Ozolnieku Mūzikas skolas kontakti

     

Adrese: Rīgas iela 23, 
Ozolnieki,
LV-3018

Tālruņi: 29229482, 63022892  
e-pasts: muzikasskola@ozolnieki.lv

 

 

Edīte Brūniņa - direktore, e-pasts: edite.brunina@ozolnieki.lv
Direktores pieņemšanas laiks: pirmdienās 12.00-14.00; ceturtdienās 17.00-19.00 vai jebkurā citā laikā, vienojoties pa tālruni: 29229482.

Natālija Stirāne – direktores vietniece mācību darbā, e-pasts: natalija.stirane@ozolnieki.lv

Marita Caune – direktores vietniece ārpusklases darbā, e-pasts: marita.caune@ozolnieki.lv

 

Margita Veinberga – lietvede, e-pasts: margita.veinberga@ozolnieki.lv
Lietvedes darba laiks: pirmdienās 9:00-15:00; otrdienās 9.00-17.00; ceturtdienās 11.00-19.00; piektdienās 9.00-17.00