Pasākumi

 

Interešu izglītības pasākumu plāns

2017./2018.m.g.

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

2017

10.10.

10.00- 13.30(izbraukšana no JND 8.30)

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs

repertuāra papildināšanai

 

Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16

M.Bratkus

I.Freimane

29.11.

10.00

5.- 6.kl.skolēnu erudītu konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

Ānes kultūras nams

I.Freimane

30.11.

10.00

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.(tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

01.12.

10.00.

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl.

Svētes pamatskola

I.Grigaļeviča I.Freimane

 

2018

12.01.

10.00

Vēstures olimpiāde 9.un 12.klasei

Svētes pamatskola

I.Eidaka

I.Freimane

15.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl.

Teteles pamatskola

D.Zevaliča

I.Freimane

17.01.

10.00

Dabaszinību olimpiādes atlase (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane,
A.Kākers

19.01.

10.00

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.(tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

26.01

11.00

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala” NOLIKUMS

Salgales pamatskola

A.Silgaile

I.Freimane

29.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

31.01.

10.00

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

01.02.

10.00

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-12.kl.

Vieta tiks precizēta

S.Tauriņa

A.Kākers

I.Freimane

02.02.

9.00

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

Staļģenes vidusskola

L.Ragele

I.Freimane

06.02.

10.00

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

08.02.

10.00

Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.kl.

Svētes pamatskola

I.Freimane

O.Rožko

09.02.

 

Mūzikas olimpiāde II kārta ( starpnovadu)
NOLIKUMS

Vieta tiks precizēta

A.Silgaile

12.02.

10.00

Skatuves runas konkurss NOLIKUMS

JND lielā zāle

I.Freimane

15.02.

10.00

Jauno vides pētnieku konkurss
NOLIKUMS

Aizupes pamatskola

I.Freimane

16.02.

9.00

Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Staļģenes vidusskola

L.Ragele

I.Freimane

21.02.

10.00

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers

23.02.

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

NOLIKUMS

 

Līvbērzes k/n

 

28.02

14.00

5.-6.un 7.-9.kl.tautas deju kolektīvu sadancis NOLIKUMS

Zaļenieku kultūras namā

M.Bratkus

I.Freimane

7.03.

11.00

Mūsdienu deju kolektīvu skate

NOLIKUMS

IKSC “Avoti”, Valgundes pag.

I.Freimane

8.03

10.00

Novadu olimpiāde latviešu valodā 2.-4.kl.

Ozolnieku vidusskola

I.Sauša

I.Freimane

14.03

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts

“PAVASARA SPRIŅĢOŠANA” NOLIKUMS

Ozolnieku tautas nams

I.Freimane

M.Bratkus

15.03

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts

“PAVASARA SPRIŅĢOŠANA”

Vircavas tautas nams

I.Freimane

M.Bratkus

22.03.

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu koru skate

KORU NOLIKUMS

5.-9.KORU NOLIKUMS

Zaļenieku k/n

 

23.03.

Laiks tiks precizēts

Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfināls Zemgalē

Iecava

I.Mičule

23.-24.03.

 

Zemgales izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru sadraudzības festivāls "Šeit un tagad"

NOLIKUMS

 

 

28.03

10.00

Pirmsskolas vokālo ansambļu koncerts “Kalnā kāpu es dziedāt”

NOLIKUMS

Ānes k/n

I.Freimane

02.04.

 

Vides objektu un mākslas darbu izstāde

NOLIKUMS

NOLIKUMS

 

I.Freimane un D.Jakušonoka

11.aprīlī

11.00

TDK skate

Jēkabnieku kultūras namā

M.Bratkus

I.Freimane

12.aprīlī

Laiks tiks precizēts

Zemgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums

Vilces t/n

I.Mičule

13.aprīlī

11.00

TDK skate

NOLIKUMS

Jēkabnieku kultūras namā

M.Bratkus

I.Freimane

14.04

12.00

Sporta deju konkurss “Vilces pavasaris”

Vilces t/n

M.Kozule

I.Freimane

19.06

 

Zemgales novada olimpiāde latviešu valodā 2.-4.kl.

Bauskas novads

I.Sauša

I.Freimane

19.04.

Laiks tiks precizēts

X Latvijas zēnu koru salidojuma koru konkurss Zemgalē

Jelgavā

I.Freimane

20.-21.04.

 

XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!”

NOLIKUMS

 

 

26.04

9.30

Skolu teātru skate

NOLIKUMS

Nākotnes k/n

I.Freimane

27.04.

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu

mazo vokālistu konkurss

„Cīrulītis”

NOLIKUMS

Ozolnieku novada PII „Pūcīte”

I.Freimane

A.Silgaile

9.05

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu mūzikas kolektīvu   svētku programmas mēģinājums

Vircavas t/n

A.Silgaile

I.Freimane

10.05

15.00

Jelgavas novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

Zaļenieku k/n

I.Freimane

19.05

15.00

Jelgavas novada svētku koncerts ar skolēnu interešu izglītības kolektīvu piedalīšanos

Elejas muižas parks

Silgaile

M.Bratkus

I.Freimane

19.05-20.05

 

Bērnu un jauniešu folkloras programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums

Līvānu novads

I.Mičule

23.05

8.00 – 17.00

Vides izglītības pulciņu ekspedīcija dabā

 

I.Freimane