Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Projekts Nr.1-08/50/2018 „Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

LVAF logo1

 

Lielupe ir otra lielākā upe aiz Daugavas, kuras garums Latvijas teritorijā ir 119 km, tajā skaitā Ozolnieku novada teritorijā – aptuveni 26 km. Lielupe veido robežu starp Jelgavas un Ozolnieku novadiem, tās augštecē novads robežojas ar Bauskas novadu, lejtecē – ar Jelgavas pilsētu.
Zemgales līdzenumā ir vienas no auglīgākajām augsnēm valstī un kopā ar reljefu un klimatiskajiem apstākļiem veido labvēlīgu apstākļus zemes izmantošanai lauksaimniecībā. Tajā pat laikā intensīva zemes izmantošana lauksaimniecībā – minerālmēslu (īpaši N un P) un pesticīdu lietošana apdraud ūdeņu kvalitāti. Lielupes kritums ir tikai 0,1 m uz km un mazūdens periodā Lielupes notece izteikti samazinās, un piesārņojums – kultūraugu neizmantotās augu barības vielas un pesticīdu atliekas, kas nonāk ūdenī, veido barības vielas un labvēlīgu vidi ūdensaugu augšanai, līdz ar ko notiek strauja upes krastu aizaugšana, jeb eitrofikācija. Arī Ozolnieku novada teritorijā Lielupes krasti teritorijā pakāpeniski aizaug, kas negatīvi ietekmē gan atsevišķu augu un zivju sugu eksistenci, gan to izmantošanu ar ūdeni saistītajai atpūtai.
Šī gada sākumā Ozolnieku novada pašvaldība iesniedza projektu „Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā" Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā konkursā, aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība". Projekts tika apstiprināts un noslēgts projekta īstenošanas līgums. Plānots, ka kopējās projekta izmaksas būs ap 10 000 EUR, no tām LVAF finansējums – 8 784 EUR.
Projektā paredzēts attīrīt 5 Lielupes krasta posmus novada teritorijā, katrā no tiem ~30 m platā joslā veicot dūņu un niedru norakšanu un smilts slāņa uzbēršanu, tādējādi veicinot novada teritorijā esošo dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu un sekmējot publiski pieejamu atpūtas teritoriju izveidi vietējiem iedzīvotājiem un upes tūristiem. Attīrāmie upes posmi izvēlēti vietās, kuras jau šobrīd atpūtai izmanto iedzīvotāji vai upes tūristi, vai kuru tuvumā ir apskates objekti. Šajās vietās sadarbības projekta ietvaros ar Bauskas rajona lauku partnerību un Pierīgas lauku partnerību 2019.gadā paredzēts uzstādīt pontona laipas un informācijas stendus.
Lai uzsāktu projekta aktivitāšu īstenošanu, jūnija sākumā ir nosūtīta vēstule Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei par tehnisko noteikumu saņemšanu. Plānots, ka upes posmu tīrīšanas darbi tiks veikti šā gada septembrī-oktobrī.

karte Ozo novads

Projektā paredzēto aktivitāšu vietas

Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

janvāris, 2019
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs