"Skoliņas bērni"

Skolotājas: Ilze Adatiņa, Renāte Kalniņa
Skolotāju palīdzes: Inta Ina Andersone, Sintija Lācīte


Dienas ritms grupā „Skoliņas bērni" (5-7 gadi)

Rotaļnodarbības 2017. /2018. mācību gadā grupā "Skoliņas bērni"