PII "Bitīte" pedagogi un darbinieki

2017./2018. mācību gads

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

 

1.

Liene Medne

Vadītāja

2.

Antra Jermīļina

Vadītājas pienākumu izpildītāja

3.

Laura Tabunova

Vadītājas vietniece

4.

Aigars Burkevics

Saimniecības daļas vadītājs

5.

Linda Vjaksa

Lietvede

6.

Inita Kļaviņa

Medmāsa

7. Brunita Silčenkova Pirmsskolas izglītības skolotāja
 8. Biruta Kacare Pirmsskolas skolotājas palīgs
 9. Linda Šteina Pirmsskolas izglītības skolotāja
 10. Baiba Lekse Pirmsskolas izglītības skolotāja
 11. Inese Todlebene Pirmsskolas izglītības skolotāja
 12. Dace Smeckaja Pirmsskolas skolotājas palīgs
 13. Ilze Krišjāne Pirmsskolas izglītības skolotāja
 14.

Ilze Vīndedze

Pirmsskolas skolotājas palīgs
15.

Marija Miņina

Pirmsskolas skolotājas palīgs
16.

Jolanta Plotņikova

Pirmsskolas skolotāja palīgs
17. Katrīna Sergejeva Pirmsskolas izglītības skolotāja
18. Baiba Klauša Pirmsskolas skolotāja palīgs
19.

Edgars Janovičs

Pirmsskolas sporta skolotājs

20.

Solvita Ozoliņa

Pirmsskolas mūzikas skolotāja

 

21.

Aija Smagare

Pirmsskolas skolotājs

22.

Agita Vimba

psihologs

23.

Aija Freimane

 

Logopēde

24.

Zaiga Učelniece

Sētniece