"Mārīšu" grupa (6-7 gadi)

 Dienas režīms

1.

Ilze Krišjāne

Pirmsskolas izglītības skolotāja

2.

Lorita Klimoviča

Pirmsskolas izglītības skolotāja

3.

Marija Miņina

Pirmsskolas skolotājas palīgs

4.

Jolanta Plotņikova

Pirmsskolas skolotājas palīgs


Nodarbību plānojums

Pirmdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Mūzika (zālē) plkst. 10.00
 • Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
 • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)
Otrdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10.00
 • Vizuālā māksla (veidošana)
 • Mūzika
Trešdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Mūzika (grupā) plkst. 10.00
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās un sadzīves prasmes)
 • Fiziskā izglītība un veselība plkst. 16.30
Ceturtdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē) plkst. 10.30
 • Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)
Piektdiena
 • Rīta aplis plkst. 09.00
 • Dabaszinības
 • Mūzika ( grupā) plkst. 10.00
 • Vizuālā māksla (zīmēšana)
 • Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)
 • Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.

Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.