Saziņa ar pašvaldību notiek tikai attālināti vai iepriekš norunātā laikā!

•     VISI MAKSĀJUMI ŠOBRĪD VEICAMI TIKAI ELEKTRONISKI
•     DOKUMENTU NODOŠANAI PAŠVALDĪBAI LŪDZAM IZMANTOT PASTKASTI PIE ĒKAS IEEJAS

Ienākot pašvaldības telpās jādezinficē rokas, jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro 2m distance! Pašvaldības iestādes nedrīkst apmeklēt, ja jums noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī, ja jūtat elpceļu infekcijas slimības pazīmes!

KONTAKTI:
KANCELEJA
Tālr. 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 Tālr. 63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv; adrese: Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts

BĀRIŅTIESA
Tālr. 66047860, e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DAĻA
Tālr. 29217196, e-pasts: ance.jaks@ozolnieki.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS
Tālr. 25402922 vai 26472022, e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv

BŪVVALDE
Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski, būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.gov.lv, sazinoties pa tālruni vai e-pastu: buvvalde@ozolnieki.lv.

Arvīds Račinskis, tālr. 20016983, e-pasts arvids.racinskis@ozolnieki.lv

Olga Ozoliņa, tālr. 20036140, e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻA
Inese Baumane, tālr. 26516231, e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv

SAIMNIECĪBAS DAĻA
Artūrs Semjonovs, tālr. 29766177, e-pasts: arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Par kapa vietas izziņām un līgumiem zvanīt Guntim Žeivotam, tālr. 29342722, e-pasts: guntis.zeivots@ozolnieki.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA
Daiga Liepa, tālr. 66047879, e-pasts: daiga.liepa@ozolnieki.lv

INFORMĀCIJAI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINU
zvanīt Lidijai Žukovskai, NĪN administratorei tālr. 63057762, e-pasts: lidija.zukovska@ozolnieki.lv

Aktualitātes pārvaldē

Aktualitātes sabiedrībā

Aktualitātes izglītībā

Aktualitātes kultūrā

Aktualitātes sportā