Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Nr.9/2016 „Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKĀ ar 2016.gada 1.maiju

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.aprīļasēdes lēmumu Nr.13
(protokols Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2016
„Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

 

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Ozolnieku Avīze".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                Pēteris Veļeckis

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2016 "Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajai daļai, novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

     Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ozolnieku avīze”, un tas nemaina līdzšinējo saistošo noteikumu publicēšanas kārtību.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

   Nav attiecināms

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                          P. Veļeckis


 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs