Veidlapas

 

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikums

Pielikums Nr.1 - Metodiskie noteikumi

Pielikums Nr.2 - Kritēriji

Pielikums Nr.3 - Darbības izvērtējums

Pielikums Nr.4 - Pieteikums