"Taurenīšu" grupa (5-6 gadi)

Dienas režīms

 

1.

Baiba Lekse

Pirmsskolas izglītības skolotāja

2.

Aija Smagare

Pirmsskolas izglītības skolotāja

3.

Dace Smeckaja

Pirmsskolas skolotājas palīgs

 

Nodarbību plānojums

Pirmdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Mūzika (zālē) plkst. 9:30
 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
Otrdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 9:30
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)
 • Mūzika
Trešdiena
 • Rita aplis plkst. 09.00
 • Mūzika (zālē) plkst. 09:30
 • Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā) plkst. 16.00
Ceturtdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 09.30
 • Dabaszinības
 • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)
Piektdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Mūzika plkst. 9:30
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Vizuālā māksla (veidošana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.

Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.