Ozolnieku Mūzikas skolas pedagogi_2018

Vārds, uzvārds Amats
Edīte Brūniņa
direktore,
akordeona spēle
Natālija Stirāne direktores vietniece mācību darbā,
klavierspēle
Marita Caune
direktores vietniece ārpusklases darbā,
mūzikas valoda, mūzikas literatūra
Dina Tauriņa
klavierspēle
Antra Upeniece klavierspēle
Inita Kuģe klavierspēle
Helga Gūtšmite klavierspēle
Rita Barkāne vijoļspēle
Maija Andersone vijoļspēle
Agnija Lānso čella spēle
Alberts Kekļa saksofona spēle
Lauma Ilsuma
flautas spēle
Vilnis Dumpis
trompetes spēle
Agnese Missa
sitaminstrumentu spēle
Aleksandrs Akimovs sitaminstrumentu spēle
Līva Pārupe mūzikas valoda, solfedžo
Rūta Bergmane
koris, mūzikas ābecīte
Paulis Straume ģitāras spēle
(interešu izglītība)