2016  
12. PU16 029 23.11.2016  
13. PU16 030 29.11.2016  
14. PU16 033 2016.12.27  
15. PU16 034 11.01.2017  
16. PU16 035 17.03.2017  
17. PU16 036 11.04.2017  
18. PU16 037 19.04.2018.  
19. PU16 038 2018.09.06  
2017  
1. PU17 001 08.05.2017 PRIORITĀTE
2. PU17 002 08.06.2017 PRIORITĀTE
3. PU17 003 23.01.2017  
4. PU17 004 31.01.2017  
5. PU17 005 31.01.2017  
6. PU17 006 20.02.2017  
7. PU17 007 02.03.2017  
8. PU17 008 24.04.2017  
9. PU17 009 31.05.2017  
10. PU17 010 20.06.2017  
11. PU17 011 26.06.2017  
12. PU17 012 18.08.2017  
13. PU17 014 04.09.2017  
14. PU17 015 25.09.2017  
15. PU17 016 26.09.2017  
16. PU17 017 27.09.2017  
17. PU17 018 18.10.2017  
18. PU17 013 01.11.2017  
19. PU17 019 06.11.2017.  
20. PU17 020 07.12.2017  
21. PU17 021 03.01.2018.  
22. PU17 022 28.02.2018.  
23. PU17 023 18.06.2018.  
24. PU17 024 05.12.2018.  
25. PU17 025 23.01.2019.  
26. PU17 026 07.02.2019.  
2018
1. PU18 002 22.02.2018. PRIORITĀTE
2. PU18 006 2018.06.28 PRIORITĀTE
3. PU18 009 15.08.2018. PRIORITĀTE
4. PU18 012 2018.08.28 PRIORITĀTE
5. PU18 021 17.12.2018. PRIORITĀTE
6. PU18 001 01.03.2018.  
7. PU18 003 07.03.2018.  
8. PU18 004 12.03.2018.  
9. PU18 005 25.04.2018.  
10. PU18 007 16.07.2018.  
11. PU18 008 01.08.2018.  
12. PU18 010 13.08.2018.  
13. PU18 011 21.08.2018.  
14. PU18 013 2018.09.12  
15. PU18 014 2018.09.13  
16. PU18 015 2018.09.20  
17. PU18 016 2018.09.26  
18. PU18 017 16.10.2018.  
19. PU18 018 14.11.2018  
20. PU18 019 22.11.2018.  
21. PU18 020 26.11.2018.  
22. PU18 022 17.12.2018.  
23. PU18 023 20.12.2018.  
24. PU18 024 08.01.2019.  
25. PU18 025 21.01.2019.  
26. PU18 026 24.01.2019.  
                   
2019              
1. PU19 001 29.01.2019. PRIORITĀTE
2. PU19 002 22.01.2019.  
3. PU19 003 01.02.2019.  
4. PU19 004 18.02.2019.  
                   
  2. pakāpes rinda, deklarēti citā pašvaldībā  
2013  
1. PU13 001 16.08.2018. Deklarēts citā pašvaldībā
2015  
1. PU15 031 2018.06.05 PRIORITĀTE, Deklarēts citā pašvaldībā
2. PU15 020 20.07.2016 Deklarēts citā pašvaldībā
2016              
1. PU16 037 2017.05.11 Deklarēts citā pašvaldībā
2017      
1. PU17 23 05.06.2018. PRIORITĀTE, Deklarēts citā pašvaldībā