Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Būvvaldes darbu?

PII "Pūcīte" pasākumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

MARTS

Pirm

diena

 

 

5.

 

12.

19.

 

26.

Lieldienu nedēļa.

Otr

diena

 

6.

13.

13.30 Skolotāju sapulce – informatīvā.

 

20.

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

27.

13.30 Skolotāju sapulce.

Treš

diena

 

7.

8.30 Pieredzes apmaiņa PII “Zīlīte filiālē”.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana “Ziedu bērnu” un “Laimes bērnu” kolektīviem.

14.

Pavasara spriņģošana tautas deju kolektīvu koncerts Ozolnieku TN.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

21.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

28.

Ansambļu Pavasara koncerts Ānē.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

Ceturt

diena

1.

 

8.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana

 

13.30 Atbalsta komandas sapulce.

 

16.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Pavasara noskaņās” iestādes zālē.

15.

10.00 – 13.00 Topošie Ozolnieku vidusskolas pirmklasnieki dodas uz skolu.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

22.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

16.00 Iluzionistu apvienība “Abrakadabra”, šovs “Brīnumi notiek”. Ieeja: 1.40 eiro

18.00 “Skoliņas bērnu” vecāku sapulce.

29.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

 

 

Saīsinātā darba diena, iestāde strādā līdz plkst.18.00

Piekt

diena

2.

11.15 “Skoliņas bērniem“ fotografēšanās izlaiduma albūmam.

9.

16.

 

23.

9.30 Jubilāru ballīte

30.

 

LIELĀ PIEKTDIENA!

 

 

 

 FEBRUĀRIS

Pirm

diena

 

 

5.

Sveču nedēļa.

 

10.00 “Rasas bērni” dodas ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo.

12.

19.

10.00 Meteņdienas – sportiskās aktivitātes.

26.

Otr

diena

 

6.

13.

13.30 Skolotāju sapulce – informatīvā

 

17.30 Grupas “Skoliņas bērni” vecāku sapulce.

 

20.

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

27.

13.30 Skolotāju sapulce – tematiskā “Šūpuļdziesmas – radošā darbnīca”.

Treš

diena

 

7.

9.00 grupa “Skoliņas bērni” dodas uz Ozolnieku vsk. – mācību stunda, ekskursija.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

14.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

21.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

28.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

Ceturt

diena

1.

9.00Vadītāju, vad. vietnieku un sākumskolas pārstāvju tikšanās PII “Zīlīte”.

17.00 “Rasas bērnu grupas vecāku sapulce.

8.

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

15.

9.00 Mūzikas skolotājiem seminārs PII “Saulīte”

 

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

22.

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

 

Piekt

diena

2. 13.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem ZRKAC.

 

9.

16.

9.00 Planetārijs “Viktora un Garu piedzīvojumi”.

Ieejas maksa: 2.50 euro no bērna.

23.

9.30 Jubilāru ballīte

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS

 

Pirm

diena

 

1.

8.

13.30 “Rasas bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

15.

22.

29.

17.30 Iestādes padomes sēde.

Otr

diena

2.

9.

16.

23.

 

30.

17.30 “Ziedu bērnu” grupas vecāku sapulce.

Treš

diena

3.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

10.

10.00 Dziedošais sadraudzības rīts ar “Zīlīte”un “Zīlīte filiāle”bērniem PII “Pūcīte”.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

17.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

24.

Plkst.13.30

Iestādes pedagoģiskā sēdē.

 

17.00 “Laimes bērnu” grupas vecāku sapulce.

31.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte.

 

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

Ceturt

diena

4.

11.

13.30 “Ziedu bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

18.

13.30 “Skoliņas bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

 

 

25.

Plkst. 13.30

Skolotāju palīgu sapulce.

1.02

17.00 “Rasas bērnu” grupas vecāku sapulce.

Piekt

diena

5.

12.

13.30 “Laimes bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

19.

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIS

 

Pirm

diena

 

 

4.

Plkst: 17.30

Skoliņas bērni – radošās darbnīcas ar vecākiem.

11.

18.

Plkst: 10.00

“Laimes bērni” – Ziemassvētku vecīša apciemojums.

25.

Otr

diena

 

5.

Plkst: 10.00-14.00

Vadītāju, vadītāju vietnieku seminārs PII “Saulīte”, par kompetenču pieeju.

12.

19.

26.

Treš

diena

 

6.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

13.

Plkst: 10.00

“Rasas bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

Plkst.10.00 radošā darbnīca Ozolnieku bibliotēkā “Skoliņas bērni”

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

20.

Plkst.13.30-14.00

Sapulce skolotājām – informatīvā.

