Izglītības nodaļa

Kontakti

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Izglītības nodaļas vadītāja

Ance Jaka

63084701

ance.jaks@ozolnieki.lv

Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Anna Sloka
63084701 anna.sloka@ozolnieki.lv

 

NOLIKUMS

Noteikumi "Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana"