Izsniegtās licences

 Izsniegtās interešu izglītības un pieaugušo izglītības licences

Nr.p.k. Licences pieprasītāja NMR kods   Licences veids Licences numurs Licences izsniegšanas datums Licence derīga no Licence derīga līdz Papildus informācija
1.   Una Ļaha interešu izglītība Nr.19 13.12.2018. 13.12.2018. 01.09.2019. Māla veidošanas pulciņš bērniem no 3-7 gadiem
2.   Mārīte Skrinda interešu izglītība Nr.16 07.01.2019. 07.01.2019. 06.01.2021. Latviešu tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem (3-7 gadi)
3.  Biedrību un nodibinājumu reģistra nr. 40008255634  Biedrība “Ideju un inovāciju institūts"  pieaugušo neformālā izglītība Nr.8  14.08.2017 14.08.2017  13.08.2019. Inovācija izglītībā, 4 st.  
4.  Biedrību un nodibinājumu reģistra nr. 40008255634  Biedrība “Ideju un inovāciju institūts" pieaugušo neformālā izglītība   Nr.9 14.08.2017  14.08.2017  13.08.2019. Ideju fitness: inovācija un radošums personīgai un profesionālai attīstībai, 24 st.   
5.    Linda Vjaksa interešu izglītība  Nr.10 15.09.2017.   15.09.2017. 14.09.2019.   Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas bērniem vecumā no 3-7 gadiem. 
6.   Jeļena Visocka interešu izglītība Nr.11 30.10.2017. 30.10.2017. 30.10.2019. “Bērnu un jauniešu peldētapmācība”
7. Biedrību un nodibinājumu reģ.Nr. 50003888161 SIA “Valodas Pasaule” interešu izglītība Nr.12 14.11.2017. 14.11.2017. 14.11.2019. “Angļu valodas apmācība pirmsskolas vecuma bērniem”
8. Biedrību un nodibinājumu reģ.nr. 40103929591 SIA "001A" interešu izglītība Nr.13 30.11.2017. 30.11.2017. 30.11.2019. "Programmēšanas un robotikas pamati uz Lego bāzes"
9.   Daiga Igaune interešu izglītība Nr.14 30.08.2018. 30.08.2018. 29.08.2020. "Angļu valodas komunakatīvo prasmju attīstīšana "MAGIC ENGLISH" bērniem no 4 līdz 7 gadiem"
10.   Simona Lazda intrešu izglītība Nr.15 26.11.2018. 26.11.2018. 25.11.2020. "Ritmikas un dejas elementi" bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem
11. Reg.nr. 43603075623 SIA "PASSWORD M" intrešu izglītība Nr.18 30.01.2019. 30.01.2019 29.01.2021 Zinātnes brīnumi pašiem mazākiem
12.   Ingrīda Spiridonova intrešu izglītība Nr.17 25.01.2019. 25.01.2019. 03.04.2019. "Sporta deju pamati" un "Ritmikas un sporta dejas " bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem