Izglītības iestādes padomes sastāvs 2017./2018. m.g.

 Izglītības iestādes padomes sastāvs 2017./2018. m.g.

• Ozolnieku novada domes pārstāvis
Artūrs Semojonovs (29766177, arturs.semjonovs@ozolnieki.lv)

• Izglītības iestādes "Bitīte" pārstāvji
Vadītājas p.i. Liene Medne ( 29448718, bitite@ozolnieki.lv)
Skolotāja Zaiga Vīndedze (29868164, zviindedze@gmail.com)

• Vecāku pārstāvji
Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja
Tatjana Valtere (26568334, tatjana.bogackova@inbox.lv)

Izglītības iestādes padomes protokolētāja
Linda Neivalde ( 29158480, linda.neivalde@rsu.lv)

Izglītības iestādes padomes pārējie locekļi
Juris Zikmanis (26677298, juris.zikmanis@gmail.com)
Jānis Maurmanis (27097411)
Līga Skadiņa (28312402, ligutina82@inbox.lv)
Mārtiņš Ērkšķis (25150707, martins.erkskis@inbox.lv)
Aivars Bajārs (26300570, aivars@bildberg.lv)
Maija Neļķe (26298510, maija.nelke@inbox.lv)
Ramona Cunska (26542242)