Kā Jūs vērtējat Ozolnieku novada Būvvaldes darbu?

Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Drēzdeni

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Lai veiksmīgāk organizētu un ieviestu satura un darba organizācijas formu pārmaiņas mūsu izglītības iestādēs, Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītājiem  no 08.05.2017-12.05.2017 bija iespēja gūt pieredzi Vācijā. Redzētais ļauj secināt, ka pārmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu vajadzībām atbilstošu izglītību.

Vācijā bērni skolas gaitas uzsāk sešu gadu vecumā, pirmsskolā akcentē prasmes paust un argumentēt savu viedokli, sadarboties u.c. prasmes, kas ir kā pamats uz kura būvēt zināšanu bāzi skolā. Pirmsskolā visas aktivitātes tiek organizētas balstoties uz bērnu interesi un iniciatīvu, skolotājs apgūstamo saturu realizē  sasaistot ar bērnu interesēm.  Vērojot  mācību stundas secinājām, ka bērni ir ļoti pārliecināti par sevi, droši, brīvi pauž savu viedokli, diskutē, un mācību procesā iesaistās ar interesi, ir motivēti. Redzētais rosina pārdomāt saturu un pieeju izglītības darba organizēšanā mūsu novadā un valstī. Ozolnieku novada iestāžu vadītājiem vizītes laikā radās vairākas jaunas domas un idejas, kā gūto pieredzi pārnest uz savām iestādēm, kā arī sniedza ieskatu darba organizācijā un metodikā dažādās izglītības pakāpēs. Detalizētāka informācija par izglītības iestādēm apskatāma Ozolnieku novada mājas lapā, sadaļā – Izglītība.
Pieredzes apmaiņas laikā viesojāmies ne tikai izglītības iestādēs, bet arī Drēzdenes Izglītības pārvaldē, kur dikutējām un tikām iepazīstināti ar izglītības sistēmu Vācijā, pārvaldes struktūru, darba organizāciju, budžetu, štatiem, kas deva  jaunas ierosmes un idejas tālākam darbam mūsu novadā. Gūtajā pieredzē dalījās arī iestāžu vadītāji.

“Vācijā bērniem ir bērnība! Pirms vairākiem gadiem izglītības sistēmā tika izstrādātas vadlīnijas, kas balstījās uz zinātniskajiem pētījumiem par bērnu attīstību. Brīvas, attīstošas, pēc bērnu iniciatīvas organizētas rotaļas visas dienas garumā gan bērnudārza telpās, gan plašajos, apzaļumotajos pastaigu laukumos, veicina vispusīgas, pašpārliecinātas personības veidošanos. Vecāki un pedagogi respektē bērna individuālās intereses un vajadzības. Vācijā ciena un mīl bērnus. Redzētais ļoti patika un apstiprināja pārliecību par to, ka arī mūsu izglītības iestādē nepieciešams ieviest pārmaiņas pedagoģiskā procesa organizēšanā”.
Ilze Kuzmina PII “Pūcīte” vadītāja

"Skolu un bērnudārzu apskates laikā varēja novērot apmācību metodes,kas balstās uz bērnu iniciatīvu iekļaušanu izglītības procesā. Šīs jaunās metodes veido patstāvīgus un pašmotivētus bērnus, jo bērnu interese rada vēlmi ilgstoši darboties, piepūlēt sevi, lai uzzinātu ko jaunu. Arī pedagogu profesionalitāte ir augsta, cieša skolotāju sadarbība ar bērniem. Kā apgalvoja vācu pedagogi - mūsu konceptā galvenais ir katrs bērns, nevis masveidīga "produktu" ražošana! Esmu gandarīta par redzēto un apņēmības pilna pielāgot gūto pieredzi arī mūsu izglītības iestādei".
Maira Ezermane PII”Zīlīte” vadītāja

"Vienmēr ir labi redzēt, kā strādā kolēģi citās iestādēs un citās valstīs. Lai cik dažādas nebūtu mūsu sistēmas, mums ir kopīgi mērķi un līdzīgas problēmas. Ļoti interesanta un lietderīga bija informācija par to, kā Drēzdenē tiek organizēta pāreja no bērnudārza uz skolu. Ir jāatzīst, ka vācu kolēģi iegulda šajā procesā lielāku darbu nekā mēs. Ir vērts papildināt mūsu pasākumu klāstu un uzsākt tos ātrāk - septembrī, oktobrī. Tad arī šī pāreja būs harmoniskāka un mierīgāka. Drēzdenē ieguvu apliecinājumu savām domām par to, ka mums ir jāmaina pagarinātās dienas grupas sistēma. Drēzdenes variants ir labāks nekā mūsu. Mūsu valstī kopumā šim jautājumam netiek pievērsta vajadzīgā uzmanība, bet mēs to varētu risināt savādāk novada mērogā".
Jeļena Žoide, Teteles pamatskolas direktore

"Mani iespaidi ļoti pozitīvi, īpaši patika pieredze par pirmsskolas darba laiku līdz augustam, varētu pārņemt izlaiduma organizēšanu augustā, un pagarinātās grupas organizācija skolā, par ko kopā ar citiem direktoriem būtu vērts pārdomāt – varbūt kaut ko pārņemt Ozolniekos".
Irēna Pauloviča, Salgales pamatskolas direktore

Būtiskākās atziņas ko ieguvu pieredzes apmaiņas laikā-

“Mūsu uzdevums ir iemācīties skaņas un dzirdēt krāsas” M.Weisser
“Iztēle ir svarīgāka par zināšanām.” A.Einšteins.
Elīza Juste PII “Bitīte" vadītāja

Galvenie ieguvumi, apmeklējot Vācijas izglītības iestādes:
1.Nepiespiestā un brīvā gaisotne izglītības iestādēs;
2.Bērns - izzinošo tēmu ierosinātājs;
3.Ciešā sadarbība starp pirmsskolas izglītības iestādi un skolu;
4.Pedagogu pārliecība, ka "Es visu daru bērnu labā".
PII “Saulīte” vadītājas vietniece Inese Karlevica

"Pirmsskolas izglītības iestādes - skolotāju savstarpējā sadarbība, bērna personības attīstība, kopīgās sarunas: bērns - pedagogs - vecāks, 3 dienu ekskursija, darba laiks vasarā, izlaidums augustā, karjeras izglītība. Pagarinātā dienas grupa - skaidra un saprotama koncepcija, skolotāju savstarpējā sadarbība, bērna personības attīstība, darbība tiek sagrupēta pa jomām un vienota tēma visām jomām, karjeras izglītība. Ir brīvība, bet ar noteikumiem".
Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra Stepanova

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

marts, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs