Izglītības iestādes padomes sēžu protokoli

2017./2018. m.g.

2018. gada 16. janvāris

2017. gada 26.oktobris


2016./2017. m.g.

2016.gada 20.oktobris

2016.gada 8.decembris


2015./2016. m.g.

2015. gada 1. oktobris

2016. gada 31.marts

2016.gada 9.jūnijs


2013./2014. m.g.

2013. gada 19. septembra PROTOKOLS Nr. 1

2013. gada 16. oktobra PROTOKOLS Nr. 2

2013. gada 25. novembra PROTOKOLS Nr. 3

2013. gada 11. decembra PROTOKOLS Nr. 4

2014. gada 26. februāra PROTOKOLS Nr. 5