Dokumenti

 

NOLIKUMS

Iekšējās kārtības noteikumi

Uzņemšanas kārtība

Pārcelšanas kārtība

Vecāku līdzfinansējuma maksa (2017)

Instrumentu noma

Cenrādis

Ozolnieku Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums (2018.)

Interešu izglītības programmu īstenošanas kārtība