 

16.30 Vokāli instrumentālā ansambļa “Dziedošās pūcītes” koncerts “Zvaigžņu gaismā”

27.

 

Plkst: 18.00 Darbinieku Ziemassvētku pasākums.

Ceturt

diena

 

7.

Plkst:10.00

SAC ”Zemgale” apciemojums – labdarības akcija un koncerts.

 

Plkst. 13.00 Atbalsta komandas sapulce.

14.

Plkst: 16.30

“Skoliņas bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

21.

Plkst. 13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

28.

Piekt

diena

1.

Plkst:9.30

1.Ziemassvētku pasaku rīts

8.

Plkst:9.30

2.Ziemassvētku pasaku rīts

15.

Plkst:9.30

3. Ziemassvētku pasaku rīts

 

Plkst: 16.30

“Laimes bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

22.

Plkst: 9.00 “Ziedu bērni” Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem.

 

Ziemassvētku vecīša apciemojums –

Plkst: 9.00 – “Ziedu bērni “,

Plkst: 10.20 – “Rasas bērni”,

Plkst: 11.30 – “Skoliņas bērni”.

29.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte.

 

 

Pucite Labdaribas akcija

 

Lellu teatris Pucite

 

 

Afisa Valsts svetki 17.11.17.- PII Pucite

 

NOVEMBRIS

Pirm

diena

 

 

6.

Mārtiņdienas notikumi nedēļas garumā grupās.

13.

 

20.

BRĪVS

27.

Plkst. 13.30

Skolotāju palīgu sapulce.

Otr

diena

 

7.

14.

21.

28.

Treš

diena

1.

“Rasas bērni” apmeklē Ozolnieku bibliotēku.

Plkst 13.30

Radošā darbnīca darbiniekiem – valsts simbolikas piespraude.

8.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

15.

“Rasas bērni” apmeklē Trīsvienības torni Jelgavā.

 

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

22.

 

29.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīva.

Ceturt

diena

2.

Atbalsta personāla pieredzes apmaiņa Svētes pamatskolā.

9.

Plkst. 13.30 Atbalsta komandas sapulce.

16.

13.00-18.00 kursi pedagogiem. Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā (ZRKAC).

23.

 

30.

Piekt

diena

3.

10.

“Skoliņas bērni” dodas Ķekatās pa Ozolniekiem.

17.

Plkst.10.00 svinīgs Latvijas valsts svētku koncerts bērniem.

24.

Plkst.9.00 Jubilāru ballīte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKTOBRIS

 

Pirm

diena

 

2.

9.

16.

Plkst.17.30 Iestādes padomes sēde

23.

Rudens sporta diena

30.

Plkst. 13.30 Skolotāju palīgu sapulce

Otr

diena

3.

10.

17.

24.

31.

Treš

diena

4.

Ekskursija uz saimniecību Valgundē (“Rasas bērni”, “Skoliņas bērni”)

 

18.00 Skolotāju dienas pasākums Ozolnieku Kultūras namā

11.

 

 

 

 

18.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

 

25.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

 

Ceturt

diena

5.

12.

Plkst.17.30 vecāku sapulce grupai “Laimes bērni”

19.

Plkst.9.10 Didzis Rijnieks koncerts “Brīnumi notiek”

 

Plkst.13.30 atbalsta komandas sapulce

 

26.

 

 

 

 

Piekt

diena

6.

13.

Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju

20.

 

27.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte

 

 

 

 

 

Afiša-Mikeldienas-tirdzins PII Pucite

 

 

TAURENIS IZRADE

SEPTEMBRIS

 

Pirm

diena

 

 

4.

11.

18.

Plkst. 13.30 Skolotāju palīgu sapulce

25.

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA

Otr

diena

 

5.

12.

19.

26.

Treš

diena

 

6.

13.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

20.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

27.

Plkst.13.30-14.00 sapulce skolotājām

 

Plkst.17.30 vecāku sapulce grupai “Skoliņas bērni”

Ceturt

diena

 

7.

14.

21.

Plkst.17.00 vecāku sapulce grupai “Rasas bērni”

28.

Plkst.13.30 atbalsta komandas sapulce

 

Plkst.17.00 vecāku sapulce grupai “Ziedu bērni”

Piekt

diena

1. Zinību diena

8.

15.

Plkst.9.10 leļļu teātris “Mēness taurenis”, iestādes zālē

22.

No plkst.9.00

Fotografēšanās “Skolu foto”, iestādes zālē

29.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte

 

No plkst.16.30 Miķeļdienas tirdziņš

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afisa 31.augusts-Pucite

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
23
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs