Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

PII "Pūcīte" pasākumi

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 AUGUSTS

P

I

R

M

D

I

E

N

A

 

6.

13.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem – Praktiskās dzīves un sensoriskas materiāla pamatprincipi. (Laura Klegere-Dortāne)

20.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - Sociāli emocionālā mācīšanās. (Kristīne Ivanova un Inga Supe).

 

27.

15.30 Sapulce skolotāju palīgiem – kompetenču pieejā balstīts mācību process.

O

T

R

D

I

E

N

A

 

7.

13.30 Darba grupas sanāksme „Zīlīte” – dokumentācija 2018/19. mācību gadam.

14.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - : Storytelling* Montessori pedagoģijā (*stāstu stāstīšana). (Rota Greiškalne)

21.

13.30 – Skolotāju sapulce – jaunā mācību gada plānošana.

28.

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

1.

8.

13.30 Darba grupas sanāksme „Zīlīte”filiālē – dokumentācija 2018/19. mācību gadam.

15.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - Vērtības audzināšanā pēc Jespera Jūla pieejas. (Velga Rakoviča, FamilyLab dibinātāja Latvijā).

 

22.

29.

13.00 – Iestādes pedagoģiskā sēde – „Zīlīte” zālē.

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

2.

9.

16.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem - : Atgriezeniskā saite jaunā mācību satura kontekstā. (Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja Ance)

23.

14.00 Darba grupas sanāksme (pārstāvji no skolas, pārstāvji no novada PII) – Pāreja no PI uz skolu – veiksmīgāka adaptācija.

30.

11.00 Izlaidums beidzējiem „Zīlīte” filiāles pagalmā.

17.00 Jaunā mācību gada ieskandināšana – „Zīlīte” āra nojumē kopā ar ģimenēm.

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

3.

10.

17.

13.00 – 15.00 Kursi „Zīlīte” skolotājiem un skolotāju palīgiem – vadoties pēc angļu lektores Kārenas Pīrsas - vērošanas māksla. (Iveta Meldere un Inga Vaļeika).

 

24.

31.

 

JŪNIJS

 

Pirm

diena

 

 

4. “Džimbas 9 soļu drošības programma” apmācības iestādes pārstāvim

11.

18.

 

25.

 

Otr

diena

 

5. “Džimbas 9 soļu drošības programma” apmācības iestādes pārstāvim

12.

19.

26.

Treš

diena

 

6.

Plkst.13.30 Skolotāju sapulce

 

 

Plkst. 17.30 Jaunās grupas vecāku sapulce

13.

Plkst.13.30 Skolotāju āra aktivitāšu metodiskā skate

20.

 

27.

 

Ceturt

diena

 

7.

14.

21.

9.0 0 Jubilāru ballīte

 

28.

 

Piekt

diena

1. Jūnijs Grupas “ Rasas bērni” gada noslēguma pasākums Bauskas “ Trušu pilsētiņā” ar vecākiem

8.

15.

 

22.

9.00 Līgo svētki

 

 

Saīsinātā darba diena, iestāde strādā līdz plkst.18.00

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIJS

 

Pirm

diena

 

 

7.

 

14.

 

21.

13.30 grupas “Laimes bērni” pedagoģiskā sapulce

 

28.

13.30 grupas “Rasas bērni” bērni pedagoģiskā sapulce

 

 

17.30 Iestādes padomes sapulce

Otr

diena

1. BRĪVS

Darba svētki

8.

9.00 Skolotāju pieredzes apmaiņa PII “Saulīte”

 

15.

9.00 Skolotāju pieredzes apmaiņa PII “Saulīte”

 

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

 

22.

13.30 grupas “Ziedu bērni” pedagoģiskā sapulce

 

 

29.

Grupas “Laimes bērni“

gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem

 

Treš

diena

2.

Baltā galdauta svētki grupās

 

 

13.30 Skolotāju sapulce.

 

9.

10.00 Ugunsdrošības praktiskā apmācība

 

13.30 Skolotāju sapulce –ugunsdrošības teorētiskā apmācība

16.

10.30 Ansambļa sadraudzības koncerts PII “Zīlītes filiāle”

13.30 Skolotāju sapulce.

 

Ansambļa koncerts vecākiem 16.30

23.

10.00 -14.30 Pedagogu seminārs “Kompetenču pieeja pirmsskolā”

 

 

 

30.

9.30Jubilāru ballīte

 

 

13.30 Iestādes pedagoģiskā sēde

Ceturt

diena

3.

Saīsinātā darba diena, iestāde strādā līdz plkst.18.00

10.

Leļļu teātra izrāde “Tuntuļu Jurītis” OTN, plkst.10.30

17.

13.30 grupas “Skoliņas bērni” pedagoģiskā sapulce

 

24.

Grupas “Ziedu bērni”

gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem

31.

Pasākums bērniem “Satikšanās ar zaļo” 1,5 eiro

 

 

Piekt

diena

4. BRĪVS

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

 

11.

Māmiņu lutināšanas pēcpusdiena

No plkst.16.00

18.

18.00 Darbinieku pasākums

25.

Grupas “Skoliņas bērni” gada noslēguma pasākums OTN kopā ar vecākiem, plkst.12.00

 

 

 1.Jūnijs

Grupas ”Rasas bērni” gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem

 

 

 

 

 

Labdaribas pasakums 26 04 18

 

APRĪLIS

 

 

Pirm

diena

 

2.

 

Brīvdiena

Otrās Lieldienas

9.

16.

PII ”Pūcīte” dzimšanas dienas nedēļa.

 

Sporta diena.

23.

30.

 

 

Brīvdiena

Otr

diena

3.

10.

 

17.

9.30 Skolotāju pārsteigums bērniem.

24.

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

 

17.30 Radošā darbnīca “Laimes bērnu” un “Skoliņas bērnu” grupās.

 

Treš

diena

4.

8.30 Skolotāju pieredzes apmaiņa “Zīlīte filiālē”.

13.30 Skolotāju sapulce.

11.

13.30 Skolotāju sapulce.

18.

13.30 Skolotāju sapulce.

 

16.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

 

25.

9.30 Jubilāru ballīte.

Koncerts “Ziedu balle”.

 

13.30 Skolotāju sapulce.

 

17.30 Radošā darbnīca ”Ziedu bērnu” un “Rasas bērnu” grupās.

 

Ceturt

diena

5.

12.

13.30 Atbalsta komandas sapulce.

19.

 

Dzimšanas dienas kūka.

26.

10.00 Labdarības akcijas ietvaros ar koncertu apmeklējam SAC “Zemgale”.

 

Piekt

diena

6.

13.

20.

9.30 Leļļu teātra izrāde “Sprīdītis”. Ieeja 1.50 euro.

27.

Mazo vokālistu konkurss “Cīrulītis”.

 

Sestdiena

 

 

21.

10.30 Radošais pikniks ar vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTS

 

Pirm

diena

 

 

5.

 

12.

19.

 

26.

Lieldienu nedēļa.

Otr

diena

 

6.

13.

13.30 Skolotāju sapulce – informatīvā.

 

20.

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

27.

13.30 Skolotāju sapulce.

Treš

diena

 

7.

8.30 Pieredzes apmaiņa PII “Zīlīte filiālē”.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana “Ziedu bērnu” un “Laimes bērnu” kolektīviem.

14.

Pavasara spriņģošana tautas deju kolektīvu koncerts Ozolnieku TN.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

21.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

28.

Ansambļu Pavasara koncerts Ānē.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

Ceturt

diena

1.

 

8.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana

 

13.30 Atbalsta komandas sapulce.

 

16.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Pavasara noskaņās” iestādes zālē.

15.

10.00 – 13.00 Topošie Ozolnieku vidusskolas pirmklasnieki dodas uz skolu.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

22.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

16.00 Iluzionistu apvienība “Abrakadabra”, šovs “Brīnumi notiek”. Ieeja: 1.40 eiro

18.00 “Skoliņas bērnu” vecāku sapulce.

29.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana.

 

 

 

Saīsinātā darba diena, iestāde strādā līdz plkst.18.00

Piekt

diena

2.

11.15 “Skoliņas bērniem“ fotografēšanās izlaiduma albūmam.

9.

16.

 

23.

9.30 Jubilāru ballīte

30.

 

LIELĀ PIEKTDIENA!

 

 

 

 FEBRUĀRIS

Pirm

diena

 

 

5.

Sveču nedēļa.

 

10.00 “Rasas bērni” dodas ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo.

12.

19.

10.00 Meteņdienas – sportiskās aktivitātes.

26.

Otr

diena

 

6.

13.

13.30 Skolotāju sapulce – informatīvā

 

17.30 Grupas “Skoliņas bērni” vecāku sapulce.

 

20.

13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

27.

13.30 Skolotāju sapulce – tematiskā “Šūpuļdziesmas – radošā darbnīca”.

Treš

diena

 

7.

9.00 grupa “Skoliņas bērni” dodas uz Ozolnieku vsk. – mācību stunda, ekskursija.

 

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

14.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

21.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

28.

13.30 Kursi – bērnu emocionālā audzināšana (BEA) “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

Ceturt

diena

1.

9.00Vadītāju, vad. vietnieku un sākumskolas pārstāvju tikšanās PII “Zīlīte”.

17.00 “Rasas bērnu grupas vecāku sapulce.

8.

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

15.

9.00 Mūzikas skolotājiem seminārs PII “Saulīte”

 

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

22.

13.30 BEA kursi – “Ziedu bērni” un “Laimes bērni” grupu kolektīviem.

 

Piekt

diena

2. 13.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem ZRKAC.

 

9.

16.

9.00 Planetārijs “Viktora un Garu piedzīvojumi”.

Ieejas maksa: 2.50 euro no bērna.

23.

9.30 Jubilāru ballīte

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS

 

Pirm

diena

 

1.

8.

13.30 “Rasas bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

15.

22.

29.

17.30 Iestādes padomes sēde.

Otr

diena

2.

9.

16.

23.

 

30.

17.30 “Ziedu bērnu” grupas vecāku sapulce.

Treš

diena

3.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

10.

10.00 Dziedošais sadraudzības rīts ar “Zīlīte”un “Zīlīte filiāle”bērniem PII “Pūcīte”.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

17.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

24.

Plkst.13.30

Iestādes pedagoģiskā sēdē.

 

17.00 “Laimes bērnu” grupas vecāku sapulce.

31.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte.

 

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

Ceturt

diena

4.

11.

13.30 “Ziedu bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

18.

13.30 “Skoliņas bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

 

 

25.

Plkst. 13.30

Skolotāju palīgu sapulce.

1.02

17.00 “Rasas bērnu” grupas vecāku sapulce.

Piekt

diena

5.

12.

13.30 “Laimes bērnu” grupas pedagoģiskā sēde.

19.

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIS

 

Pirm

diena

 

 

4.

Plkst: 17.30

Skoliņas bērni – radošās darbnīcas ar vecākiem.

11.

18.

Plkst: 10.00

“Laimes bērni” – Ziemassvētku vecīša apciemojums.

25.

Otr

diena

 

5.

Plkst: 10.00-14.00

Vadītāju, vadītāju vietnieku seminārs PII “Saulīte”, par kompetenču pieeju.

12.

19.

26.

Treš

diena

 

6.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

13.

Plkst: 10.00

“Rasas bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

Plkst.10.00 radošā darbnīca Ozolnieku bibliotēkā “Skoliņas bērni”

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

20.

Plkst.13.30-14.00

Sapulce skolotājām – informatīvā.

 

16.30 Vokāli instrumentālā ansambļa “Dziedošās pūcītes” koncerts “Zvaigžņu gaismā”

27.

 

Plkst: 18.00 Darbinieku Ziemassvētku pasākums.

Ceturt

diena

 

7.

Plkst:10.00

SAC ”Zemgale” apciemojums – labdarības akcija un koncerts.

 

Plkst. 13.00 Atbalsta komandas sapulce.

14.

Plkst: 16.30

“Skoliņas bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

21.

Plkst. 13.30 Sapulce skolotāju palīgiem.

28.

Piekt

diena

1.

Plkst:9.30

1.Ziemassvētku pasaku rīts

8.

