"Jāņtārpiņu" grupa (3-4 gadi)

Dienas režīms

1. Renāte Uzule
Pirmsskolas izglītības skolotāja
2.
Baiba Spāģe
Pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Dace Paģe
Pirmsskolas skolotājas palīgs
4.
Sabīne Heidemane
Pirmsskolas skolotājas palīgs

 Nodarbību plānojums

Pirmdiena

• Rīta aplis plkst. 09.00
• Fiziskā izglītība un veselība (grupā) plkst. 09.10
• Latviešu valoda (iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
• Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves prasmes)

Otrdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
• Mūzika (grupā) 09.10
• Vizuālā māksla (zīmēšana un gleznošana)
• Matemātika
• Fiziskā izglītība un veselība (laukumā) plkst. 16.00

Trešdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
• Mūzika (grupā) plkst. 09.10
• Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)
• Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana un konstruēšana)

Ceturtdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
• Fiziskā izglītība un veselība (grupā) plkst. 09.10
• Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana)
• Mājturība un tehnoloģijas (darbs ar dažādiem materiāliem)

Piektdiena

Rīta aplis plkst. 09.00
• Mūzika plkst. 9:10
• Dabaszinības
• Vizuālā māksla (veidošana)
• Fiziskā izglītība un veselība (laukumā)

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.

Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.