"Skudriņu" grupa (4 gadi)

Dienas režīms

1.

Katrīna Sergejeva

Pirmsskolas izglītības skolotāja, psihologs

2.

Inese Todlebene

Pirmsskolas izglītības skolotāja

3.

Santa Dumpe

Pirmsskolas skolotājas palīgs

 

Nodarbību plānojums

Pirmdiena
  • Rīta aplis plkst. 09.00
  • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
  • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)
  • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)
  • Mūzika (zālē) plkst. 10:30
Otrdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
• Matemātika
Vizuālā māksla (veidošana)
Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10:30
Mūzika

Trešdiena

• Rīta aplis plkst. 09.00
• Sociālās zinības un ētika
(iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
• Mūzika
(grupā) plkst. 10:30
• Latviešu valoda
(lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana)
• Fiziskā izglītība un veselība plkst. 17.00

Ceturtdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
• Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10.30
Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)

Piektdiena

• Rīta aplis plkst. 09.00
• Mūzika
(grupā) plkst. 10.30
• Dabaszinības
• Vizuālā māksla
(zīmēšana un gleznošana)
• Fiziskā izglītība un veselība
(laukumā)

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.

Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.