Dokumenti

Nolikums

7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

10/2017 "Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

Noteikumi "Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana"