Papildu iespējas

Papildu iespējas PII "Bitīte" audzēkņiem

 

8.30-9.00

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30-12.00

12.00 – 13.00

14.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

18.00 -19.00

PIRMDIENA

 

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Mūzika

                 
 

Sportiskas aktivitātes

Mūzikas terapija

11.15

 

Logopēds

 

                                                   Psihologs

     

OTRDIENA

 

Sports

Sports

Sports

Sports

Sports

                 
 

 

 

 

 

 

   

Logopēds

 

                                                   Psihologs

 

 

 

TREŠDIENA

   

Mūzika

         

Sporta dejas

Sporta dejas

     
   

Sportiskas aktivitātes

 

 
     

Tautas dejas

Tautas dejas

Tautas dejas

                 
               
         

Mūzikas terapija

11.15

Logopēds

                                                     Psihologs

 

 

CETURTDIENA

 

Sports

Sports

Sports

Sports

Sports

         
               

Logopēds

 

PIEKTDIENA

 

Mūzika

Mūzika

Mūzika grupā

Mūzika grupā

Mūzika grupā

                 
     

Tautas dejas

Tautas dejas

Tautas dejas

                 
 

             Sportiskas aktivitātes

Mūzikas terapija

11.15

         

 

 

 

“Bitītes”

“Jāņtārpiņi”

“Skudriņas”

Taurenīši”

“Mārītes”