• Vides objekts zaļajā zonā blakus Melioratoru akmenim
  • Ozolnieku vidusskola
  • Ānes kultūras nams, Ānes jauniešu iniciatīvu centrs, Sociālo pakalpojumu centrs "Zīle, Sociālais dienests"

Līdz 6. decembrim Ozolnieku novada pašvaldība pieņem apmeklētājus tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Ozolnieku novada pašvaldība informē,
ka pamatojoties uz š.g. 6. novembrī valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, un, pildot Ministru kabineta rīkojumu nr. 655, 
Ozolnieku novada pašvaldības darbs norit attālināti. Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

KONTAKTI SAZIŅAI AR PAŠVALDĪBU:

KANCELEJA, tālr. 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA, tālr. 63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv

BĀRIŅTIESA, tālr. 66047860, e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DAĻA, tālr. 29844955, e-pasts: eliza.rekunenko@ozolnieki.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS, tālr. 63084705, e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv  

BŪVVALDE, visus pakalpojumus var saņemt elektroniski, būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.lv, sazinoties pa tālruni vai e-pastu: buvvalde@ozolnieki.lv.

Arvīds Račinskis, tālr. 20016983, e-pasts arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Olga Ozoliņa, tālr. 20036140, e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻA, Inese Baumane, tālr. 26516231, e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv

KASE, Olita Dūmiņa, tālr. 63084717, e-pasts: olita.dumina@ozolnieki.lv

SAIMNIECĪBAS DAĻA, tālr. 29766177, arturs.semjonovs@ozolnieki.lv

 


Aktualitātes pārvaldē

Aktualitātes sabiedrībā

Aktualitātes izglītībā

Aktualitātes kultūrā

Aktualitātes sportā