Plkst:9.30

2.Ziemassvētku pasaku rīts

15.

Plkst:9.30

3. Ziemassvētku pasaku rīts

 

Plkst: 16.30

“Laimes bērni”

Ziemassvētku pasākums ar vecākiem.

22.

Plkst: 9.00 “Ziedu bērni” Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem.

 

Ziemassvētku vecīša apciemojums –

Plkst: 9.00 – “Ziedu bērni “,

Plkst: 10.20 – “Rasas bērni”,

Plkst: 11.30 – “Skoliņas bērni”.

29.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte.

 

 

Pucite Labdaribas akcija

 

Lellu teatris Pucite

 

 

Afisa Valsts svetki 17.11.17.- PII Pucite

 

NOVEMBRIS

Pirm

diena

 

 

6.

Mārtiņdienas notikumi nedēļas garumā grupās.

13.

 

20.

BRĪVS

27.

Plkst. 13.30

Skolotāju palīgu sapulce.

Otr

diena

 

7.

14.

21.

28.

Treš

diena

1.

“Rasas bērni” apmeklē Ozolnieku bibliotēku.

Plkst 13.30

Radošā darbnīca darbiniekiem – valsts simbolikas piespraude.

8.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīvā.

15.

“Rasas bērni” apmeklē Trīsvienības torni Jelgavā.

 

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – metodiskā.

22.

 

29.

Plkst.13.30

Sapulce skolotājām – informatīva.

Ceturt

diena

2.

Atbalsta personāla pieredzes apmaiņa Svētes pamatskolā.

9.

Plkst. 13.30 Atbalsta komandas sapulce.

16.

13.00-18.00 kursi pedagogiem. Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā (ZRKAC).

23.

 

30.

Piekt

diena

3.

10.

“Skoliņas bērni” dodas Ķekatās pa Ozolniekiem.

17.

Plkst.10.00 svinīgs Latvijas valsts svētku koncerts bērniem.

24.

Plkst.9.00 Jubilāru ballīte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKTOBRIS

 

Pirm

diena

 

2.

9.

16.

Plkst.17.30 Iestādes padomes sēde

23.

Rudens sporta diena

30.

Plkst. 13.30 Skolotāju palīgu sapulce

Otr

diena

3.

10.

17.

24.

31.

Treš

diena

4.

Ekskursija uz saimniecību Valgundē (“Rasas bērni”, “Skoliņas bērni”)

 

18.00 Skolotāju dienas pasākums Ozolnieku Kultūras namā

11.

 

 

 

 

18.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

 

25.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

 

Ceturt

diena

5.

12.

Plkst.17.30 vecāku sapulce grupai “Laimes bērni”

19.

Plkst.9.10 Didzis Rijnieks koncerts “Brīnumi notiek”

 

Plkst.13.30 atbalsta komandas sapulce

 

26.

 

 

 

 

Piekt

diena

6.

13.

Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju

20.

 

27.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte

 

 

 

 

 

Afiša-Mikeldienas-tirdzins PII Pucite

 

 

TAURENIS IZRADE

SEPTEMBRIS

 

Pirm

diena

 

 

4.

11.

18.

Plkst. 13.30 Skolotāju palīgu sapulce

25.

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA

Otr

diena

 

5.

12.

19.

26.

Treš

diena

 

6.

13.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

20.

Plkst.13.30 sapulce skolotājām

27.

Plkst.13.30-14.00 sapulce skolotājām

 

Plkst.17.30 vecāku sapulce grupai “Skoliņas bērni”

Ceturt

diena

 

7.

14.

21.

Plkst.17.00 vecāku sapulce grupai “Rasas bērni”

28.

Plkst.13.30 atbalsta komandas sapulce

 

Plkst.17.00 vecāku sapulce grupai “Ziedu bērni”

Piekt

diena

1. Zinību diena

8.

15.

Plkst.9.10 leļļu teātris “Mēness taurenis”, iestādes zālē

22.

No plkst.9.00

Fotografēšanās “Skolu foto”, iestādes zālē

29.

Plkst.9.30 Jubilāru ballīte

 

No plkst.16.30 Miķeļdienas tirdziņš

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afisa 31.augusts-Pucite

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs